Čtvrté největší německé město má také nejrozsáhlejší systém tzv. Stadtbahnu, čili něco mezi tramvají a metrem, neboli městské kolejové linky, které zpravidla jezdí v centru pod zemí a na okrajích města na povrchu. Město čítající milion obyvatel je zároveň svým Stadtbahnem propojeno dvěma meziměstskými tratěmi se sousedním Bonnem. Stadtbahn s vysokopodlažními vozidly a vysokými nástupišti je kombinován s klasickými nízkopodlažními tramvajemi. Celkem má tato kolejová síť cca 200 km. Některé linky také využívají nákladních železničních tratí. V Kolíně, kde městskou dopravu provozuje firma KVB, je také rozvinutá autobusová doprava a pomalu se zde usazují také elektrobusy. To celé je doplněno nevelkou sítí S-Bahnu, která je propojena se sousedním Porúřím. Kolín se sousedním Bonnem a dalšími městy sdružuje dopravní systém VRS. V Kolíně už také jezdí cca 60 elektrobusů.

Stadtbahnem je v Kolíně nad Rýnem označován jak systém vysokopodlažních linek s vysokými nástupišti, tak klasických tramvajových linek s nízkopodlažními vozidly. Celkem je tu 12 linek, z toho 7 klasický Stadtbahn a 5 tramvajových linek. Tři z nich se v centru sjíždějí do silného východozápadního většinou povrchového úseku, dvě tramvajové linky tvoří západní okruh kolem centra. Jinak jsou linky Stadtbahnu v centru většinou podzemní, na okrajích povrchové. Linka 13 tvořící větší západní okruh kolem města je v části nadzemní. A linky 16 a 18 pokračují po dvou různých meziměstských tratích do...
Východozápadní svazek linek 1, 7 a 9 je v podání nízkopodlažních tramvají. Zde v jedné nejvytíženějších zastávek v centru Kolína – Neumarkt. Dvě ze tří linek jezdí v intervalu 5 minut, třetí po deseti.
Nízkopodlažní i vysokopodlažní tramvaje jezdí většinou spřažené ve dvojicích. Těchto tramvají Bombardier Flexity Swift tu jezdí téměř 200.
Vysokopodlažní část kolínského Stadtbahnu v podání novějších vozidel od Bombardieru. Stejná jezdí také v anglickém Manchesteru. Linka 18 projíždí celým Kolínem a zde u ZOO se zanořuje pod zem směrem k Hlavnímu nádraží. Dál pokračuje daleko na jih až do Bonnu.
Typický zástupce nejstarších vozidel v Kolíně – dvoučlánkových vysokých tramvají typu B, které byly vyráběny od 70. až do 90. let a dodáno jich sem bylo 172 kusů. Meziměstská linka 18 je provozovaná kolínským i bonnským dopravním podnikem.
Většina vysokých tramvají typu B má řidičské stanoviště pouze na jednom konci, musí tak jezdit trvale spřažené ve dvojicích, což je zdejší nejtypičtější sestava místního Stadtbahnu. Celkem jezdí těchto nejstarších typů ještě cca 115.
Schéma východozápadního svazku tramvajových nízkopodlažních linek 1, 7 a 9, který i v centru jezdí převážně na povrchu. Výjimkou je část tratí na pravém břehu Rýna.
Nejstarší provozní dvojice vozidel Stadtbahnu typu B z roku 1977 ještě s předsuvnými dveřmi (většina vozů této série už je vyřazena, část byla prodána do Istanbulu). Novější vozy tohoto typu už je mají vně výklopné. Linka 5 byla v roce 2013 prodloužena od Hlavního nádraží až sem do stanice Heumarkt a v budoucnu by měla pokračovat dál na jih.
Prozatímní konečná linky 5 Heumarkt. Dál zbývá dokončit ještě část nového severojižního tunelu pod historickým centrem pro linky 5 a 17. Právě kvůli komplikacím v této oblasti bylo dokončení stavby několikrát odloženo.
Nejnovější linka 17 funguje od roku 2015 a využívá jižní část nového severojižního tunelu pod centrem Kolína. Zbývá ještě poslední úsek, aby byly vzájemně propojeny oba tunely pro linky 5 a 17. Zatím zde jezdí 17 pouze po jedné koleji a jen v „sólo“ vozech.
Nejnovější tunelovou trasou pod centrem je severojižní stopa od hlavního nádraží na jih za stanici Bonner Wall. Bohužel dosud není hotovo a tunely od severu a jihu nejsou ještě vzájemně propojeny – od roku 2013 jezdí od severu linka 5 do stanice Heumarkt a od roku 2015 od jihu nová linka 17 do stanice Severinstrasse. Tramvajovou zajímavostí je linka 7 směřující do městečka Frechen na jihozápadě, kam jede po železniční trati souběžně s ostatním provozem a následně se odpojuje pro průjezd centrem zástavby včetně jednokolejného úseku skrz pěší zónu. Většina linek jezdí v základním intervalu 10...
Část původních vysokopodlažních tramvají Düwag typu B pro Stadtbahn byla kompletně modernizována a získala nová čela i interiér. Modernizovaných vozů je 28 a celý modernizační program trval 10 let.
Novější generace vysokých Stadtbahnů pochází od Bombardieru a v letech 2002-11 jich bylo dodáno 74. Zde na částečně nadzemní lince 13, která krouží západně kolem centra a vzájemně spojuje levobřežní kolínská předměstí. Část zastávek společná pro nízkopodlažní tramvaje má nízká nástupiště – vozy jsou vybaveny sklápěcími schody.
V této polopodzemní stanici zastavují pod Hlavním nádražím linky 16 a 18, které pak pokračují dál na jih, každá po jedné meziměstské trati, až do sousedního Bonnu. Každá z linek jezdí v základním intervalu 10 minut, linka 18 v městském úseku jezdí po 5 minutách.
V každé tramvaji najdete i jízdenkový automat, zde šikovně vyplňující hluché místo v krátkém prostředním článku tramvají typu K první série z let 1995-2002.
Prostorný interiér částečně nízkopodlažní tramvaje Bombardier Flexity Swift první generace, kterých tu jezdí 120. Nízkopodlažními vozy začaly být vybavovány některé linky místního Stadtbahnu postupně od roku 1995.
Západní konečná dlouhé příměstské tramvajové linky 7 v obci Benzelrath, kam dojede i díky souběžnému úseku s železniční tratí.
Příměstská tramvajová linka 7 vyjede z Kolína po železniční trati, aby pak projela místními obcemi Frechen a Benzelrath po jednokolejných tratích přímo skrz jejich centra.
Kolejovou i autobusovou dopravu provozuje v Kolíně místní dopravní podnik KVB. Pro vysokopodlažní linky Stadtbahnu používá dvě základní generace vozidel. Typ B od Düwagu vyráběný od 70. do poloviny 90. let a typ K od Bombardieru vyráběný v letech 2002-2011. Dvouvozových jednotek staršího typu B bylo do Kolína dodáno v letech 1972-1996 celkem 172. Část z nich prošlo celkovou modernizací. Novější typ známý také z britského Manchesteru byl dodán v počtu 74 kusů. Dvouvozové jednotky jsou obvykle spřahovány po dvou, třeba na lince 17 ale jezdí i sólo. Meziměstské linky 16 a 18 provozuje společně s...
Nízkopodlažní tramvaje už jezdí i na linkách 12 a 15, což jsou linky jezdící po obvodu centra Kolína od západu, mířící do severních předměstí. Pro tyto linky bylo v letech 2005-7 koupeno dalších cca 70 nízkopodlažních tramvají Bombardier.
Severní konečná tramvajové linky 12 na průmyslovém předměstí Merkenich. Sem jezdí tramvaje mimo špičky pouze každých 20 minut.
Na linku 12 navazuje místní autobusová linka  v podání kloubového MANu místního dopravního podniku KVB. Jednotný nátěr kolínské MHD je bílý s červenými čely.
Pod centrem severního předměstí Chorweiler je ukončena tramvajová linka 15 na společném nástupišti s vlaky kolínského S-Bahnu. Kromě linky S11 odtud jezdí také linka S6 až do Essenu v Porúří.
A zde opět kloubový MAN na lince 121, tentokrát v terminálu u společného nádraží vlaků a tramvají na předměstí Chorweiler. Autobusy značky MAN tvoří většinu vozového parku místního městského dopravce.
V Kolíně, který má vlastní S-Bahn společný s Bonnem, jezdí i vlaková linka S6 sousedního systému z Porúří, která jezdí až do Essenu. Všechny regionální linky se potkávají zde na rušném nadzemním hlavním nádraží.
Severní vstup do nadzemního hlavního nádraží, které je centrem dopravního dění v Kolíně. V roce 2000 zde přibylo mnoho obchodů a dalších služeb. Místní Stadtbahn vede dvěma různými tunely pod nádražím. Základními linkami kolínského S-Bahnu jsou S11, S12 a S19.
Velkoplošný odjezdový panel na zastávce Neumart ukazuje intenzivní tramvajový provoz na společné východozápadní trase linek 1, 7 a 9.
Červená barva dominuje nejen čelům vozidel, ale také zastávkám zdejšího Stadtbahnu. Zastávka Deutzer Freiheit poblíž východního břehu Rýna leží na povrchové tramvajové východozápadní trase linek 1, 7 a 9 vedené jižně od centra Kolína
Elektrobusy VDL Citea se zabydlují už i v Kolíně. První byly dodány již v roce 2016 a v roce 2021 přišla další padesátka, z toho 5 ve standardní verzi. A pro rok 2022 je plánováno 50 dalších. Na této lince 133 najdete nabíjecí stanice na obou konečných, i zde u Hlavního nádraží
V městských autobusech u dveří najdete poloprůhledné schéma místní rozsáhlé MHD.
Další z modernizovaných vysokých tramvají typu B na severním koncovém úseku linky 4 do městečka Schlebusch těsně za hranicí Kolína. V Kolíně se aktuálně oživují a testují první zcela nové vozy opět od Bombardieru (typ Flexity HF), kterých má být dodáno 26. Další obnova vysokých vozidlech se chystá od roku 2024 vysoutěženým výrobcem Alstom-Kiepe.
Flotila nízkopodlažních tramvají používaná na linkách 1, 7, 9, 12 a 15 je složená ze dvou vzhledově téměř totožných generací vozidel Bombardier Flexity Swift. První generace byla dodávaná v letech 1995-8 v počtu 124 tramvají, druhá generace pro konverzi linek 12 a 15 na nízkopodlažní provoz pak v letech 2005-7 v počtu 69 tramvají. Tyto vozy se používají například také v tramvajovém provozu v Croydonu u Londýna. Oba typy tramvají jsou obousměrné tříčlánkové s krátkým středním článkem, částečně nízkopodlažní a s otočnými krajními podvozky. Většinou jsou opět spřahovány po dvou.
Bývalá tramvajová vozovna Thielenbruch na severovýchodní konečné vysokých linek 3 a 18 slouží nyní jako konečná stanice a zároveň tramvajové muzeum.
Východ z nádražní haly konečné stanice vysokých tramvají Thielenbruch je zhotoven z původní staré tramvaje.
Zde vnější pohled netradičního východu z objektu bývalé tramvajové vozovny, která dnes slouží jako konečná stanice linek 3 a 18 a zároveň muzeum MHD.
Kabinková lanovka překonává na cca kilometrové trase Rýn a spojuje Zoologickou zahradu s místními lázněmi. Lanovka sloužící spíše jako turistická atrakce funguje od roku 1957.
Poměrně vysoká lanovka z jednoho břehu Rýna na druhý překonává i místní rušnou výpadovku. Jízdní doba je 6 minut.
Do Kolína zajíždějí i tramvaje z Bonnu, a to na meziměstských linkách 16 a 18. V nich je k vidění schéma kolejové sítě v Bonnu, kde kromě linek Stadtbahnu č. 16 a 18 jezdí také linky 63, 66 a klasické tramvaje č. 61 a 62.
Vysoká tramvaj z Bonnu v centru Kolína. Na linkách 16 a 18 jezdí také vozy bonnských dopravců SWB a SSB – cca 65 typu B a 15 novějšího typu K od Bombardieru. Toto je jedna z nejstarších tramvají z roku 1975, která však prošla celkovou modernizací.
Pohled z pravého břehu Rýna na soustavu železničních mostů směřujících k Hlavnímu nádraží. Zde jsou také zbytky původních tramvajových kolejí, které vedly po již neexistující mostě. Tramvajové linky 1, 7 a 9 nyní jezdí po mostě o něco jižněji.
Kolínské hlavní nádraží s monumentální halou z roku 1957 navazuje na ocelové mosty přes Rýn a v roce 2000 zde byla doplněna řada obchodů a dalších služeb. Jeho ideální poloha v centru Kolína z něj dělá přirozený centrální dopravní uzel. Nádraží je plně průjezdné.
Rychlou vrstvu vlaků v Severním Porýní – Vestfálsku nově zajišťuje pod značkou Rhein-Ruhr Express těchto 84 čtyřvozových částečně dvoupodlažních jednotek Siemens Desiro HC. Zde přijíždí rychlík k hlavnímu nádraží od východu. Těmito vlaky zle dojet až třeba do Duisburgu nebo Dortmundu.