Horní Slezsko - Sosnowiec a Dabrowa Górnicza (duben 2012)

Poslední díl seriálu o hornoslezské tramvajové síti se bude týkat měst východně od Katovic - Sosnowce, Bedzinu a města Dabrowa Górnicza, na jehož území leží také největší hutní kombinát v oblasti - Huta Katovice. V těchto městech žije dohromady asi půl milionu lidí.

Sosnowiec s Katovicemi spojuje jediná tramvajová trať vedoucí řídce osídleným územím kolem vozovny Zawodzie a dál přes malé Szopienice, které jsou ještě součástí Katovic. Zde se trať dělí - jedna větev pokračuje velmi fotogenickým jednokolejným podjezdem pod železniční tratí do Myslowic, druhá rovnou do Sosnowce. Chvíli po malebném tunýlku pod železniční tratí je na nedaleké smyčce ukončena linka 37. Do Myslowic dojíždí po jednokolejce pouze linka 14.
Přednádraží v Sosnowci je plné tramvají a autobusů. Zdejší dopravní podnik má ve svém arzenálu ještě mnoho těchto stařičkých Ikarusů, které jezdí nejčastěji na rychlíkových linkách mezi Katovicemi a hutním kombinátem na východě aglomerace.
Před sosnowieckým nádražím jezdí část tramvajových linek jednosměrně. Na lince 26 z Myslowic do Milowic často potkáte nově zakoupené ojetiny z Vídně. Kvalita cestování se tak o něco zvýšila.
Konečnou zastávku linky 24 ve čtvrti Konstantynów tvoří kolejový trojúhelník. Jelikož tramvaje Konstal neumí být při couvání ovládané ze zadního stanoviště, je pro otáčení linky nutná přítomnost výpravčí - dispečerky, která vždy na chvíli zablokuje křižovatku silou své osobnosti a píšťalky.
U nádraží v Myslowicích se potkává s linkou 26, která zde začíná a obě jsou ukončeny proti sobě na poměrně velké blokové smyčce. Linka 26 pak pokračuje dál na východ přes pole, louky a zahrádky do Sosnowce. Přímou linkou z Katovic do Sosnowce je však číslo 15, které míří přes jeho centrum, kde leží i vlakové nádraží dál na severovýchod do zdejších rozlehlých sídlišť, aby skončilo v hlubokém zářezu na konečné zastávce Mec.
Linka 24 na konečné Konstantynów za dozoru výpravčí dokončuje couvací manévr.
A zde je onen kolejový trojúhelník v plné šíři a tramvaj již po couvání odpočívá před výjezdem na linku. Okolní chatrná zástavba příliš velkou budoucnost tramvaji nevěští.
V centru Sosnowce (město má celkem asi 230 000 obyvatel) je tramvajová doprava poměrně živá - tratě zde tvoří jakýsi trojúhelník, jehož dvě hrany jsou pojížděny jednosměrně a jedna hrana vedoucí podél nádraží obousměrně. Zde se také koná většina přestupů mezi vlaky, tramvajemi a autobusy. Potkáte zde všechny sosnowiecké tramvajové linky. Na rozdíl od těch katovických je na většině z nich 20minutový interval. Výjimkou je pozoruhodná linka 26 s intervalem 12 minut, kde jsou provozovány buď dvojice Konstalů nebo nově zakoupené ojeté dvoučlánkové tramvaje z Vídně, ovšem vzorně zrekonstruované....
Detail dvojitých středních dveří - typického prvku tramvají Konstal 105N. Za dveřmi můžete venku vidět laminátové sedačky z tohoto typu tramvaje použité jako lavičky na zastávce.
Velkoryse pojatá tramvajová trať pro linku 15 prochází sídlištěm Srodula severovýchodně od centra Sosnowce. Široký bulvár a soustava nadchodů však tramvaj od lidí trochu odcizuje.
Neméně velkolepá co do záboru prostoru je také konečná linky 15 "Mec". I když se okolo nachází rozlehlé sídliště, trať zapuštěná v hlubokém zářezu láká lidi méně než četné autobusové linky jedoucí přímo okolo paneláků.
Tato trať nadjíždí dálnici z Katovic, po které jezdí všechny rychlíkové autobusové linky z Katovic do Sosnowce a dál do Bedzinu nebo do města Dabrowa Górnicza. Těchto autobusových linek je asi 15 a většina z nich má interval 30 minut, takže souhrnný interval se pohybuje okolo 2 minut. Část z nich jede rovnou po dálnici dál na severovýchod, některé sjíždějí z dálnice kolem sosnowieckého nádraží. Všechny tyto linky mají za cíl rychle spojit Katovice s hustě osídlenou oblastí na východ od nich i s již zmíněným hutním kombinátem. Cesta klikatou tramvají z Hutí až do Katovic by trvala asi 90...
Při výstavbě tramvajové smyčky Mec bylo odtěženo asi značné množství zeminy. Linka 15 odtud jede poměrně rychle do centra Sosnowce a dál na západ do Katovic.
Travnatá smyčka pro linku 27 na okraji čtvrti Kazimierz, poblíž stejnojmenné železniční zastávky a přímo naproti uhelnému dolu. Tramvajová trať sem vede jedním z nejpozoruhodnějších jednokolejných úseků. Krajina je chvílemi měsíční, chvílemi plná zeleně, každopádně hodná pozornosti a návštěvy.
Výhybna na jednokolejce poblíž čtvrti Porabka na lince 27. Tato linka dál pokračuje do centra Sosnowce po tratích vedených většinou mimo zástavbu i silniční síť.
Ale zpět k tramvajím. Další sosnowieckou linkou je číslo 27, která vede z východní čtvrti Kazimierz malebnou nezastavěnou krajinou do Sosnowce a dál pokračuje spolu s linkami 21 a 24 do Bezdinu. Linka 24 ještě v Sosnowci obsluhuje jinou část města a končí nikoli smyčkou, jako všechny ostatní linky, ale kolejovým trojúhelníkem, u kterého musí při otáčení asistovat dispečerka. Tramvaje Konstal totiž umí couvat pouze z řidičského stanoviště a v místě otáčení je poměrně hustá automobilová doprava.
Opět linka 27: nájezd na most přes dálniční východní okruh. Koleje nejsou nejrovnější, ale pár let ještě vydrží. Linka 27 jezdí kombinovaně v sólo vozech nebo ve dvojicích.
Sólo linka 26 s vozem, který již mnoho pamatuje, ale který už dlouho nepamatuje pořádnou údržbu. Zašlý interiér může neznalým místních poměrů způsobit lehký šok.
Další fotogenické místo - Myslowice, kde se proti sobě obracejí linky 14 (od Katovic) a 26 (od Sosnowce). Jednokolejná trať pro linku 26 pokračuje nezastavěnou krajinou plnou mostků, potoků, roklí, náspů a okolních zahrádek.
Nejpřímější sosnowieckou linkou, která míří dál na severovýchod, je číslo 21. Tato linka jede ze Sosnowce přes města Bedzin, Dabrowa Górnicza až ke kombinátu Huta Katovice a cesta s ní trvá asi hodinu, přestože po většinu trasy je vedena po rychlodrážní trati oddělené od ostatního provozu. Tramvajovou trať ve městech Bedzin i Dabrowa Górnicza totiž obklopují rozlehlá sídliště. Při cestě ze Sosnowce vede trať zprvu stísněnou zástavbou, která poté přejde v rozvolněně sídlištní a dojede do Bedzinu na velkou kruhovou křižovatku.
Interiér starého poctivého polského vysokopodlažního autobusu Jelcz, který prošel generální opravou. Pro zdejší silnice je tento robustní vůz ideální.
A zde kříží autobusová linka 160 tramvajovou trať mířící z Katovic přes Szopienice do Myslowic. Tramvaje linky 14 tu projíždějí poměrně těsnou zástavbou, jak jinak než po jednokolejce.
Smyčka ve Szopienicích, kde je ukončena linka 37 ve směru od Katovic. Dál už jede jen linka 14 do Myslowic.
Trať dál pokračuje buď na sever k vozovně Bedzin (do roku 2006 se odtud pokračovalo ještě dál do města Wojkowice) nebo vlevo do města Czeladz (linka 22), kam dojede podél silnice otevřenou krajinou po jednokolejce. Mezi městy Bedzin a Czeladz v posledních letech vyrostla velká komerční zóna.
Jedno z nejfotogeničtějších míst hornoslezské tramvajové sítě - jednokolejný podjezd pod železniční tratí.
A zde je výjezd z tunýlku pod železniční tratí v Szopienicích. Obousměrně ho projíždějí linky 14 a 37.
Cvičná jízda ve čtvrti Szopienice, kde se ve směru od Katovic rozdvojuje trať do Myslowic a do Sosnowce. Tramvaje pro výcvik jsou oblečeny v modrém nátěru.
Z kruhové křižovatky Bedzin však vede hlavní dvoukolejná trať východně (linky 21, 22, 24 a 28) podél malebného hradu, několika průmyslových podniků a dál skrz velké sídliště ve městě Dabrowa Górnicza. Po chvíli končí linka 24 a pokračují jen linky 21, 22 a 28. Na konci rozlehlého sídliště Dabrowa Górnicza (Golonóg) je ukončena také vložená linka 28 a k již nedalekým hutím dojedou pouze linky 21 a 22 v souhrnném intervalu 10 minut.
Poměrně velkou smyčku najdete také na konečné linky 26 v Milowicích, kde stojí pár paneláků a menší zděné sídliště. Na trase mezi Milowicemi a Sosnowcem leží také velké nákupní centrum, které tramvaje trochu oživilo.
Huta Katowice - největší hutní kombinát v oblasti najdete na východě města Dabrowa Górnicza a jezdí sem jak tramvaje, tak i četné autobusy. Krátce po čtrnácté hodině po skončení ranní směny je tu velmi živo.
Tramvajová konečná Huta Katowice pro linky 21 a 22 je poněkud stranou zájmu. Hlavní nápor pracujících se tu valí do rychlíkových autobusů, které je pak rozvážejí do celé aglomerace. Tramvaje jsou dost pomalé. Jen do Sosnowce odtud cesta trvá skoro hodinu.
Tramvaje hrají do hutí pouze vedlejší roli, stejně jako jsou nepoužitelné pro rychlé spojení do Katovic. Zatím velmi dobře slouží pro místní vazby uvnitř sídlišť a mezi městy Dabrowa Górnicza, Bedzin, Czeladz a částečně i Sosnowiec. Kdyby byly tratě v lepším technickém stavu, měly by všechny předpoklady pro rychlé, pravidelné a kapacitní spojení - na většině míst je díky šířce komunikací neblokují auta a tratě jsou dostatečně přímé pro vcelku rychlou dopravu po oblasti.
Špionážní pohled za brány hutního komplexu. Kvůli rozlehlosti má kombinát svoji vnitropodnikovou autobusovou dopravu, která sváží zaměstnance k hlavní bráně závodu.
I zde mají nezastupitelnou úlohu stařičké kouřící Ikarusy. Po 14. hodině je v autobusovém obratišti těsno. Linkám ve svazku KZK GOP tu také konkuruje soukromník s jednorázovým jízdným 2 PLN, krátkým intervalem a roztodivně pestrým vozovým parkem posbíraným snad z celé Evropy.
Tramvajová trať procházející středem rozlehlého sídlištního města Dabrowa Górnizca je sice také v krušném technickém stavu, ale stále docela rychlá, aspoň pro místní obsluhu. Tramvaje tu jezdí v intervalu 5-10 minut ve špičkách.
V celé oblasti na východ od Katovic jsou však pány veřejné dopravy autobusy. Z Katovic sem míří množství rychlíkových linek (číselná řada 800), které obsluhují prakticky všechna zdejší sídliště a dopravují z nich také zaměstnance do hutního velkokombinátu. Až k hutím dojede kromě dvou tramvajových linek celkem 6 rychlíkových autobusových linek, každá v intervalu 30 minut, takže souhrnný interval je pětiminutový. Bohužel vozový park zde ještě hojně zastupují stařičké kloubové a nezničitelné Ikarusy.
Západní konečná Czeladz ve stejnojmenném městě pro linku 22, která dále pokračuje přes Bedzin a a Dabrowu Górniczu do Huty Katovice. V Bedzinu se na kruhové tramvajové křižovatce potkává s linkami jedoucími jižně do Sosnowce.
I takové schody potkáte na trati linky 22 ve městě Czeladz. Tramvaje tu klapou trochu víc než obvykle.
Situace se ale i zde pozvolna zlepšuje a stále více jsou vidět i nízkopodlažní vozy většinou značky Solaris. Na potřebě rychlé veřejné dopravy se zde přiživují také někteří soukromí autobusoví dopravci, kteří nabízejí levné jednorázové jízdné a autobusové ojetiny z různých koutů západní a severní Evropy. Stále více zaměstnanců však volí pro cestu od brány hutního kombinátu domů vlastní automobil, takže třeba po 14. hodině lze v této oblasti počítat se slušnými kolonami i na zdejších mnohaproudých silnicích.
Mimořádně špatný úsek ve městě Czeladz ještě z druhé strany. Zdejší tramvaje však tyto nerovnosti nerozhází. Stačí pouze trochu přibrzdit.
Historický hrad tyčící se nad městem Bedzin. Poblíž je velká tramvajová křižovatka v podobě kruhového objezdu se čtyřmi větvemi.
Celou hustě zastavěnou sídlištní oblast táhnoucí se od Sosnowce až po hutní kombinát docela slušně protíná páteřní železniční trať Katovice - Czestochowa, po které jezdí snad již částečně zaintegrovaná linka S1 v pravidelném intervalu 30 minut. Dokonce i nádraží jsou položena celkem rozumně, takže při ještě větší integraci by zde vlaky mohly převzít poměrně mnoho cestujících. Stačilo by trochu upravit tragicky nepřehlednou síť autobusů s dlouhým intervaly, navázat je lépe na vlaky a hektolitry zbytečně propálené nafty by bylo možné investovat třeba na lepší železniční a tramvajovou...
Netypická modrobílá tramvaj zřejmě odkoupená z Krakova u vozovny Bedzin na severozápadě města. Z této vozovny se obsluhuje celá oblast východně od Katovic.
Odbočka do vozovny Bedzin. Rovně už se nejezdí od roku 2006. Do té doby jezdila linka 25 ještě poměrně daleko směrem na severozápad do města Wojkowice.