Holandské univerzitní město ležící cca 45 minut vlakem od Amsterdamu prošlo v poslední době zásadní renovací a rozšířením tramvajové sítě. Původní vysokopodlažní tramvaje s vysokými nástupišti byly nahrazeny novými klasickými tramvajemi CAF a otevřena byla zcela nová linka z centra na východ do univerzitního kampusu, kde nahradila dvoukloubové autobusy v krátkých intervalech. I když se díky rozšíření tramvají významně snížil podíl autobusové dopravy, i nadále je pro velkou číst města autobus základním dopravním prostředkem. Skrz historické centrum vede vyhrazený autobusový koridor a na linkách jezdí mnoho nových elektrobusů ve žlutém nátěru pro městské linky nebo ve stříbrné barvě pro páteřní aglomerační linky, vše s jednotícím logem ve tvaru písmene U. Hlavní nádraží v Utrechtu je nejvýznamnějším železničním uzlem v Nizozemsku.

Páteří dopravy v Utrechtu jsou tramvaje. Ty vyjíždějí už od 80. let od zdejšího hlavního nádraží na jih do dvou větví. Původní rychlodrážní systém s vysokými nástupišti byl v letech 2020 a 2021 nahrazen novými nízkopodlažními španělskými tramvajemi CAF a kvůli tomu byla přestavěna i původní nástupiště (snížena a prodloužena). Od roku 2019 vedou tramvaje od hlavního nádraží i do východní části města do místního univerzitního kampusu. Dosud nejsou obě tramvajové trasy vzájemně propojeny (pouze pro manipulační jízdy), což by se mělo změnit v roce 2022. Poslední původní vysokopodlažní tramvaje...
Aktuální konečná linek 60 a 61 západně od hlavního nádraží. Od roku 2020 zde byly původní vysokopodlažní tramvaje z 80. let nahrazeny španělskými tramvajemi CAF. Kvůli tomu musela být přestavěna i původní vysoká nástupiště a zrušena původní konečná zastávka tramvají na východní straně nádraží.
Nová tvář tramvají v Utrechtu. Celkem je k dispozici 27 pětičlánkových a 22 sedmičlánkových tramvají. Kratší tramvaje vyjely poprvé v roce 2019 na novou linku 22, delší v roce 2020 postupně na původní linky 60 a 61. Přebudovaná nástupiště umožňují provoz dvojic kratších a delších tramvají o celkové délce 75 metrů.
Centrem všeho dopravního dění v Utrechtu je hlavní nádraží, odkud také vyjíždějí všechny tramvajové linky, zatím každá z jedné strany nádraží, pracuje se však na vzájemném propojení i pro provoz s cestujícími. Původní linky 60 a 61 jedou ze západní strany, nová linka 22 z východní.
Nejvýznamnější vlakové nádraží v Nizozemsku leží právě v Utrechtu. V roce 2016 byla dokončena celková přestavba uzlu a vyrostla zde nová vzdušná odbavovací hala nad původním kolejištěm i velké autobusové nádraží.
Hlavní nádraží v Utrechtu je největším dopravním uzlem v Nizozemsku. Sjíždějí se sem vlaky z Amsterdamu, Rotterdamu i z Belgie a Německa. Kromě návazné MHD (tramvaje a autobusy) je součástí i velké autobusové nádraží pro regionální a dálkové linky
Podzemní konečná tramvajová zastávka na východní straně hlavního nádraží slouží od roku 2019 pro novou linku 22 směřující do univerzitního kampusu. Na této lince jezdí pětičlánkové tramvaje CAF, bohužel v době návštěvy probíhala letní výluka celé linky.
Jízdní řády původních tramvajových linek 60 a 61, které byly přestavěny z původní rychlodrážní tramvaje s vysokými nástupišti. Obě linky vedou společně na jih města, kde se větví do čtvrtí Nieuwegein a Ijsselstein.
Jízdní řády MHD v Utrechtu. Oranžová linka 22 je nová tramvaj do univerzitního kampusu, žluté linky jsou klasické městské autobusy, zelená je jedna ze šesti páteřních poloregionálních linek „U-link“. Nová linka 22 nahradila původní superpáteřní linku 12, kde do roku 2019 jezdily dvoukloubové autobusy ve špičkovém intervalu 3 minuty.
Nová tvář vlakového nádraží v Utrechtu, které prošlo zásadní rekonstrukcí. Nádraží je obklopeno moderními výškovými budovami, historické centrum je odtud asi 10 minut chůze východním směrem.
Východní strana hlavního nádraží přiléhá k historickému centru. Celý prostor je řešen hlavně pro rozprostření velkého množství lidí, kteří na toto nejvýznamnější nádraží v Nizozemsku proudí zejména z této strany.
Původní vysokopodlažní tramvaje už v Utrechtu definitivně dojezdily a nyní je tramvajová flotila poměrně monotónní – skládá se z tramvají CAF Urbos 100, 27 kusů v pětičlánkové a 22 v sedmičlánkové verzi. V plánu je jejich spřahování až do délky 75 metrů. Dvě původní linky vedené na jih města mají čísla 60 a 61 a každá jezdí ve špičkách po 15 minutách. Od roku 2019 vede na východ města do univerzitního kampusu zcela nová linka 22, která jezdí v hlavních studentských špičkách každých 5 minut. V době návštěvy zde ale byla letní výluka a tramvaje do kampusu, kde je také velké parkoviště P+R, byly...
Vedle kolejiště hlavního nádraží je také plocha pro městské, regionální i dálkové autobusy. Městskou dopravu v Utrechtu provozuje firma Q-buzz s jednotícím logem ve tvaru písmene U ve variantách U-tram, U-bus a U-link.
Kloubový autobus městského dopravce vyjíždí na páteřní lince „U-link“ č. 28 od hlavního nádraží poblíž konečné zastávky nové tramvajové linky 22. Tato linka tvořila po dobu letní výluky hlavní náhradní dopravu za tramvaje, které normálně během akademického roku jezdí každých 5 minut.
V Utrechtu najdete dva typy autobusových linek – klasické městské žluté „U-bus“ a páteřní poloregionální (většinou) stříbrné „U-link“. Páteřní linky U-link mají čísla 28, 34, 41, 50, 73 a 77 a zajišťují rychlé spojení Utrechtu s okolními předměstími. Každá linka má ve schématech svou vlastní barvu.
Pro klasické městské autobusové linky je určena nejnovější dodávka 35 kloubových elektrobusů Heuliez. Potkáte je hlavně na linkách 7 a 8 vedených přes hlavní nádraží i po hlavním autobusovém koridoru přes historické centrum.
Detail designového řešení atypického elektrobusu Heuliez, kterých bylo do Utrechtu čerstvě pořízeno 35. Žlutou barvu mají autobusy na klasických městských linkách a provozuje je dopravce Q-buzz vlastněný Italskými dráhami.
Flotila elektrobusů v Utrechtu již obsahuje 75 vozidel, kromě těchto 35 kloubových jsou to elektrobusy standardní délky a v midiverzi. Většina utrechtských autobusových linek je vedena kolem hlavního nádraží.
Stříbrný elektrobus Ebusco na jedné ze šesti páteřních agmoleračních linek „U-link“ projíždí po estakádě kolem hlavního nádraží, kudy jsou manipulačně propojeny obě zdejší tramvajové trasy. Tento typ elektrobusu je druhý nejpočetnější v 75kusové elektroflotile místní MHD a navazuje na předchozí dodávku deseti kusů od stejného výrobce v roce 2017.
Už druhou generaci elektrobusů můžete potkat na okružní „muzejní“ lince 2, která vede skrz historické centrum Utrechtu. Nedávno byly náhradou za původní elektrické vozy Optare z roku 2013 pořízeny tyto tři midielektrobusy Heuliez.
Jedna z klasických městských linek projíždí po společném autobusovém koridoru, který vede od hlavního nádraží východním směrem přes historické centrum Utrechtu. Kromě městských linek ho využívají také 4 ze 6 páteřních aglomeračních linek „U-link“.
Malý elektrobus Heuliez na „muzejní“ lince 2 ve společnosti stříbrného autobusu „U-link“ na páteřní lince 28, která v době návštěvy také částečně nahrazovala tramvaje při výluce trati do univerzitního kampusu.
Další z nejnovějších 35 kloubových elektrobusů, které umožňují dobíjení na konečných, projíždí po spojnici východní a západní strany hlavního nádraží, kudy jsou vzájemně propojeny i obě části tramvajové sítě.
Stříbrný elektrobus Ebusco místní provenience s barvách konceptu U-link. Ve schématech jsou tyto linky vyznačeny silnější čarou i než utrechtské tramvaje, ale na stejné úrovni jako regionální vlaky. Těchto 6 linek funguje od roku 2019 většinou jako propojení více dosavadních linek do jedné frekventované stopy.
Zajímavě se za poslední dobu proměnila také autobusová doprava. Na klasických městských linkách očíslovaných od 1 výše, ale i na páteřních aglomeračních linkách konceptu „U-link“ potkáte spoustu nových elektrobusů – celkem jich tu jezdí už 75. Naposledy bylo pořízeno 35 kloubových vozů Heuliez, 20 standardních nizozemských elektrobusů Ebusco a 3 midielektrobusy Heuliez pro okružní linku v centru. Autobusy i elektrobusy jsou buď žluté nebo stříbrné. Stříbrná barva se používá právě pro páteřní linky „U-link“, kterých je 6 a které v krátkých intervalech spojují okrajové čtvrti Utrechtu nebo i...
A ještě jednou neobvyklý kloubový elektrobus Heuliez na lince 7. Tato páteřní linka vede od jihu na sever a na krátký úsek využívá též autobusového koridoru v centru.
Detail uživatelsky příjemného řešení osvětlení kloubového spojení elektrobusu Heuliez, které je řešeno také poloprůhledným měchem, který dovnitř pouští denní světlo.
Nová podoba konečné zastávky Ijsselstein na jižním předměstí podél vodního kanálu. Kvůli provozu nových tramvají musely být sestavny všechny zastávky z původních vysokých nástupišť na nízká.
Konečná zastávka linky 61 Ijsselstein. Jednotlivá nástupiště byla nejen snížena, ale také prodloužena, aby zde mohly jezdit spřažené pěti- a sedmičlánkové tramvaje o celkové délce 75 metrů.
Interiér plně nízkopodlažních tramvají CAF Urbos 100, kterých má Utrecht k dispozici celkem 49 (27 pětičlánkových a 22 sedmičlánkových).
Ve všech vozidlech MHD se můžete kromě aktuální trasy a jízdního řádu dané linky dočíst i možnosti přestupů v následující zastávce.
Další jižní konečnou na původní rychlodrážní trati je Nieuwegein-Zuid pro linku 60. Tento úsek byl posledním s provozem vysokopodlažních tramvají, které dojezdily v roce 2020. Sem také do roku 2014 jezdily na zrychlené lince původně vídeňské soupravy nadzemního metra U6.
Východní konečná nové tramvajové linky 22 pod velkokapacitním parkovacím domem na okraji univerzitního kampusu. V době návštěvy probíhala letní výluka a tramvaje byly nahrazeny autobusy.
Parkovací dům nemusí být jen funkční. Takto vypadá atrium velkokapacitního P+R na východní koneční nové tramvajové linky 22, která sem jezdí od roku 2019 především kvůli obsluze univerzitního kampusu.