1.2.2006

HOTLINER

154 221 Praha - Liberec - Jindřichovice pod Smrkem

  • linka je v plném rozsahu zrušena
  • celkem se ruší 1 pár spojů SONE v trase Praha - Jindřichovice pod Smrkem, dále cca 10 párů spojů v PD a 5 párů spojů v SONE v trase Praha - Liberec
  • DP Mladá Boleslav

    265 032 MHD Mladá Boleslav linka 32: Městský Stadion - Dolní Stakory

  • linka je prodloužena do obce Dolní Stakory
  • zřizuje se zastávka Dolní Stakory
  • jízdní doba linky je prodloužena o 5 minut
  • linka měla být prodloužena již k 11.12.2005, došlo však k průtahům při jednání se Středočeským krajem