1.6.2004

130 449 Praha - Chotilsko
linka zrušena v plném rozsahu
(1 víkendový pár spojů v letním období)

142 105 Praha - Karlovy Vary Asiana
linka ve směru z Prahy zastavuje v karlovarských zastávkách v obráceném pořadí, tedy je ukončena v zastávce Terminál
nový spoj z Karlových Varů ve 21:00, který je v provozu pouze v době mezinárodního filmového festivalu
zpřehlednění linky, neboť všechny spoje jedou nyní každý den bez omezení
tato změna s sebou přináší 1 nový pár spojů v pondělí až čtvrtek a sobotu a 3 nové páry spojů v neděli
na lince je tak denně provozováno 9 párů spojů

152 100 Praha - Chomutov
spoj v PD z Prahy v 7:15 posunut na 6:35
spoj v PD z Prahy v 9:15 a spoj v PD z Chomutova v 11:05 (posunut na 10:50) jsou zrychleny a nově nezastavují v některých zastávkách
po třech měsících provozu zrušen spoj v PD z Prahy v 11:15 a z Chomutova ve 14:50
spoj v sobotu a neděli z Chomutova v 16:10 posunut na 16:00

157 100 Praha - Litvínov
pro část spojů z Mostu zřízen zastávka Slaný, Hotel Praha
spoj v PD z Prahy v 7:20 posunut na 7:15 a nově nejede přes Slaný

164 101 Praha - Broumov
jízdní doba linky prodloužena o 5 minut (odjezdy dopoledních spojů z Černého Mostu posunuty o 5 minut dříve)
spoj v neděli z Náchoda ve 13:30 posunut na 13:50
všechny spoje ve směru do Prahy nově zastavují v zastávce Náchod, Staré Město, rozc.
dále obousměrně zřízeny tyto nové zastávky:
Bezděkov nad Metují, žel.st. Police nad Metují - Velké Petrovice - Bukovice - Police nad Metují, Pěkov, Hony - Broumov, u hotelu Veba
zrušena zastávka Bezděkov nad Metují

167 104 Praha - Rokytnice nad Jizerou
spoj z Černého Mostu v 7:35 posunut na 7:30
spoj v sobotu a neděli z Prahy v 10:25 zastavuje v Jablonci n.J. a Rokytnici n.J. nově pouze pro výstup
zrušeny již nevyužívané zastávky v obcích Poniklá, Jestřabí, Rezek a Františkov

167 107 Praha - Vítkovice, Horní Mísečky
zrušena již nevyužívaná zastávka Turnov, aut.nádr.
žádný spoj není nadále do 11.12.2004 v provozu (mimo 1 páru spojů 28.9.2004)

169 105 Praha - Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy
spoj z Černého Mostu v 10:20 posunut na 10:30
zrušena již nevyužívaná zastávka Praha, Špitálská

169 106 Praha - Špindlerův Mlýn
zrušena již nevyužívaná zastávka Praha, Špitálská

169 107 Praha - Pec pod Sněžkou
nový spoj Praha, Florenc >> Pec pod Sněžkou, který jede pouze 5.7. a 6.7.2004

172 100 Praha - Brno ČNE
posunutí odjezdů části spojů (většina spojů nově odjíždí z Prahy v :00 a z Brna v :30)
omezení provozu celotýdenně:

odjezdy z Prahy:
pracovní denzrušeny 2 spoje (úbytek ze 14 na 12 spojů)
sobotapočet spojů (7) zachován
nedělezrušeny 4 spoje (úbytek ze 14 na 10 spojů)

odjezdy z Brna:
pracovní denzrušen 1 spoj (úbytek ze 13 na 12 spojů)
sobotazrušen 1 spoj (úbytek ze 7 na 6 spojů)
nedělezrušen 1 spoj (úbytek ze 12 na 11 spojů)

179 100 Praha - Třebíč
pro všechny spoje ve směru z Prahy zřízena zastávka Třebíč, Borovina, Pražská
v této zastávce je umožněn pouze výstup

195 102 Praha - Jeseník
spoj v pátek z Černého Mostu v 9:25 posunut na 9:30
zrušeny již nevyužívané zastávky v obcích Kunvald, Rychnov n.Kn., Rokytnice v Orl.horách, Javornice, Slatina n.Zdob., Pěčín

220 216 Slaný - Praha, Zličín
zahájení provozu na nové lince nového dopravce s těmito zastávkami:
Slaný, Arbesova - Slaný, P. Hrubého - Slaný, žel.st. - Slaný, Žižkova - Slaný, aut.nádr. - Slaný, hotel Praha - Praha, Zličín
rozsah provozu: 3 páry spojů v PD s odjezdy v 4:45, 6:40, 17:30 ze Slaného a v 5:45, 16:30, 19:00 z Prahy
jízdní doba je 65 minut

225 002 MHD Kladno: linka 2 (Náměstí Svobody - Hnidousy)
nový spoj v PD z Hnidousů v 7:08

225 004 MHD Kladno: linka 4 (Nádraží - Dřetovice)
směr Dřetovice:
spoje v PD z Nádraží v 7:00, 14:35, 17:00, 18:30 zkráceny a jedou až z Nám. Svobody v 7:08, 14:50, 17:10, 18:48
zrušeny spoje v PD z Nádraží v 8:00, 17:30, 19:30, 20:30
spoje v PD z Nádraží ve 13:15, 19:00, 22:00 posunuty na 13:20, 19:10, 22:08

směr Kladno, nádraží:
spoje v PD z Vrapic, u kostela posunuty z 5:24, 21:44 na 5:29, 21:45
zrušeny spoje v PD z Vrapic, u kostela v 4:39, 5:09, 6:09, 7:59, 16:29, 16:44, 17:49, 18.44, 20:19, 21:14
spoj v PD z Dřetovic v 6:32 zkrácen o úsek Nám. Svobody >> Nádraží
spoje v PD z Dřetovic v 14:09, 15:15 posunuty na 14:00, 15:20 a zkráceny o úsek Nám. Svobody >> Nádraží
spoj v PD z Vrapic, u kostela v 17:44 zkrácen o úsek Nám. Svobody >> Nádraží
spoj v PD z Dřetovic v 19:39 posunut na 19:50

225 005 MHD Kladno: linka 5 (Okrsek 2 - LaRs)
zrušena zastávka Gymnázium

225 007 MHD Kladno: linka 7 (Švermov, náměstí - Smečno)
spoj v PD ze Švermova v 7:00 je o letních prázdninách prodloužen o úsek Libušín, náměstí >> Smečno

225 009 MHD Kladno: linka 9 (Kladno, Okrsek 4 - Slaný)
všechny spoje nově jedou ve Švermově také přes zastávky J.Opletala a Barré (dosud pouze část spojů)
tedy až na zastávky Kladno, Újezd a Pod mostem jedou nyní všechny spoje po stejné trase

225 012 MHD Kladno: linka 12 (Kladno, Rozdělov - Pchery)
zrušen spoj v PD ze Pcher v 5:41
spoj v PD ze Pcher v 12:41 jede nově z Theodoru ve 12:37

225 014 MHD Kladno: linka 14 (Vrapice - Malé Přítočno)
směr Malé Přítočno:
spoje v PD z Vrapic, u kostela v 5:25, 6:35, 14.20 posunuty na 5:20, 6:25, 14:25
spoj v PD z Dubí, sokolovny v 6:25 prodloužen a jede již z Vrapic, u kostela v 6:05
zrušeny spoje v PD z Dubí, sokolovny v 5:22, 6:00
nový školní spoj Vrapice, u kostela (13.35) >> Nádraží
spoje v PD z Vrapic ve 13.55, 16:35 prodlouženy o úsek Showa >> Velké Přítočno

směr Vrapice:
spoje v PD z Nádraží ve 4:55, 14:00 posunuty na 5:00, 14:05
zrušeny spoje v PD z Nádraží v 5.35, 6:35, 12.15, 16:15
zrušen spoj v PD z Velkého Přítočna v 5:56
spoj z Malého Přítočna v 6:59 posunut na 6.50 a zkrácen o úsek Dubí, sokolovna >> Vrapice, u kostela

225 019 MHD Kladno: linka 19 (noční okružní)
spoj z Náměstí Svobody v 1:00 posunut na 1:05

310 800 Všesulov - Lhota
spoj v PD ze Všesulova v 6:55 jede nově již z Rakovníka jako linka 310 880
spoj v úterý z Čisté v 17:05 posunut na 16:05
spoj v PD ze Lhoty ve 13:40 zkrácen a jede až z Nové Vsi ve 13:44

310 880 Rakovník, žel.zast. - Čistá
prodloužení linky v Rakovníku do zastávky Rakovník, žel.zast.
odjezdy z Rakovníka, žel.zast. v 6:10 a 22:10 a příjezdy do žel.zast. v 5:45 a 21:40
spoj v PD z Čisté v 5:10 posunut na 5:00
zastávky Všesulov a Zavidov, žel.zast. jsou nově Na znamení
spoj v PD z Rakovníka v 6:10 pokračuje mimo letní prázdniny ze Všesulova jako linka 310 800 do Nové Vsi

315 631 MHD Rakovník linka 1: RKZ - Senomaty, Hostokryje
zastávka Rakovník, závod RKZ přejmenována na Rakovník, RKZ
zastávka Mototechna přejmenována na Autostop
zastávka Hostokryje přejmenována na Senomaty, Hostokryje

315 632 MHD Rakovník linka 2: Lubná, Rako III. - Ubytovna Haná
zastávka Celní úřad přejmenována na Hypernova
zastávka Haná, ubytovna přejmenována na Rakovník, ubytovna Haná

315 633 MHD Rakovník linka 3: Lišany - Lubná
zastávka Rakovník, závod RKZ přejmenována na Rakovník, RKZ
zastávka Dům Mládeže přejmenována na Na Spravedlnosti
zastávka Závod TOS přejmenována na TOS
zastávka Závod Autobrzdy přejmenována na Autobrzdy
zastávka Závod ZZN, silo přejmenována na ZZN

315 634 MHD Rakovník linka 4: Lubná, Rako III. - Olešná
zastávka Závod TOS přejmenována na TOS
zastávka Závod ZZN, silo přejmenována na ZZN

350 440 Počátky - Praha
pro oba směry zřízena zastávka Aneštovice, křižovatka 0,2

350 920 Pacov - Praha
linka prodloužena o úsek Pacov, aut.nádr. - Lukavec
nově obsluhuje tato města a obce:
Pacov - Hrádek - Velká Chyška - Útěchovice pod Stražištěm - Kateřinky
do nového úseku je prodloužen pouze spoj v PD z Lukavce v 5:15 a zpět z Prahy v 17:40 a v neděli z Prahy ve 20:45

720 240 Brno - Praha - Plzeň
linka prodloužena o úsek Praha - Plzeň s těmito novými zastávkami:
Praha, Opatov - Praha, Na Knížecí - Rokycany, aut.nádr. - Plzeň, Stav. stroje Rokycanská - Plzeň, CAN
v nové trase jedou tyto nové spoje:
Brno (5:30) >> Plzeň v PD a zpět z Plzně ve 13:45
Brno (6:45) >> Plzeň v neděli a zpět z Plzně v 16:00
spoj v PD z Brna v 6:45 prodloužen v Praze o úsek Florenc >> Letiště Ruzyně
spoj v PD z Prahy, Florence ve 13:00 prodloužen a jede již z Letiště Ruzyně ve 12:15