18.10.2003

510 011 Jindřichovice pod Srkem - Praha
zavedení nové linky
rozsah provozu: sobota a neděle
v sobotu je provozován spoj Praha >> Jindřichovice pod Smrkem a 1 pár spojů Jindřichovice pod Smrkem <> Liberec
v neděli je provozován 1 pár spojů Jindřichovice pod Smrkem <> Hejnice a spoj Jindřichovice pod Smrkem >> Praha