Změny linek CS TRANS, s.r.o.

14.12.2008

142 106 Praha - Boží Dar

 • linka je zrušena (dosud byl provozván pouze 1 fiktivní pár spojů) a s tím je také ukončena činnost tohoto dopravce
 • 9.12.2007

  142 106 Praha - Boží Dar

 • provoz linky je i nadále prakticky zastaven, na lince je zachován pouze 1 spoj z Božího Daru dne 1.1.2008
 • 310 250 Rakovník - Praha, Zličín

 • linka je přečíslována na linku 310 260 nového dopravce CS BUS
 • změny při převodu linky:
 • časové posuny vybraných spojů
 • nový spoj v PD Rakovník, aut.st. (19:40) > Praha, Zličín a zpět ze Zličína v 16:30, 18:30 do Rakovníka
 • 10.6.2007

  310 250 Rakovník - Praha, Zličín

 • významná redukce spojů celotýdenně:
 • linka nově nezastavuje v zastávkách Rakovník, žel.zast. a Ruda, U obory
 • zrušen spoj v SONE z Rakovníka v 5:15 a zpět ze Zličína ve 21:15
 • zrušeny spoje v PD z Rakovníka v 5:40, 14:00, 14:45, 15:45, 17:45 (poslední spoj jede nově z Rakovníka již ve 12:15)
 • zrušeny spoje v PD ze Zličína v 15:15, 16:00, 16:50, 17:45, 19:00
 • zrušeny spoje v NE z Rakovníka v 10:00, 14:00, 17:45 a zpět ze Zličína v 11:30, 15:15, 19:00
 • nový spoj v PD ze Zličína v 7:55
 • linka již není v provozu v NE
 • 20.5.2007

  142 106 Praha - Františkovy Lázně / Boží Dar

 • pozastavení provozu na lince (1 pár spojů v PD Praha - Františkovy Lázně a 1 pár spojů v SONE Praha - Boží Dar
 • zachován je pouze 1 pár spojů Praha - Karlovy Vary, který jede jen v době konání MFF Karlovy Vary
 • 4.3.2007

  142 106 Praha - Františkovy Lázně / Boží Dar

 • 1 pár spojů v PÁ zkrácen o úsek Karlovy Vary, terminál - Jáchymov, radnice (lázně)
 • 10.12.2006

  142 106 Praha - Boží Dar

 • pro odpolední spoj z K. Varů (Jáchymova) v PD zřízena nová výstupní zastávka Praha, Zličín (spoj již nejede na Florenc)
 • 1 pár spojů v PD do/zJáchymova zkrácen v PO-ČT o úsek Karlovy Vary, terminál - Jáchymov, lázně
 • spoje do Prahy přes Krupou nově zastavují v N. Strašecí, u stadionu (pouze pro výstup) a nezastavují v N. Strašecí, Palackého
 • časové posuny části spojů ve směru do Prahy
 • všechny zastávky na území Karlovarského kraje jsou ve směru z Prahy nově pouze pro výstup a ve směru do Prahy nově pouze pro nástup
 • 310 250 Rakovník - Praha, Zličín

 • obousměrně zřízena zastávka Ruda, U obory (na znamení)
 • zrušen spoj v PD z Rakovníka v 7:15 a zpět ze Zličína v 7:30
 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Rakovníka
 • 2.9.2006

  142 106 Praha - Boží Dar

 • sjednocení časových poloh spojů v PO-ČT a PÁ v trase Praha - Ostrov - Jáchymov
 • 26.2.2006

  310 250 Rakovník - Praha, Zličín

 • nový spoj v NE z Rakovníka v 5:15
 • nový spoj v SO ze Zličína ve 21:15
 • 30.1.2006

  142 106 Praha - Františkovy Lázně / Boží Dar

 • rozšíření linky o novou provozní větev Karlovy Vary, Terminál - Františkovy Lázně, městské sady
 • v této větvi jede pouze 1 pár spojů v PD, který je prodloužen z původní trasy Praha - Karlovy Vary
 • prodloužený spoj jede v novém úseku přes Sokolov, Kynšperk nad Ohří a Cheb (celkem 6 nových zastávek)
 • jízdní doba nové varianty linky je 3:25
 • 11.12.2005

  142 106 Praha - Boží Dar

 • obousměrně zřízeny zastávky Kladno, Aut.nádr. - Řevničov, restaurace
 • v těchto zastávkách staví pouze 1 nový pár spojů v PD
 • nový pár spojů v PD Praha, Florenc (7:50) > Karlovy Vary, Terminál a zpět z K. Varů v 17:20 (přes Kladno)
 • nový pár spojů zastavuje pouze v některých zastávkách
 • 310 250 Rakovník - Praha, Zličín

 • zrušen první spoj v PD z Rakovníka ve 4:15 a ze Zličína v 5:30
 • nový spoj v PD z Rakovníka v 6:00
 • zrušen poslední spoj v PD z Rakovníka v 19:45
 • nový první spoj v SO z Rakovníka v 5:15
 • nový poslední spoj v NE ze Zličína ve 21:15
 • časový posun 1 páru spojů v PD odpoledne
 • 12.6.2005

  142 106 Praha - Boží Dar

 • prodloužení jízdní doby průměrně o 5 minut
 • 1 spoj v SONE z Prahy nově zastavuje také na Hradčanské
 • zřízeny nové zastávky Krupá, rozcestí - Ostrov, náměstí
 • 6.3.2005

  142 106 Praha - Boží Dar

 • zastávka Nové Strašecí, Palackého je ve směru Praha nově určena pouze pro výstup
 • 310 250 Rakovník - Praha, Zličín

 • časový posun 1 spoje v PD ráno ze Zličína
 • 30.1.2005

  142 106 Praha - Boží Dar

 • zřízena nová linka, obsluhující tato města a obce:
 • Praha - Nové Strašecí - Lubenec - Bochov - Karlovy Vary - Ostrov - Jáchymov - Boží Dar
 • v Praze linka zastavuje na Florenci a Hradčanské
 • rozsah provozu: 1 pár spojů celotýdenně, v PD pouze v trase Praha - Jáchymov, radnice
 • ranní spoj v SONE z Prahy nezastavuje na Hradčanské
 • úseku Bochov - Boží Dar není dovolena přeprava místní frekvence (ve směru z Prahy jsou tyto zastávky jen pro výstup a ve směru do Prahy jen pro nástup)
 • ve směru Praha je v Novém Strašecí (kromě neděle) přípoj na Rakovník
 • jízdní doba linky je 2:55
 • 12.12.2004

  310 250 Rakovník - Praha, Zličín

 • nové spoje v PD z Rakovníka v 4:15 a zpět ze Zličína v 5:30, 14:30
 • zrušen spoj v PD z Rakovníka v 15:15
 • zrušeny spoje v PD ze Zličína v 6:45, 8:20 časové posuny většiny spojů
 • omezení večerního provozu: poslední spoj v PD ze Zličína ve 23:45 posunut na 21:15
 • 13.6.2004

  310 250 Rakovník - Praha, Zličín

 • obousměrně zřízena nová zastávka Rakovník, žel.zast. (zastávka je na znamení)
 • 14.12.2003

  310 250 Rakovník - Praha, Zličín

 • nový spoj v PD z Rakovníka v 5:15 a zpět ze Zličína v 6:20
 • 30.8.2003

  310 250 Rakovník - Praha, Zličín

 • pro všechny spoje zřízeny obousměrně nové zastávky Nové Strašecí, poliklinika (na znamení) a Stochov, Slovanka
 • zrušena zastávka Nové Strašecí, u stadionu
 • nový spoj z Rakovníka v sobotu v 12:20 a v neděli ve 14:05
 • nový spoj z Prahy v sobotu v 13:30 a v neděli ve 15:15

 • seznam linek tohoto dopravce