5.3.2023

MHD Benešov

 • všechny zastávky na všech linkách MHD jsou nově na znamení (dosud byla část zastávek stálých)
 • 289 002 MHD Říčany linka 2 (ČERVENÁ): Strašín, Pastelkov - Kuří

 • časový posun 1 spoje ráno z Kuří
 • 11.12.2022

  MHD Benešov

 • ukončení většího počtu výluk, drobné úpravy spojů a zastávek jednotlivých linek beze změny rozsahu provozu
 • 250 012 (školní linka ZELENÁ): nový školní spoj ráno z Terminálu na Černoleskou
 • 206 001 MHD Vlašim: Hrazená Lhota - Bolina

 • sjednocení tras spojů mezi Domašínem a Vlašimí
 • 1 pár prázdninových spojů je prodloužen o úsek Domašín, nám. - Hrazená Lhota také v ÚT-ČT
 • časové posuny části spojů
 • MHD Říčany

 • 289 001 (linka 1 ŽLUTÁ): nový školní spoj v PD Sídl. Olivovna (8:02) > Nádraží; většina spojů nově nejede o školních prázdninách
 • 289 002 (linka 2 ČERVENÁ): nový školní spoj v PD K Žel.st. (13:15) > Pastelkov, 1 nový pár prázdninových spojů v PD ráno Masarykovo nám. - Pastelkov; část spojů nově nejede o školních prázdninách; časové posuny všech spojů
 • 289 003 (linka 3 MODRÁ): 1,5 nového páru prázdninových spojů v PD ráno; většina spojů nově nejede o školních prázdninách; časové posuny všech spojů
 • 289 004 (linka Š1): linka nově projíždí zastávky Březí, u křížku - Pacov, Nad Bahnivkou - Pacov, Březská rozc. - Březská u Rokytky - U voj. velitelství
 • 289 005 (linka Š2): linka je zkrácena o zastávky Kuří - Kuříčko (nově začíná až na Hřbitově)
 • 289 006 (linka Š3): linka je nově vedena také přes Pacov, ZŠ Nemo a Spojovací ZŠ (10 nových zastávek)
 • 289 007 (linka 7 FIALOVÁ): nový školní spoj z Masarykova nám. v 7:05 do Srnčí a zpět v 7:20; linka nově nejede o školních prázdninách; časové posuny všech spojů
 • 289 008 (linka 8 ZELENÁ): nové prázdninové spoje ve špičkách PD v trase Černokostelecká - Kuří, kdy nově nejedou ostatní základní linky
 • 15.10.2022

  206 001 MHD Vlašim: Hrazená Lhota - Bolina

 • zavedení víkendového provozu v podobě 1 páru spojů Hřbitov - Závod (ze Závodu v 9:10 a zpět ze Hřbitova v 10:15)
 • zastávka Domašin, žel.st. přejmenována na Domašín, žel.zast.
 • zastávka Okružní-Tesco přejmenována na Obchodní centrum
 • zastávka Bolinka háj. přejmenována na Bolinka-hájovna
 • 29.8.2022

  MHD Říčany

 • 289 001 Linka 1 (ŽLUTÁ) Strašín - OÁZA: zkrácení intervalu ve špičkách PD ze 60 na 30 minut (mimo období provozu školních spojů), zrušeny 2 ranní školní spoje Sídl. Olivovna - Politických vězňů
 • 289 002 Linka 2 (ČERVENÁ) Pastelkov - Náměstí - Kuří: zkrácení intervalu ve špičkách PD ze 60 na 30 minut (mimo období provozu školních spojů), ve špičkách PD je zároveň polovina spojů prodloužena o úsek Náměstí - Kuří, zkrácení večerního provozu ve směru Náměstí o hodinu, zkrácení začátku ranního provozu ve směru Pastelkov o hodinu
 • 289 003 Linka 3 (MODRÁ) Jažlovice - Pacov: zkrácení intervalu ve špičkách PD ze 60 na 30 minut (mimo období provozu školních spojů), obousměrně zřízena zastávka MŠ Zahrádka, zrušeny 3 školní spoje v různých trasách, část spojů ráno a odpoledne zkrácena o úsek prům. zóna Zděbrady - Jažlovice, zkrácení večerního provozu cca o 2 hodiny včetně zrušeného expresního spoje z prům. zóny Zděbrady na Nádraží
 • 289 007 Linka 7 (FIALOVÁ) Náměstí - Srnčí / Černokostelecká: v původní trase do Srnčí je omezen provoz jen na špičky PD (1 pár spojů ráno a 4 páry spojů odpoledne), nová varianta trasy ze zastávky Pod Lihovarem na Černokosteleckou (3 páry spojů v PD dopoledne a 4 páry spojů v PD podvečer a večer)
 • 289 008 Linka 8 (ZELENÁ) Hřbitov - Sídliště Olivovna: posunutí začátku a konce sobotního provozu o hodinu, v jízdním řádu uvedeny nové zastávky do Kuří a na Černokosteleckou, ale aktuálně bez využití
 • 1.6.2022

  MHD Benešov

 • 205 001 (linka 1): ve směru Vlašimská dopravní hřiště zřízena zastávka Jiráskova Gymnázium a zrušena zastávka Jiráskova škola
 • 205 002 (linka 2): zrušeny 2 spoje tam a 1 spoj zpět dopoledne MŠ Úsměv - Terminál, nový prázdninový spoj z MŠ Úsměv v 7:30 do Jana Nohy, ve směru Jana Nohy zřízena zastávka Jiráskova Gymnázium a zrušena zastávka Jiráskova Škola
 • 205 003 (linka 3): nový prázdninový spoj z Bukové Lhoty v 7:17 do Terminálu, zřízena zastávka Jiráskova Gymnázium a zrušena zastávka Jiráskova Škola
 • 205 011 (linka 1 - školní): zřízena zastávka Jiráskova Gymnázium a zrušena zastávka Jiráskova Škola
 • 205 012 (linka 2 - školní): zřízena zastávka Jiráskova Gymnázium a zrušena zastávka Jiráskova Škola
 • 205 013 (linka 3 - školní): zřízena zastávka Jiráskova Gymnázium a zrušena zastávka Jiráskova Škola, zřízena zastávka Pomněnice, rozc.
 • 1.5.2022

  MHD Benešov

 • 205 761 > 205 001: linka 1: přečíslování linky, zřízeny zastávky Tyršova - Pivovar Ferdinand, zastávka Jiráskova přejmenována na Jiráskova škola, změna sledu zastávek v úseku Jiráskova - Pinko, prodloužení 2 párů spojů v PD ráno o úsek Terminál - Vlašimská dopravní hřiště, 1 spoj v PD ráno z Kauflandu nově nejede ve dnech školy (nahrazeno novou linkou 250 011
 • 205 762 > 205 002: linka 2: přečíslování linky, zastávka Jiřího Franka přejmenována na Jiřího Franka dětské hřiště, zastávka Jiráskova přejmenována na Jiráskova škola, zřízena zastávka Tyršova, jedna ze zastávek Mariánovice rozc. přejmenována na Mariánovice ČSAD, zrušena zastávka Masarykovo nám. a s ním i jediný spoj dopoledne odtud, zrušen spoj v PD ráno z MŠ Úsměv (nahrazeno novou linkou 205 012, nové 2 páry spojů v PD dopoledne MŠ Úsměv - Terminál
 • 205 763 > 205 003: linka 3: přečíslování linky, zřízena zastávka Tyršova, zastávka Jiráskova přejmenována na Jiráskova škola, zrušen spoj v PD ráno z Bukové Lhoty do Benicy (nahrazeno linkou 205 003) a s tím i zastávky určené pouze pro tento spoj, nový spoj v PD ráno Terminál > Buková Lhota > Terminál
 • 205 764 > 205 004: linka 4: přečíslování linky, zastávka Jiřího Franka přejmenována na Jiřího Franka U Viaduktu, ve směru MŠ Úsměv zřízena zastávka Jiřího Franka Dětské hřiště, zrušeny zastávky Zapova a Na Bezděkově, 2 páry spojů v PD dopoledne prodlouženy o úsek Terminál - Nemocnice R+S, 2 páry spojů v PD ráno prodlouženy o úsek Vlašimská dopravní hřiště - MŠ Úsměv
 • 205 765: linka 5: linka je zrušena (3 páry spojů v PD na Konopiště, 2 páry spojů v PD ráno Terminál - Masarykovo náměstí) - částečně nahrazeno novou linku 205 055
 • 205 011 (ORANŽOVÁ): nová školní linka v trase Kaufland - Nemocnice R+S - Terminál - Vlašimská dopravní hřiště (1 spoj v PD ráno) - převedeno z linky 205 761)
 • 205 012 (ZELENÁ): nová školní linka v trase MŠ Úsměv - Terminál - Černý Les - Jana Nohy (1 spoj v PD ráno) - převedeno z linky 205 762)
 • 205 013 (MODRÁ): nová školní linka v trase Buková Lhota - Chlístov - Pomněnice - Terminál - Dukelská - Terminál (1 spoj v PD ráno) - převedeno z linky 205 763)
 • 205 055 (ŽLUTÁ): nová linka v trase Masarykovo náměstí - Terminál - Konopiště inf. centrum - Nemocnice R+S (1 spoj v PD dopoledne) - převedeno z linky 205 765)
 • 1.4.2022

  zrušené linky v rámci integrace Vlašimska

 • 200 009 (E09) Vlašim - Takonín - Benešov (nahrazeno linkou PID 799)
 • 200 010 (E10) Vlašim - Vlašim, Nesperská Lhota (nahrazeno linkou PID 840)
 • 200 011 (E11) Benešov - Chotýšany - Domašín - Vlašim (nahrazeno linkami PID 406, 799)
 • 200 013 (E13) Vlašim - Divišov - Benešov - Praha (nahrazeno linkami PID 483, 791)
 • 200 015 (E15) Snět - Dolní Kralovice - Vlašim - Praha (nahrazeno linkami PID 406, 844)
 • 200 016 (E16) Čechtice - Benešov - Praha (nahrazeno linkou PID 455)
 • 200 018 (E18) Benešov - Vlašim - Čechtice - Humpolec (nahrazeno linkami PID 406, 850)
 • 200 020 (E20) Vlašim - Benešov - Praha (nahrazeno linkou PID 406)
 • 200 021 (E21) Vlašim - Český Šternberk (nahrazeno linkami PID 790, 791)
 • 200 022 (E22) Vlašim - Ostředek - Chocerady (nahrazeno linkou PID 483)
 • 200 023 (E23) Vlašim - Kácov - Zbizuby, Vranice (nahrazeno linkami PID 483, 487, 794)
 • 200 024 (E24) Vlašim - Soušice - Kácov (nahrazeno linkami PID 794, 795)
 • 200 025 (E25) Vlašim - Zruč nad Sázavou (nahrazeno linkami PID 794, 795)
 • 200 026 (E26) Vlašim - Javorník - Trhový Štěpánov (nahrazeno linkou PID 794)
 • 200 027 (E27) Vlašim - Rataje (nahrazeno linkou PID 792)
 • 200 028 (E28) Vlašim - Lukavec (nahrazeno linkami PID 840, 848)
 • 200 029 (E29) Vlašim - Načeradec, Horní Lhota (nahrazeno linkami PID 849, 792)
 • 200 030 (E30) Vlašim - Čechtice (nahrazeno linkou PID 843)
 • 200 031 (E31) Křivsoudov - Čechtice - Kuňovice - Vlašim (nahrazeno linkami PID 406, 842)
 • 200 032 (E32) Vlašim - Čechtice - Ledeč nad Sázavou (nahrazeno linkami PID 406, 842, 846, 849)
 • 200 033 (E33) Vlašim - Studený - Dolní Kralovice - Snět (nahrazeno linkami PID 842-844)
 • 200 034 (E34) Vlašim - Trhový Štěpánov - Dolní Kralovice - Snět (nahrazeno linkou PID 844)
 • 200 035 (E35) Čechtice - Čechtice, Staré Práchňany (nahrazeno linkou PID 847)
 • 200 037 (E37) Načeradec - Čechtice (nahrazeno linkou PID 849)
 • 200 038 (E38) Vlašim - Postupice - Popovice (nahrazeno linkami PID 453, 455)
 • 200 040 (E40) Vlašim - Načeradec, Daměnice (nahrazeno linkou PID 458)
 • 200 041 (E41) Načeradec - Načeradec, Zdiměřice (nahrazeno linkou PID 841)
 • 200 042 (E42) Čechtice - Dolní Kralovice - Ledeč nad Sázavou (nahrazeno linkami PID 842, 845, 846)
 • 200 043 (E43) Vlašim - Pelhřimov - Jihlava (nahrazeno linkou PID 406)
 • 200 044 (E44) Vlašim - Dolní Kralovice (nahrazeno linkou PID 845)
 • 200 058 (E58) Benešov - Postupice (nahrazeno linkami PID 758, 799)
 • 200 063 (E63) Benešov - Chocerady (- Sázava) (nahrazeno linkami PID 483, 796)
 • 200 066 (E66) Benešov - Přestavlky - Čerčany (nahrazeno linkou PID 796)
 • 200 067 (E67) Benešov - Chocerady - Ostředek, Mžížovice (nahrazeno linkami PID 483, 796, 797)
 • 200 068 (E68) Benešov - Čakov - Ostředek (- Sázava) (nahrazeno linkou PID 798)
 • 200 091 (E91) Český Šternberk - Benešov (nahrazeno linkou PID 791)
 • 200 093 (E93) Choratice - Praha (nahrazeno linkami PID 402, 770, 796)
 • 350 920 (E17) Pacov-Lukavec-Vlašim-Praha (nahrazeno linkami PID 406, 458)
 • 1.2.2022

  206 001 MHD Vlašim: Hrazená Lhota - Bolina

 • zrušen školní spoj v PD z MěÚ v 7:27 do ZŠ U Vorliny
 • 12.12.2021

  200 011 (E11) Benešov - Vlašim

 • 1 spoj v PD ráno prodloužen do zastávky Benešov, Nemocnice R+S
 • 200 016 (E16) Čechtice - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne v úseku Louňovice pod Blaníkem - Načeradec
 • 200 024 (E24) Vlašim - Kácov

 • úprava jízdní doby vybraných spojů
 • 200 025 (E25) Vlašim - Zruč nad Sázavou

 • časové posuny a zkrácení jízdní doby části spojů
 • 200 040 (E40) Vlašim - Načeradec, Daměnice

 • časový posun posledního spoje z Načeradce
 • 205 763 MHD Benešov linka 3 (MODRÁ): Buková Lhota - Terminál

 • 4 spoje tam a 7 spojů zpět je zkráceno a nejede do zastávky Benica (1 spoj ráno je i nadále veden také přes Pražskou a Dukelskou)
 • do zastávky Benica je veden pouze 1 spoj v pracovní dny ráno
 • 2 spoje dopoledne ve směru Buková Lhota nově zajíždějí do Zbožnice
 • 205 764 MHD Benešov linka 4 (RÚŽOVÁ): MŠ Úsměv - Kaufland

 • pro 2 ranní spoje na Vlašimskou zřízena zastávka Pivovar Ferdinand
 • 205 765 MHD Benešov linka 5 (ŽLUTÁ): Masarykovo náměstí - Konopiště, informační centrum

 • zrušeny spoje v PD Terminál (5:48, 9:46) > Benica
 • 206 001 MHD Vlašim: Hrazená Lhota - Bolina

 • časové posuny a úprava jízdní doby vybraných spojů
 • 25.10.2021

  205 763 MHD Benešov linka 3 (MODRÁ): Buková Lhota - Benica

 • nový spoj v PD z Terminálu ve 14:19 do Bukové Lhoty
 • nový zrychlený spoj v PD z Bukové Lhoty ve 14:47 na Terminál
 • částečné obnovení provozu do zastávky Benica po výluce (ale nižším počtem spojů než před výlukou)
 • 205 764 MHD Benešov linka 4 (RÚŽOVÁ): MŠ Úsměv - Kaufland

 • časové posuny ranních spojů z Vlašimské
 • pro 1 dopolední spoj do Kauflandu zřízena zastávka Galerie Červené Vršky, pro tento spoj zrušena zastávka Odbočka
 • dopolední pár spojů do/z Kauflandu jede nově přes Nemocnici R+S a Lidl
 • úpravy souvisí s ukončením výluky v této oblasti
 • 205 765 MHD Benešov linka 5 (ŽLUTÁ): Masarykovo náměstí - Konopiště informační centrum

 • nové spoje v PD Terminál (5:48, 9:46) > Benica
 • úpravy souvisí s ukončením výluky v této oblasti
 • 20.9.2021

  205 761 MHD Benešov linka 1 (ORANŽOVÁ): Kaufland - Vlašimská dopravní hřiště

 • zrušeny 2 spoje v PD ráno Terminál - Vlašimská dopravní hřiště - Nemocnice R+S
 • zrušeny 2 spoje v PD ráno Masarykovo n. - Terminál
 • zrušen 1 pár spojů v PD dopoledne Kaufland - Terminál
 • časové posuny části spojů / dočasné změny z důvodu uzavírek v Benešově
 • 205 762 MHD Benešov linka 2 (ZELENÁ): MŠ Úsměv - Terminál

 • nový spoj v PD ráno z Mariánovic do Terminálu (místo posilového spoje z Mariánovic do Jana Nohy
 • 2 páry spojů v PD dopoledne prodlouženy o úsek Jana Nohy - Konopišťská - Terminál
 • zrušen 1 spoj dopoledne a 1 odpoledne z Masarykova n. do Terminálu
 • nový posední spoj z J. Nohy do Mariánovic rozc.
 • časové posuny části spojů / dočasné změny z důvodu uzavírek v Benešově
 • 205 763 MHD Benešov linka 3 (MODRÁ): Buková Lhota - Benica

 • kromě 1 spoje ráno do z. Benica je dočasně zrušen provoz v úseku Terminál - Benica / Jana Nohy / Konopiště (cca 15 párů spojů v různých trasách)
 • přes Zbožnici jedou nově také 1 spoj dopoledne a 1 odpoledne ve směru Benešov
 • zrušeny 2 spoje v PD ráno Nemocnice R+S - Terminál
 • časové posuny části spojů / dočasné změny z důvodu uzavírek v Benešově
 • 205 764 MHD Benešov linka 4 (RÚŽOVÁ): MŠ Úsměv - Kaufland

 • linka již z Terminálu nejede na Konopiště, ale ke Kauflandu (týká se 1 páru spojů dopoledne)
 • nové 2 spoje v PD ráno Terminál - Vlašimská DZ - Nemocnice R+S - Terminál
 • časové posuny části spojů / dočasné změny z důvodu uzavírek v Benešově
 • 205 765 MHD Benešov linka 5 (ŽLUTÁ): Masarykovo náměstí - Konopiště informační centrum

 • nová linka v trase Masarykovo náměstí - Terminál - Benica - Konopiště sádky - Nemocnice Rudolfa a Stefanie - Konopiště informační censtrum
 • rozsah provozu: 2 páry sojů Masarykovo n. - Terminál, 1 spojů Benica - Konopiště sádky, 1 pár spojů Masarykovo n. - Konpiště sádky, 1 spoj Konopiště sádky - Terminál a 1 spoj Masarykovo n. - Konopiště - Nemocnice R+S
 • 6.9.2021

  289 006 MHD Říčany linka Š3: Jažlovice - ZŠ U Říčanského lesa

 • zřízena zastávka Strančice, Otice
 • 29.8.2021

  200 024 (E24) Vlašim - Kácov

 • časové posuny a úprava jízdních dob vybraných spojů
 • 200 034 (E34) Vlašim - Snět

 • časový posun 1 páru spojů v PD ráno
 • 200 067 (E67) Benešov - Ostředek, Mžížovice

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Ostředku
 • 200 068 (E68) Beneešov - Čakov (- Sázava)

 • časový posun 1 spoje v NE z Čakova
 • 1.8.2021

  Integrace Kolínska a Kutnohorska do PID

 • 200 012 (E12) Louňovice pod Blaníkem - Uhlířské Janovice - Kolín: linka je zrušena a nahrazena linkami PID 453, 487
 • 200 023 (E23) Vlašim - Kácov - Zbizuby, Vranice: 1 pár spojů v PD a 2 páry spojů v NE jsou zrušeny a nahrazeny linkami PID 487, 771
 • 200 036 (E36) Vlašim - Louňovice pod Blaníkem: linka je zrušena a nahrazena linkou PID 453
 • 200 039 (E39) Louňovice pod Blaníkem - Kamberk: linka je zrušena a nahrazena linkou PID 453
 • 200 063 (E63) Benešov - Chocerady (- Sázava): 5 párů spojů v PD a 1 pár spojů v SO jsou zrušeny a nahrazeny linkami PID 770 a SID E66
 • 200 064 (E64) Benešov - Sázava: linka je zrušena a nahrazena linkou PID 770
 • 200 066 (E66) Benešov - Čerčany: nové spoje PD z Benešova v 10:00, 16:30 a zpět z Mezihoří v 10:30, 17:00, nové spoje v SO z Benešova v 6:00, 10:00, 16:30 a zpět z Mezihoří v 6:30, 10:30, 17:00
 • 200 067 (E67) Benešov - Ostředek, Mžížovice: časový posun 1 spoje v PD ráno do Ostředku
 • 200 068 (E68) Benešov - Ostředek (- Sázava): 1 pár spojů v PD zkrácen o úsek Ostředek - Sázava, 1 spoj v PD večer z Benešova zkrácen o úsek Čakov - Ostředek, časové posuny vybraných spojů
 • 240 064 (F64) Zruč nad Sázavou - Pertoltice - Zruč nad Sázavou: linka je zrušena a nahrazena linkou PID 776
 • 13.6.2021

  200 014 (E14) Křečovice - Sedlčany - Příbram

 • linka je v rámci integrace do PID v oblasti Dobříšska a Sedlčanska zrušena na nahrazena linkou PID 754
 • 200 049 (E49) Votice - Vojkov - Sedlčany

 • linka je v rámci integrace do PID v oblasti Dobříšska a Sedlčanska zrušena na nahrazena linkou PID 519
 • 17.5.2021

  200 009 (E09) Vlašim - Benešov

 • obnoven 1 pár spojů v PD odpoledne Vlašim - Chotýšany
 • 200 033 (E33) Vlašim - Snět

 • obnoven 1 spoj v PD odpoledne Mnichovice - Čechtice
 • 7.5.2021

  200 024 (E24) Vlašim - Kácov

 • obnoven provoz 1 páru spojů v PO-ČT odpoledne Vlašim - Trhový Štěpánov
 • 1.5.2021

  MHD Benešov

 • linka 1: vybrané spoje z Terminálu směr vlašimská nově nejedou přes Jiráskovu; drobné časové posuny části spojů z Kauflandu
 • linka 2: drobné časové posuny části spojů
 • linka 3: 2 ranní páry spojů na Konopiště jedou nově celoročně (dosud jen o prázdninách); drobné časové posuny části spojů
 • linka 4: zrušena zastávka Jiráskova (pro 2 spoje z Terminálu do MŠ Úsměv)
 • 19.4.2021

  MHD Říčany

 • linka 1: obnoven provoz pozastavených spojů kolem poledne a večer (celkem 10 spojů), které původně nejely jen o letních prázdninách
 • linka 2: obnoven provoz pozastavených spojů ráno, kolem poledne a večer (celkem 13 spojů), které původně nejely jen o letních prázdninách
 • linka 3: obnoven provoz pozastavených spojů kolem poledne a večer (celkem 13 spojů), které původně nejely jen o letních prázdninách
 • linka 7: obnoven provoz pozastavených spojů ráno, kolem poledne a večer (celkem 12 spojů), které původně nejely jen o letních prázdninách
 • 17.4.2021

  289 008 MHD Říčany linka 8 (ZELENÁ): Hřbitov - Olivovna sídliště

 • nová sobotní linka v trase Hřbitov - Masarykovo náměstí - Nádraží - Pod Kavčí Skálou - Sídliště Olivovna
 • rozsah provozu: 16 párů spojů v SO cca od 7:00 do 15:00 v intervalu 30 minut
 • 13.4.2021

  MHD Říčany

 • linka 1: obnoveny školní spoje, i nadále zůstává zastaven provoz 1 spoje ráno, 5 spojů po poledni a 5 spojů večer
 • linka 2: obnoveny školní spoje, i nadále zůstává zastaven provoz 2 spojů ráno, 5 spojů po poledni a 6 spojů večer
 • linka 3: obnoveny školní spoje, i nadále zůstává zastaven provoz 5 spojů po poledni a 8 spojů večer
 • školní linky Š1-Š3: obnoven provoz
 • linka 7: obnoveny školní spoje, i nadále zůstává zastaven provoz 1 spoje ráno, 6 spojů po poledni a 5 spojů večer
 • 12.4.2021

  Regionální linky Benešovsko

 • E09: i nadále nejede 1 pár spojů v PD odpoledne Vlašim - Chotýšany (do 30.6.)
 • E11: i nadále nejede 1 spoj v PÁ odpoledne z Benešova do Vlašimi (do 30.6.)
 • E15: i nadále nejede 1 spoj v PÁ odpoledne z Tehova do Benešova (do 30.6.)
 • E20: i nadále nejede 1 pár spojů v NE večer Vlašim - Praha (do 30.6.)
 • E23: i nadále nejede 1 pár spojů v NE večer Vlašim - Kácov (do 30.6.)
 • E24: i nadále nejede 1 pár spojů v PO-ČT odpoledne Vlašim - Trhový Štěpánov (do 30.6.)
 • E26: i nadále nejede 1 pár spojů v PO-ČT odpoledne Javorník - Trhový Štěpánov (do 30.6.)
 • E33: i nadále nejede 1 spoj v PD odpoledne z Mnichovic do Čechtic (do 30.6.)
 • E34: i nadále nejede 1 spoj v PÁ odpoledne z Vlašimi do Kladrub (do 30.6.)
 • E37: i nadále nejede 1 pár spojů v PD odpoledne Pravonín - Čechtice (do 30.6.)
 • E58: i nadále nejede 1 spoj v PD odpoledne z Popovic do Benešova (do 30.6.)
 • 10.4.2021

  200 066 (E66) Benešov - Pyšely

 • pro 2 nové páry spojů v PÁ linka prodloužena o úsek Čerčany, žel.st. - Pyšely, nám. (přes Vysokou Lhotu)
 • 22.3.2021

  205 761 MHD Benešov linka 1 (ORANŽOVÁ): Kaufland - Vlašimská dopravní hřiště

 • první 2 spoje z Terminálu na Vlašimskou jedou nově také přes Jiráskovu
 • 1 spoj dopoledne z Terminálu ke Kauflandu jede nově také přes Nemocnici
 • zvýšení počtu zastávek na znamení
 • 205 762 MHD Benešov linka 2 (ZELENÁ): Jana Nohy - MŠ Úsměv

 • zrušen 1 pár spojů v PD ráno a 1 pár spojů v PD odpoledne v trase Jana Nohy - Mariánovice rozc.
 • zrušen 1 spoj v PD dopoledne z Jana Nohy do Mariánovic rozc. jedoucí od dubna do září
 • 1 spoj v PD dopoledne z Masarykova nám. do J. Nohy jede v úseku Masarykovo nám. - Mariánovice rozc. nově také od dubna do září
 • nový spoj v PD ráno a v PD odpoledne z Masarykova nám. na Terminál
 • nový spoj v PD dopoledne z Masarykova nám. na Terminál jedoucí od listopadu
 • 2 spoje v PD podvečer z Terminálu do Mariánovic rozc. nově zajíždí také do Mariánovic
 • zvýšení počtu zastávek na znamení
 • 205 763 MHD Benešov linka 3 (MODRÁ): Buková Lhota - Konopiště, sádky

 • obousměrně zřízena zastávka Chlístov, Racek, rozc.
 • 1 spoj v PD ráno z Masarykova nám. nově ve dnech školy nejede na Jana Nohy, ale jede do zast. Benica
 • 1 spoj v PD dopoledne do zast. Benica již nejede z Jana Nohy, ale z Terminálu
 • nový spoj v PD dopoledne z Terminálu na Masarykovo náměstí, který jede od listopadu
 • nový spoj v PD odpoledne z Terminálu na Masarykovo nám.
 • 1 spoj v PD odpoledne z Jana Nohy do z. Benica jede nově z Terminálu
 • časové posuny vybraných spojů
 • nově je zakázána přeprava ze zast. Chlístov do zast. Terminál a opačně
 • 205 764 MHD Benešov linka 4 (RÚŽOVÁ): MŠ Úsměv - Terminál / Masarykovo nám. - Konopiště, informační centrum

 • nová linka ve dvou různých trasách:
 • MŠ Úsměv - Pennymarket - Vlašimská dopravní hřiště - Terminál (2 páry spojů v PD dopoledne celoročně)
 • Masarykovo nám. - Nemocnice R+S - Konopiště - Konopiště, informační centrum - Nemocnice R+S (1 spoj v PD dopoledne, který jede do října)
 • 7.3.2021

  Regionální linky Benešovsko

 • E14: časové posuny spojů do/z Křečovic
 • E24: zkrácení jízdní doby 1 spoje v PD ráno do Kácova
 • E31: časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Vlašimi
 • E38: 1 školní spoj v PD ráno z Jemniště, rozc. prodloužen a nově jede již z Dobříčkova
 • MHD Říčany - omezení do 5.4.

 • linka 1: zrušeno 13 spojů, které nejedou o letních prázdninách, naopak nově jedou prázdninové spoje místo školních (provoz ukončen již v cca 18:00)
 • linka 2: zrušeno 13 spojů, které nejedou o letních prázdninách, naopak nově jedou prázdninové spoje místo školních (provoz ukončen již v cca 18:00)
 • linka 3: zrušeno 16 spojů, které nejedou o letních prázdninách, naopak nově jedou prázdninové spoje místo školních (provoz ukončen již v cca 18:00)
 • linky Š1-Š3: dočasně zrušeny
 • linka 7: zrušeno 14 spojů, které nejedou o letních prázdninách, naopak nově jedou prázdninové spoje místo školních (provoz ukončen již v cca 18:00)
 • 25.1.2021

  MHD Benešov

 • linka 1: nový zrychlený spoj v PD Kaufland (9:09) > Terminál a zpět z Terminálu v 10:17
 • linka 2: časové posuny vybraných spojů z Jana Nohy, zrušen poslední spoj v PD z J. Nohy v 18:11 do Mariánovic, rozc. a také poslední spoj v PD z Terminálu v 18:08 do Mariánovic rozc.
 • linka 3: pro spoje ráno do Benešova a dopoledne a odpoledne z Benešova zřízena zastávka Václavice, Zbožnice; nové spoje v PD z Terminálu v 8:02, 11:02, 14:06 do J. Nohy (a dále jako linka 2) a zpět z J. Nohy v 7:50, 10:50, 13:53; poslední spoj z Bukové Lhoty zkrácen o úsek Terminál - J. Nohy
 • 1.1.2021

  350 920 (E17) Pacov - Praha

 • zrušeno 18 již nepoužívaných zastávek
 • 13.12.2020

  Regionální linky Benešovsko:

 • u zbylých linek (E16, E18, E58, E63, E64, E66-E68, E91) přejmenovány některé zastávky v Benešově a ukončena výluka v okolí benešovského nádraží (zprovozněn nový dopravní terminál)
 • 200 011 (E11): obnoven 1 spoj v PÁ odpoledne z Benešova ve dnech školy
 • 200 012 (E12): obnoven 1 pár spojů v PÁ odpoledne ve dnech školy
 • 200 013 (E13): 1 spoj v PD poledne z Divišova zkrácen o zastávku Vlašim, záv.
 • 200 015 (E15): obnoven 1 spoj v PÁ odpoledne z Tehova do Benešova ve dnech školy
 • 200 018 (E18): obnoven provoz linky (1 pár spojů v PD) ve dnech školy
 • 200 021 (E21): zrušen sezonní spoj v NE večer z Divišova do Č. Šternberku, zpáteční sezonní spoj zkrácen o zastávku Zotavovna Červánky
 • 200 023 (E23): časové posuny vybraných spojů
 • 200 033 (E33): časový posun 1 spoje v PD ráno ze Snětu
 • 200 034 (E34): obnoven 1 spoj v PÁ odpoledne z Vlašimi do Tehova ve dnech školy
 • 200 049 (E49): časový posun 1 spoje v PD ráno z Vojkova
 • 200 093 (E93): časový posun nedělního spoje z Choratic
 • MHD Benešov

 • přečíslování linek MHD (interní označení barvami zůstává zachováno):
 • 205 001 > 205 761
 • 205 002 > 205 762
 • 205 003 > 205 763
 • dále jsou stejně jako pro regionální linky přejmenovány zastávky:
 • Aut.st. > Terminál
 • Pivovar > Pivovar Fedinand
 • U Pinka > Pinko
 • Integrovaná škola > Černoleská
 • 205 761 MHD Benešov linka 1 ORANŽOVÁ: Kaufland - Vlašimská dopravní hřiště

 • nová centrální přestupní zastávka Terminál (zrušeny původní náhradní zastávky Aut.st.)
 • původní zastávka Jiráskova obsluhována pouze částí spojů
 • nová zastávka Masarykovo náměstí
 • nové 2 spoje v PD ráno z Masarykova nám. na Terminál a 1 spoj v PD dopoledne z Kauflandu na Masarykovo nám.
 • nový spoj v PD dopoledne z Masarykova nám. do Kauflandu (od dubna do září jede až z Nemocnice)
 • část spojů v zastávce Terminál rozdělena na dva
 • 2 spoje v PD ráno na Vlašimskou nově nejedou přes Na Bezděkově a Zapovu, 1 spoj v PD ráno na Vlašimskou jede ve dnech školy z Jiráskovy přímo, 1 spoj v PD ráno z Vlašimské nově nejede ve dnech školy přes Zapovu a Na Bezděkově
 • 2 spoje v PD ráno z Vlašimské jedou nově pouze k Nemocnici, místo nich jedou jiné 2 spoje z Terminálu ke Kauflandu
 • časové posuny většiny spojů
 • 205 762 MHD Benešov linka 2 ZELENÁ: Jana Nohy - MŠ Úsměv

 • nová centrální přestupní zastávka Terminál (zrušeny původní náhradní zastávky Aut.st.)
 • nové zastávky Plavecký stadion, Masarykovo náměstí a Jiřího Franka
 • nový spoj v PD dopoledne z Mariánovic na Masarykovo nám.
 • nový spoj v PD dopoledne z Masarykova nám. do Jana Nohy (od dubna do září jede jen v trase Mariánovice rozc. > Jana Nohy)
 • nový spoj v PD dopoledne z Masarykova nám. do Kauflandu (od dubna do září jede až z Nemocnice)
 • 5 nových spojů v PD Jana Nohy > Mariánovice, rozc.a 4 nové spoje v opačném směru (1 pár dopoledních spojů jede jen od dubna do září)
 • 2 nové spoje v PD ráno a dopoledne Mariánovice, rozc. > Mariánovice
 • část spojů v zastávce Terminál rozdělena na dva
 • 2 spoje v PD ráno na Vlašimskou nově nejedou přes Na Bezděkově a Zapovu, 1 spoj v PD ráno na Vlašimskou jede ve dnech školy z Jiráskovy přímo, 1 spoj v PD ráno z Vlašimské nově nejede ve dnech školy přes Zapovu a Na Bezděkově
 • 2 spoje v PD ráno z Vlašimské jedou nově pouze k Nemocnici, místo nich jedou jiné 2 spoje z Terminálu ke Kauflandu
 • časové posuny většiny spojů
 • 205 763 MHD Benešov linka 3 MODRÁ: Buková Lhota - Konopiště, sádky

 • celková změna trasy:
 • zřízeny zastávky Buková Lhota, rozc. (jen směr Buková Lhota) - Galerie Červené Vršky (pouze část spojů) - Lidl - Purkyňova - Konopišťská - Masarykovo náměstí (pouze vybrané spoje) - Terminál - Jana Nohy (pouze část spojů) - Ke Stadionu - Benica - Konopiště, Šiberna - Konopiště, sv. Anna - Konopiště, sádky
 • zrušeny zastávky Aut.st. - Nová Pražská - Pražská a celý úsek mezi Aut.st. a Mariánovicemi, rozc.
 • v původním úseku Buková Lhota - Benešov rozsah provozu zachován
 • v novém úseku Terminál - Jana Nohy / Benica jede v různých trasách a úsecích cca 12 párů spojů v PD
 • v novém úseku Benešov - Konopiště jedou 2 páry spojů v PD ráno o školních prázdninách a dále 1 spoj v PD dopoledne z Konopiště, sv. Anna do Jana Nohy od dubna do září
 • do zastávky Masarykovo náměstí jedou 2 spoje v PD ráno z Terminálu a 1 pár spojů v PD ráno z Jana Nohy / Konopiště
 • 3.12.2020

  zastávky

 • pro linky E09, E11, E15, E17 a E20 přejmenovány zastávky:
 • Benešov, aut.st. > Benešov, Terminál
 • Benešov, pivovar > Benešov, Pivovar Ferdinand
 • Benešov, U Pinka > Benešov, Pinko
 • 18.11.2020

  regionální linky na Benešovsku

 • obnoveny všechny dočasně zrušené spoje od 19.10. kromě:
 • E11: zůstává zrušen 1 spoj v PÁ odpoledne z Benešova
 • E12: zůstává zrušen 1 pár spojů v PÁ Kolín - Louňovice pod Blaníkem
 • E15: zůstává zrušen 1 spoj v PÁ odpoledne z Tehova do Benešova
 • E18: linka je i nadále mimo provoz
 • E34: zůstává zrušen 1 spoj v PÁ odpoledne z Vlašimi do Tehova
 • MHD Říčany

 • obnoveny všechny dočasně zrušené školní spoje od 16.10.
 • zůstává omezení prvních a posledních spojů platné od 2.11.
 • 2.11.2020

  MHD Říčany

 • linka 1: 1. spoj z Oázy zkrácen a jede až z Nádraží, zrušen poslední spoj z Oázy ve 21:35 na Olivovnu
 • linka 2: zrušen 1. spoj z Pacova ve 4:32 a poslední spoj z Masarykova nám. ve 21:41
 • linka 3. zrušen 1. spoj z Voděrádek ve 4:50, nový přímý spoj z Prům. zóny Zděbrady ve 22:14 na Nádraží, poslední spoj z Pacova prodloužen o úsek Voděrádky - Prům. zóna Zděbrady
 • linka 7: zrušen 1. a poslední pár spojů
 • 21.10.2020

  MHD Říčany

 • dočasně zastaven provoz školních spojů a linek, naopak jedou spoj, které nejely ve dnech školy
 • pro linky 2, 7 a Š3 je zastávka Náměstí přejmenována na Masarykovo náměstí - Na Růžku
 • pro linky 3 a Š2 je zastávka Náměstí přejmenována na Masarykovo náměstí
 • 14.9.2020

  205 001 MHD Benešov linka 1 (ORANŽOVÁ): Kaufland - Vlašimská "dopravní hřiště"

 • obousměrně zrušena zastávka Pivovar a zřízeny zastávky Na Bezděkově - Zapova
 • všechny spoje odpoledne ve směru Vlašimská dopravní hřiště jedou nově mezi Kauflandem a Nemocnicí přes Lidl a nejedou přes oblast Červené Vršky, naopak všechny odpolední spoje v opačném směru jedou nově přes zastávky v této oblasti
 • zrušen 1 pár spojů v PD dopoledne
 • 2 spoje v PD ráno ve směru Kaufland nově nejedou přes Dukelskou a Pražskou
 • časové posuny části spojů
 • 205 002 MHD Benešov linka 2 (ZELENÁ): Jana Nohy - MŠ Úsměv

 • linka je prodloužena o úsek Mariánovice - Jana Nohy s novými zastávkami Jana Nohy - Benea - Křižíkova
 • do Mariánovic nově nezajíždějí všechny spoje dopoledne ve směru Jana Nohy a odpoledne ve směru MŠ Úsměv
 • 1. spoj v PD ráno z Černého lesa je prodloužen a jede již z Mariánovic, rozc.
 • 1 spoj v PD odpoledne z Aut.st. prodloužen a jede již z Jiráskovy
 • zrušen 1 spoj v PD dopoledne
 • časové posuny části spojů
 • 205 003 MHD Benešov linka 3 (MODRÁ): Buková Lhota - Mariánovice rozc.

 • 2 ranní spoje z Benešova a 2 odpolední spoje do Benešova nově nezajíždějí do Žabovřesk
 • zřízeno druhé zastavování v zastávce Pomněnice zahrádky při závleku do Pomněnic
 • pro 2 spoje ráno do Benešova a 3 spoje odpoledne z Benešova zřízeny zastávky Pražská - Dukelská
 • přes zastávky Nemocnice R+S a Nová Pražská nově jedou i všechny spoje dopoledne do Benešova a odpoledne z Benešova, tyto spoje již nejedou přes Purkyňovu a Konopišťskou
 • zcela zrušena varianta linky do průmyslové zóny (zastávky Jana Nohy, Benea, Křižíkova (nahrazeno linkou 1)
 • zřízena zastávka Černý les, kde je nově ukončena většina spojů (pouze 3 páry spojů zůstávají ukončené v zast. Mariánovice, rozc.)
 • nový 1 pár spojů v PD ráno v trase Černý les - Jiráskova / Aut.st. - Mariánovice, rozc.
 • časové posuny všech spojů
 • 1.9.2020

  MHD Benešov

 • komplexní změna linkového vedení: původní 2 linky (1 a 2) nahrazeny 3 linkami s barevným označením:
 • 205 001 (1 - ORANŽOVÁ): Kaufland - Nezvalova (T) / LIDL (Z) - Nemocnice Rudolfa a Stefanie - Pražská - Aut.st. (T) / Jiráskova (Z) - Pivovar - Vlašimská "dopravní hřiště" (rozsah provozu PD cca 5:00 - 17:00 v intervalu cca 60 minut - 11 párů spojů)
 • 205 002 (2 - ZELENÁ): Mariánovice - Černý les - Plavecký stadion - Jiráskova (T) / Aut.st. (Z) - Pražská - MŠ Úsměv (rozsah provozu PD cca 5:00 - 18:00 v intervalu cca 60 minut - 13 párů spojů)
 • 205 003 (3 - MODRÁ): Vidlákova Lhota - Chlístov - Žabovřesky - Pomněnice - Nemocnice Rudolfa a Stefanie - Aut.st. (T) - Integrovaná škola (T) / Jana Nohy (Z) - Mariánovice, rozc. (rozsah provozu PD cca 6:00 - 18:00 v intervalu cca 60 minut - 9 párů spojů - linka je mezi Benešovem a Mariánovicemi vedena ve 2 základních variantách - buďto přes ulici Jana Nohy nebo přes centrum a Integrovanou školu)
 • současně došlo k přejmenování části zastávek MHD
 • oproti původnímu stavu je rozšířen celkový počet spojů v PD z 35 na 66
 • zcela nově jsou obslouženy lokality na severu Benešova (Červené Vršky), dále místní části Žabovřesky, Chlístov, Buková Lhota a Vidlákova Lhota a nová zastávka vznikla také v centru Mariánovic
 • jednotlivé linky jsou mezi sebou časově provázány a zajištěny jsou také návaznosti na vlaky směr Praha
 • aktuální linkové vedení je podřízeno výluce v oblasti autobusového nádraží
 • MHD Říčany

 • komplexní změna linkového vedení: původní 3 základní a 3 školní linky doplněny novou linkou 7 (FIALOVÁ)
 • 289 001 (1 - ŽLUTÁ): Strašín - Sídl. Olivovna - Nádraží - Náměstí - OÁZA (linka je prodloužena o úsek Strašín - Sídl. Olivovna, vybrané spoje již nezajíždějí do Srnčí, snížen počet spojů v PD o 10 - nově interval cca 60-90 minut)
 • 289 002 (2 - ČERVENÁ): Strašín, Pastelkov - Nemocnice - Nádraží - Náměstí (linka je zkrácena o úsek Kuří - Náměstí a nově také nezajíždí k ZŠ NEMO, snížen počet spojů v PD o 5 - nově interval cca 60-90 minut, linka je na Náměstí propojena s novou linkou 7)
 • 289 003 (3 - MODRÁ): Průmyslová zóna Zděbrady - Jažlovice - Náměstí - Nádraží - Nemocnice - Pacov (linka je zkrácena o úsek Pacov - Strašín, mezi Náměstím a Nádražím jede nově přes Park A. Švehly a nejede přes Štefánikovu, nově také nazajíždí do Prům. areálu Černokostelecká a mezi Nádražím a Pacovem jede nově přes Nemocnici a K žel.st., navýšen počet spojů v PD o 9 - nově interval cca 60-90 minut)
 • 289 004 (Š1 - školní): beze změny
 • 289 005 (Š2 - školní): nová zastávka Pacov, Březská, U rokytky, jinak beze změny
 • 289 006 (Š3 - školní): beze změny
 • 289 007 (7 - FIALOVÁ): nová linka Náměstí - Komenského náměstí - Nádraží - Srnčí (rozsah provozu: 31 spojů v PD cca od 5:00 do 21:30 v intervalu 60-90 minut, linka je na Náměstí propojena s linkou 2)
 • 22.8.2020

  200 036 (E36) Vlašim - Louňovice pod Blaníkem

 • linka je v souvislosti s integrací Voticka do PID zkrácena do trasy Vlašim - Louňovice pod Blaníkem, a to pouze ve variantě trasy přes Veliš (zachovány 3 páry spojů v PD a 1 pár spojů v SO)
 • v úseku Louňovice pod Blaníkem - Votice je nahrazena linkou PID 550
 • v úseku Louňovice pod Blaníkem - Kondrac - Vlašim je nahrazena linkou PID 550
 • zastávka Louňovice pod Blaníkem, rozc. přejmenována na Zvěstov, rozc. Vlastišov
 • 200 038 (E38) Vlašim - Popovice

 • časové posuny 2 spojů v PD ráno z Postupic, pro 1 spoj zřízena zastávka Vlašim, sídliště
 • 200 049 (E49) Votice - Sedlčany

 • linka je v souvislosti s integrací Voticka do PID zkrácena o úsek Heřmaničky, Křenovičky - Votice a v tomto úseku nahrazena linkou PID č. 556
 • zrušen spoj v PD Vrchotovy Janovice, U sokolovny (16:25) > Votice, aut.st.
 • zastávka Votice, žel.st. rozc. přejmenována na Votice, Marila
 • pro 1 pár spojů v PD zrušena zastávka Votice, Beztahov
 • 200 050 (E50) Benešov - Votice - Sedlec-Prčice

 • v souvislosti s integrací Voticka do PID je linka zrušena a nahrazena linkami PID č. 500, 557
 • 200 070 (E70) Benešov - Votice - Jankov, Odlochovice

 • v souvislosti s integrací Voticka do PID je linka zrušena a nahrazena linkami PID č. 532, 552, 553, 554
 • 200 072 (E72) Benešov - Jankov, Odlochovice

 • v souvislosti s integrací Voticka do PID je linka zrušena a nahrazena linkami PID č. 553, 554
 • 200 073 (E73) Jankov, Bedřichovice - Votice

 • v souvislosti s integrací Voticka do PID je linka zrušena a nahrazena linkami PID č. 532, 550, 553
 • 200 074 (E74) Jankov - Jankov, Odlochovice

 • v souvislosti s integrací Voticka do PID je linka zrušena a nahrazena linkou PID č. 553
 • 200 077 (E77) Votice - Maršovice (- Neveklov)

 • v souvislosti s integrací Voticka do PID je linka zrušena a nahrazena linkou PID č. 566
 • 200 083 (E83) Votice - Miličín

 • v souvislosti s integrací Voticka do PID je linka zrušena a nahrazena linkami PID č. 500, 568
 • 200 084 (E84) Votice - Miličín - Mezno

 • v souvislosti s integrací Voticka do PID je linka zrušena a nahrazena linkami PID č. 500, 567, 568
 • 200 085 (E85) Neustupov - Votice - Vojkov

 • v souvislosti s integrací Voticka do PID je linka zrušena a nahrazena linkami PID č. 532, 554, 566
 • 200 092 (E92) Miličín - Zvěstov - Benešov

 • v souvislosti s integrací Voticka do PID je linka zrušena a nahrazena linkami PID č. 500, 553, 556, 557, 567, 568
 • 200 094 (E94) Neustupov - Votice - Praha

 • v souvislosti s integrací Voticka do PID je linka zrušena a nahrazena linkami PID č. 500, 552
 • 10.8.2020

  200 011 (E11) Benešov - Vlašim

 • zastávka Benešov, u nemocnice přejmenována na Benešov, Nemocnice Rudolfa a Stefanie
 • 1.3.2020

  200 011 (E11) Benešov - Vlašim

 • snížení počtu garantovaně bezbariérových spojů
 • 200 023 (E23) Vlašim - Zbizuby, Vranice

 • přes z. Vlašim, Vlasákova nově nejede žádný spoj
 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Kácova
 • 200 024 (E24) Vlašim - Kácov

 • časové posuny a zkrácení jízdní doby vybraných spojů
 • 15.12.2019

  200 009 (E09) Vlašim - Takonín - Benešov

 • nový školní spoj v PD z Vlašimi, žel.st. ve 13:50 a zpět z Chotýšan v 14:08
 • 200 018 (E18) Benešov - Humpolec

 • časový posun odpoledního spoje z Humpolce
 • 200 024 (E24) Vlašim - Kácov

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 027 (E27) Vlašim - Rataje

 • 1 spoj v PD odpoledne z Ratají nově nejede přes Zdislavice, rozc. 1,0
 • 200 030 (E30) Vlašim - Čechtice

 • pro 1 spoj v PD ráno do Čechtic a 2 spoje v PD odpoledne z Čechtic zřízena zastávka Čechtice, MŠ
 • 200 031 (E31) Křivsoudov - Vlašim

 • časový posun večerního spoje z Vlašimi
 • 200 032 (E32) Vlašim - Ledeč nad Sázavou

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Čechtic
 • 200 033 (E33) Vlašim - Snět

 • časové posuny části spojů
 • 200 034 (E34) Vlašim - Snět

 • časový posun 1 páru spojů v PD ráno
 • 200 043 (E43) Vlašim - Jihlava

 • časový posun ranního spoje z Vlašimi
 • 200 044 (E44) Dolní Kralovice - Zruč nad Sázavou

 • zrušen spoj v PD ze Zruče ve 21:05 a zpět z Dolních Kralovic ve 22:10
 • 200 091 (E91) Český Šternberk - Benešov

 • linka je zkrácena o již nepoužívaný úsek Benešov, aut.st. - Praha, Roztyly
 • nedělní spoj podvečer z Benešova prodloužen o úsek Divišov - Český Šternberk
 • 200 092 (E92) Miličín - Benešov

 • linka je zkrácena o již nepoužívaný úsek Benešov, aut.st. - Praha, Roztyly
 • 205 002 MHD Benešov linka 2: Aut.st. - Spořilov II-MŠ - Černý les

 • 1 pár spojů v PD ráno již nejede do Černého lesa, ale je ukončen v zast. Plavecký stadion
 • 240 064 (E46) Zruč nad Sázavou - Petroltice - Zruč nad Sázavou

 • zrušena nepoužívaná zastávka Pertoltice, Chlístovice
 • 1.12.2019

  200 044 (E44) Dolní Kralovice - Zruč nad Sázavou

 • zrušen spoj v PD ze Zruče n.S. ve 21:05 a zpět z D. Kralovic ve 22:10
 • 289 002 MHD Říčany Červená linka: Kuří - Strašín, Pastelkov

 • v rámci ukončení dlouhodobé výluky je 1 prázdninový spoj v PD ráno prodloužen o úsek Hřbitov > Kuří
 • 2.11.2019

  200 085 (E85) Nestupov - Vojkov

 • časový posun 1 páru spojů v PD ráno do/z Vlčkovic
 • pro 1 spoj v PD ráno z Vlčkovic a pro 1 spoj v PD odpoledne do Vlčkovic zřízena zastávka Votice, Amerika
 • 1.11.2019

  289 002 MHD Říčany linka 2 (ČERVENÁ): Kuří - Strašín, Pastelkov

 • časové posuny ranních spojů obousměrně v rámci výlukového jízdního řádu
 • 289 005 MHD Říčany linka Š1: Kuří - ZŠ U říčanského lesa

 • časový posun jediného spoje z Kuří
 • zřízena zastávka Pacov, Březská rozc.
 • 3.8.2019

  200 091 (E91) Český Šternberk - Benešov (- Praha)

 • časové posuny vybraných spojů
 • 13.7.2019

  200 020 (E20) Vlašim - Praha

 • zrušen spoj v PD z Benešova v 6:45 do Prahy
 • nový spoj v PD z Benešova v 10:40 do Prahy
 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 086 (E86) Benešov - Čerčany - Pyšely

 • linka je v souvislosti s integrací další části Benešovska do PID zrušena a nahrazena linkami PID 337 a 651
 • 200 087 (E87) Benešov - Nespeky - Pyšely

 • linka je v souvislosti s integrací další části Benešovska do PID zrušena a nahrazena linkami PID 337 a 651
 • 200 091 (E91) Český Šternberk - Benešov (- Praha)

 • linka je v souvislosti s integrací další části Benešovska do PID zkrácena o úsek Benešov - Praha a nahrazena linkami PID 337 a vlakem
 • zastávky v úseku Benešov - Praha jsou v jízdním řádu zachovány, ale bez obsluhy žádným spojem
 • celkem je v úseku Praha - Benešov zrušeno 5 rychlíkových spojů v PD do Prahy, 4 rychlíkové spoje v PD z Prahy, 1 pár rychlíkových spojů v PÁ, 1 zastávkový spoj celotýdenně do Prahy, 2 zastávkové spoje v PD z Prahy a 1 zastávkový spoj v SONE z Prahy
 • drobné časové posuny části spojů v zachovaném úseku
 • 200 092 (E92) Miličín - Benešov (- Praha)

 • linka je v souvislosti s integrací další části Benešovska do PID zkrácena o úsek Benešov - Praha a nahrazena linkami PID 337 a vlakem
 • zastávky v úseku Benešov - Praha jsou v jízdním řádu zachovány, ale bez obsluhy žádným spojem
 • celkem je v úseku Praha - Benešov zrušen 1 spoj v PD do Prahy a 2 páry spojů v NE
 • časové posuny části spojů v zachovaném úseku
 • 350 920 (E17) Pacov - Praha

 • v souvislosti s integrací další části Benešovska do PID jsou všechny spoje vedené mezi Prahou a Benešovem přes Kamenici a Nespeky nově vedeny přímo po D1 (2 spoje v PD do Prahy, 1 spoj v SO do Prahy, 3 spoje v PD z Prahy, 2 spoje v SO z Prahy a 1 spoj v NE z Prahy)
 • časové posuny části spojů
 • 9.6.2019

  200 028 (E28) Vlašim - Lukavec

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 029 (E29) Vlašim - Načeradec, Horní Lhota

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Bukové
 • 200 068 (E68) Benešov - Sázava

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 086 (E86) Benešov - Pyšely

 • přes zastávku Pyšely, u vily nově nejede žádný spoj
 • 30.3.2019

  200 050 (E50) Benešov - Sedlec-Prčice

 • nový spoj v NE z Votic v 16:00 do Sedlce-Prčic a zpět v 16:25 (náhrada za linku D63 dopravce ARRIVA STĚDNÍ ČECHY)
 • 200 070 (E70) Benešov - Jankov

 • časový posun 1 spoje v NE odpoledne z Drachkova do Votic
 • 200 094 (E94) Neustupov - Praha

 • časový posun nedělního spoje do Prahy
 • 3.3.2019

  200 020 (E20) Vlašim - Praha

 • zrušen spoj v PO z Vlašimi v 5:30 a zpět z Roztyl v 7:30
 • 200 023 (E23( Vlašim - Zbizuby, Vranice

 • úprava jízdní doby vybraných spojů
 • 200 030 (E30) Vlašim - Čechtice

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Čechtic
 • 200 092 (E92) Miličín - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD ráno do Prahy
 • zkrácení jízdní doby 1 spoje v NE odpoledne z Prahy
 • 2.1.2019

  289 001 MHD Říčany Žlutá linka: Sídl. Olivovna - OÁZA

 • zrušen poslední spoj v PD z OÁZY ve 20:45 a zpět ze Sídl. Olivovna ve 21:00
 • 1 spoj v PD ráno z OÁZY nově zajíždí do Srnčí
 • časové posuny vybraných spojů
 • 289 002 MHD Říčany Červená linka: Kuří - Strašín, Pastelkov

 • zrušen spoj v PD z Náměstí v 8:14 do z. Hřbitov
 • časové posuny vybraných spojů
 • 289 003 MHD Říčany Modrá linka: Průmyslová zóna Zděbrady - Strašín, rest.

 • zrušen spoj v PD z Nádraží v 5:11 do prům. zóny Zděbrady
 • časové posuny většiny spojů
 • omezení počtu spojů přes prům. areál Černokostelecká (v porovnání s původně plánovaným nevýlukovým JŘ)
 • zrušena již nepoužívaná zastávka Modletice, rozc. Doubravice
 • 289 004 MHD Říčany školní linka Š1: Strašín, rest. - ZŠ U říčanského lesa

 • změna uspořádání zastávek jízdního řádu beze změny trasy stávajícího jediného spoje (pouze formální úprava)
 • 289 005 MHD Říčany školní linka Š2: Kuří - ZŠ U říčanského lesa

 • časový posun jediného školního spoje
 • zrušena zastávka Štefánikova
 • zřízeny zastávky Pod Kavčí skálou - Pivoňková - ZŠ U říčanského lesa
 • 289 006 MHD Říčany školní linka Š3: Jažlovice - ZŠ U říčanského lesa

 • časový posun jediného školního spoje
 • 1.1.2019

  200 091 (E91) Český Šternberk - Praha

 • obousměrně zřízena zastávka Divišov, Vrcha
 • 9.12.2018

  200 010 (E10) Vlašim - Vlašim, Nesperská Lhota

 • časový posun 1 páru spojů v PD odpoledne
 • 200 011 (E11) Benešov - Vlašim

 • u 1 spoje v PD odpoledne z Benešova otočeno pořadí zastávek Vlašim, záv. a Vlašim, žel.st.
 • 200 012 (E12) Louňovice pod Blaníkem - Kolín

 • zastávka Kolín, aut.st. přejmenována na Kolín, nádraží
 • 200 013 (E13) Vlašim - Benešov

 • časový posun 1 spoje v SONE dopoledne z Vlašimi
 • 200 014 (E14) Křečovice - Plzeň

 • zrušeny zastávky Plzeň, U školky - Plzeň, Habrová
 • nová zastávka Plzeň, Slovany
 • 200 021 (E21) Vlašim - Český Šternberk

 • nový školní spoj v PD z Vlašimi, žel.st. ve 12:53 do Divišova
 • 200 022 (E22) Vlašim - Chocerady

 • obousměrně zřízena zastávka Divišov, Vrcha
 • 200 036 (E36) Vlašim - Votice

 • časový posun posledního spoje v PD do Votic, žel.st.
 • 200 043 (E43) Vlašim - Jihlava

 • časový posun spoje z Jihlavy
 • 200 068 (E68) Benešov - Sázava

 • časové posuny vybraných spojů z Čakova
 • 200 070 (E70) Benešov - Jankov

 • nový zrychlený školní spoj v PD z Benešova v 6:15 do Drachkova a zpět v 6:30 jako zastávkový
 • 200 073 (E73) Jankov - Votice

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 077 (E77) Votice - Maršovice (- Neveklov)

 • časový posun ranního spoje z Votic
 • 200 085 (E85) Neustupov - Vojkov

 • nové spoje v PD z Votic, aut.st. v 11:24, 18:24 do Olbramovic, žel.st. a zpět v 11:43, 18:43
 • časové posuny části spojů
 • 200 087 (E87) Benešov - Pyšely

 • časové posuny části odpoledních spojů z Pyšel
 • 200 092 (E92) Miličín - Praha

 • pro 1 spoj v PD ráno do Prahy zřízena zastávka Jesenice
 • 350 920 (E17) Pacov - Praha

 • časový posun 1 spoje v SO odpoledne z Velké Chyšky
 • 31.10.2018

  289 001 MHD Říčany Žlutá linka: Sídliště Olivovna - OÁZA

 • časové posuny odpoledních a večerních spojů
 • 289 002 MHD Říčany Červená linka: Kuří - Strašín, Pastelkov

 • úprava trasy většiny spojů:
 • většina spojů ukončených v ZŠ NEMO nově pokračuje do Pastelkova, tyto spoje ve směru zpět jedou z Pastelkova přímo bez zajíždění do ZŠ NEMO
 • většina původních spojů do/z Pastelkova jede nově také přes ZŠ NEMO (pouze ve směru TAM)
 • přes Srnčí jede ve směru od Pastelkova o 1 spoj navíc
 • 289 003 MHD Říčany Modrá linka: Modletice - Strašín

 • všechny spoje jsou zkráceny o zastávku Modletice, rozc. Doubravice
 • časové posuny všech spojů
 • 12.9.2018

  289 001 MHD Říčany Žlutá linka: Sídliště Olivovna - OÁZA

 • zrušeny spoje z Oázy v 9:55, 15:25 a zpět z Olivovny v 10:10, 15:40
 • zrušen spoj z Nádraží v 7:11 do Olivovny
 • 289 002 MHD Říčany Červená linka: Kuří - Strašín, Pastelkov

 • zrušeny spoje ze Hřbitova v 10:45, 14:25 a zpět ze ZŠ NEMO v 11:10, 14:10
 • nový spoj ZŠ NEMO (14:35) > Pastelkov
 • 289 004 MHD Říčany linka Š1: Strašín - ZŠ U říčanského lesa

 • časové posuny všech spojů
 • zrušena druhá zastávka Pacov, Březská, rozc.
 • zrušeny zastávky Mozartova a U Podjezdu
 • zřízena zastávka U vojenského velitelství
 • 289 005 MHD Říčany linka Š2: Kuří - Štefánikova

 • časový posun jediného spoje
 • zrušena zastávka Spojovací, ZŠ
 • zřízeny zastávky U vojenského velitelství - Mozartova - U podjezdu a druhá zastávka K žel.st.
 • 289 006 MHD Říčany linka Š3: Jažlovice - ZŠ U říčanského lesa

 • časový posun jediného spoje
 • zrušeny zastávky U lípy - Na obci - Náměstí
 • zřízeny zastávky MŠ Zahrádka - Masarykovo náměstí
 • 3.9.2018

  289 001 MHD Říčany Žlutá linka: Sídliště Olivovna - OÁZA

 • nová bezplatná linka MHD Říčany v trase:
 • Sídliště Olivovna - Nádraží - (Srnčí) - Náměstí - OÁZA
 • linka vyjíždí do výlukové trasy, ve které jsou zrušeny zastávky Pod Kavčí Skálou a 5. května a zřízeny zastávky Melantrichova, Fibichova a Štefánikova
 • rozsah provozu: PD 5:30 - 20:30, intervaly cca 30 minut ve špičkách, cca 60 minut mimo špičky (mimo části ranní špičky, kdy jsou v provozu zvláštní školní linky)
 • do zastávky Srnčí zajíždí pouze vybrané spoje ráno a odpoledne
 • 289 002 MHD Říčany Červená linka: Kuří - Pacov, ZŠ Nemo / Strašín, Pastelkov

 • nová bezplatná linka MHD Říčany v trase:
 • Kuří - Hřbitov - Náměstí - (Srnčí) - Nádraží - Nemocnice - Pacov, ZŠ Nemo / Strašín, Pastelkov
 • linka vyjíždí do výlukové trasy, ve které je navíc zřízena zastávka Štefánikova
 • rozsah provozu: PD 5:30 - 20:30, intervaly cca 30-60 minut ve špičkách, cca 60 minut mimo špičky (mimo části ranní špičky, kdy jsou v provozu zvláštní školní linky)
 • v úseku Kuří - Hřbitov jede pouze část spojů, ve variantě do ZŠ Nemo i do Pastelkova jede cca polovina spojů
 • do zastávky Srnčí zajíždí pouze vybrané spoje ráno a odpoledne
 • 289 003 MHD Říčany Modrá linka: Modletice, rozcestí Doubravice - Strašín, restaurace

 • nová bezplatná linka MHD Říčany v trase:
 • Modletice, rozcestí Doubravice - Jažlovice - Voděrádky - Náměstí - Nádraží - (Průmyslový areál Černokostelecká) - Pacov - Březí, u křížku - Strašín, restaurace
 • linka vyjíždí do výlukové trasy, ve které jsou zrušeny zastávky Štefánikova a 5. května a zřízeny zastávky U Milána a Park A. Švehly
 • rozsah provozu: PD 5:30 - 20:30, intervaly cca 60-90 minut (mimo části ranní špičky, kdy jsou v provozu zvláštní školní linky)
 • do zastávky Průmyslový areál Černokosteelcká zajíždí pouze část spojů
 • 289 004 MHD Říčany školní linka Š1: ZŠ U říčanského lesa - Pacov, ZŠ Nemo - Strašín, Pastelkov - ZŠ U říčanského lesa

 • nová bezplatná školní linka MHD Říčany v trase:
 • Strašín, rest. - Březí, u křížku - Pacov - Pacov, ZŠ Nemo - Strašín, Pastelkov - K žel.st. - Pod Kavčí skálou - ZŠ U říčanského lesa
 • rozsah provozu: 1 okružní spoj v PD ráno v trase Strašín, rest. - Pacov, ZŠ Nemo - Strašín, Pastelkov - ZŠ U říčanského lesa - Strašín - ZŠ U říčanského lesa
 • 289 005 MHD Říčany školní linka Š2: Kuří - Štefánikova

 • nová bezplatná školní linka MHD Říčany v trase:
 • Kuří - Hřbitov - Náměstí - Srnčí - Spojovací ZŠ - Štefánikova
 • rozsah provozu: 1 spoj v PD ráno tam
 • 289 006 MHD Říčany školní linka Š3: Jažlovice - ZŠ U říčanského lesa

 • nová bezplatná školní linka MHD Říčany v trase:
 • Jažlovice - Voděrádky - OÁZA - Náměstí - Nádraží - Komenského náměstí - ZŠ U říčanského lesa
 • linka vyjíždí do výlukové trasy, ve které jsou zrušeny zastávky Pod Kavčí Skálou a 5. května a zřízeny zastávky Melantrichova, Fibichova a Štefánikova
 • rozsah provozu: 1 spoj v PD ráno tam
 • 2.9.2018

  200 032 (E32) Vlašim - Ledeč nad Sázavou

 • časové posuny vybraných spojů v PD dopoledne
 • 200 049 (E49) Heřmaničky - Sedlčany

 • časový posun 1 spoje v PD poledne ze Sedlčan
 • 205 001 MHD Benešov linka 1: Kaufland - Pomněnice

 • zarávka U jatek přejmenována na U Pinka
 • 205 002 MHD Benešov linka 2: Aut.st. - Spořilov II.-MŠ - Černý les

 • zarávka U jatek přejmenována na U Pinka
 • 10.6.2018

  200 013 (E13) Vlašim - Benešov

 • nový školní spoj v PD z Divišova ve 12:05 do Vlašimi
 • 200 014 (E14) Křečovice - Plzeň

 • spoj do Křečovic jede nově přes zast. Starý Plzenec, Sedlec, rozc.
 • 200 021 (E21) Vlašim - Český Šternberk

 • nový školní spoj v PD z Vlašimi ve 12:52 do Divišova
 • 200 036 (E36) Vlašim - Votice

 • nový spoj v PD z Votic, aut.st. v 6:40 k Žel.st.
 • 200 050 (E50) Benešov - Sedlec-Prčice

 • nový školní spoj v PD z Benešova v 5:15 do Votic
 • 200 058 (E58) Benešov - Postupice

 • časový posun 1 školního spoje v PD ráno z Benešova do Pecínova
 • 200 068 (E68) Benešov - Sázava

 • úprava jízdních dob 1 páru spojů do/ze Sázavy
 • 200 085 (E85) Neustupov - Vojkov

 • 1 spoj v PD dopoledne z Votic jede nově také přes Olbramovice, žel.st. a je časově posunut
 • 200 091 (E91) Český Šternberk - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Benešova do Č. Šternberku
 • 4.3.2018

  200 013 (E13( Vlašim - Benešov

 • časový posun 1 spoje v NE dopoledne z Vlašimi
 • 200 033 (E33) Vlašim - Snět

 • časové posuny vybraných spojů ve směru Vlašim
 • 200 058 (E58) Benešov - Postupice

 • časový posun 1 páru spojů v PD ráno do/z Pecínova
 • 200 091 (E91) Český Šternberk - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Benešova do Č. Šternberku
 • 10.12.2017

  200 011 (E11) Benešov - Vlašim

 • zrušena zastávka Benešov, Táborská kasárna
 • časový posun 1 páru spojů v PD odpoledne
 • 200 014 (E14) Křečovice - Příbram - Plzeň

 • linka je zkrácena o úsek Benešov - Křečovice (zrušeno 13 zastávek)
 • časové posuny spojů
 • 200 020 (E20) Vlašim - Praha

 • časový posun 1 spoje v SO dopoledne z Vlašimi
 • 200 022 (E22) Vlašim - Ostředek - Chocerady

 • linka je prodloužena o úsek Ostředek - Chocerady
 • do nového úseku je prodloužen 1 pár spojů v PD dopoledne o úsek Divišov - Chocerady)
 • nový spoj v PD z Divišova v 18:45 a zpět z Ostředku v 18:56
 • 200 033 (E33) Vlašim - Snět

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 036 (E36) Vlašim - Votice

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Votic
 • 200 050 (E50) Benešov - Sedlec-Prčice

 • obousměrně zřízena zastávka Heřmaniičky, Arnoštovice, rozc. Dolejší mlýn
 • nový spoj v PO, ST Heřmaničky, žel.st. (9:45) - Votice, aut.st.
 • 1 spoj v PD odpoledne z Votic nově nejede přes Bystřici
 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 058 (E58) Benešov - Postupice

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Benešova
 • 200 063 (E63) Benešov - Sázava

 • zrušen školní spoj v PD z Ostředku ve 13:15 do Mžížovic (nahrazeno linkou E67)
 • 200 067 (E67) Benešov - Ostředek, Mžížovice

 • linka prodloužena o zastávku Ostředek, Mžížovice (prodloužen 1 pár spojů v PD odpoledne)
 • 1 pár spojů prodloužen o úsek Vodslivy - Ostředek
 • nový spoj v PD Vodslivy (6:20) > Ostředek a zpět v 19:40
 • 200 068 (E68) Benešov - Sázava

 • zrušena zastávka Benešov, Táborská kasárna
 • 200 073 (E73) Jankov - Votice

 • časové posuny části spojů
 • 200 077 (E77) Votice - Maršovice (- Neveklov)

 • jediný pár spojů v PD zkrácen o úsek Maršovice - Neveklov
 • 200 085 (E85) Neustupov - Vojkov

 • časové posuny části spojů (návaznosti na vlaky v Olbramovicích)
 • 200 087 (E87) Benešov - Pyšely

 • 1 spoj v PD ráno do Benešova jede nově přes zast. U koberců
 • 200 091 (E91) Český Šternberk - Praha

 • časový posun 1 páru spojů v NE
 • 205 001 MHD Benešov linka 1: Kaufland - Pomněnice

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Pomněnic
 • 205 002 MHD Benešov linka 2: Aut.st. - Černý les

 • u 1 spoje v PD ráno zaměněno pořadí zastávek Plavecký stadion a Integrovaná škola
 • 206 001 MHD Vlašim: Hrazená Lhota - Bolina

 • zrušen posilový spoj v PD z Žel.st. v 5:30 a ze Sídliště v 5:35 do Závodu
 • 3.9.2017

  200 050 (E50) Benešov - Sedlec-Prčice

 • nový spoj v PO, ST z Heřmaniček, žel.st. v 9:45 do Votic
 • 200 084 (E84) Votice - Mezno

 • 1 spoj v PO, ST dopoledne z Votic jede nově přes zast. Mezno, Lažany, rozc. 1,0
 • 200 086 (E86) Benešov - Pyšely

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Benešova
 • 200 087 (E87) Benešov - Pyšely

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Pyšel
 • 11.6.2017

  200 010 (E10) Vlašim - Vlašim, Nesperská Lhota

 • časové posuny vybraných spojů, úprava jízdních dob
 • 200 032 (E32) Vlašim - Ledeč nad Sázavou

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 070 (E70) Benešoov - Jankov

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 073 (E73) Jankov - Votice

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 074 (E74) Jankov - Jankov, Odlochovice

 • časový posun jediného spoje
 • 200 092 (E92) Miličín - Praha

 • 1 pár spojů v NE zkrácen o zastávku Sedlec-Prčice, nám.
 • časové posuny vybraných spojů
 • 1.4.2017

  200 051 (E51) Benešov - Rabyně

 • linka je v rámci rozšíření PID do oblasti Neveklovska zrušena a nahrazena linkou PID 455
 • 200 052 (E51) Benešov - Křečovice

 • linka je v rámci rozšíření PID do oblasti Neveklovska zrušena a nahrazena linkami PID 454, 455
 • 200 053 (E53) Benešov - Štěchovice

 • linka je v rámci rozšíření PID do oblasti Neveklovska zrušena a nahrazena linkou PID 438
 • 200 054 (E54) Benešov - Jílové u Prahy

 • linka je v rámci rozšíření PID do oblasti Neveklovska zrušena a nahrazena linkou PID 452
 • 200 055 (E55) Benešov - Chlístov, Racek

 • linka je v rámci rozšíření PID do oblasti Neveklovska zrušena a nahrazena linkou PID 452
 • 200 057 (E57) Krhanice - Jílové u Prahy

 • linka je v rámci rozšíření PID do oblasti Neveklovska zrušena a nahrazena linkou PID 452
 • 200 059 (E59) Benešov - Neveklov

 • linka je v rámci rozšíření PID do oblasti Neveklovska zrušena a nahrazena linkami PID 438, 455, 485
 • 200 060 (E60) Benešov - Křečovice

 • linka je v rámci rozšíření PID do oblasti Neveklovska zrušena a nahrazena linkou PID 459
 • 200 071 (E71) Benešov - Rabyně

 • linka je v rámci rozšíření PID do oblasti Neveklovska zrušena a nahrazena linkami PID 438, 452, 485
 • 200 075 (E75) Křečovice - Týnec nad Sázavou

 • linka je v rámci rozšíření PID do oblasti Neveklovska zrušena a nahrazena linkami PID 332, 452, 453, 454
 • 200 076 (E76) Benešov - Křečovice

 • linka je v rámci rozšíření PID do oblasti Neveklovska zrušena a nahrazena linkami PID 454, 459
 • 200 078 (E78) Benešov - Křečovice

 • linka je v rámci rozšíření PID do oblasti Neveklovska zrušena a nahrazena linkou PID 454
 • 200 088 (E88) Benešov - Netvořice

 • linka je v rámci rozšíření PID do oblasti Neveklovska zrušena a nahrazena linkami PID 438, 452, 453
 • 200 090 (E90) Neveklov - Jílové u Prahy - Praha

 • linka je v rámci rozšíření PID do oblasti Neveklovska zrušena a nahrazena linkami PID 332, 452
 • 5.3.2017

  200 029 (E29) Vlašim - Načeradec, Horní Lhota

 • 1 pár spojů v PD dopoledne prodloužen o úsek Pravonín - Buková
 • 200 033 (E33) Vlašim - Snět

 • časový posun nedělního spoje ze Snětu
 • 200 034 (E34) Vlašim - Snět

 • nový spoj v PO, ST, PÁ z Trh. Štěpánova v 10:15 do Sedmpánů a zpět v 10:25
 • 200 049 (E49) Heřmaničky - Sedlčany

 • nový spoj v PO, ST z Votic v 9:30 do Heřmaniček, žel.st.
 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Votic
 • 200 058 (E58) Benešov - Postupice

 • nový spoj v PD z Popovic v 15:35 do Benešova
 • 200 085 (E85) Neustupov - Vojkov

 • nové spoje v PD z Votic, aut.st. ve 13:13, 14:25 do Olbramovic, žel.st. a zpět v 13:35 14:34
 • časové posuny části spojů
 • 11.12.2016

  200 013 (E13) Vlašim - Benešov

 • časový posun 1 spoje v NE odpoledne z Vlašimi
 • 200 014 (E14) Benešov - Plzeň

 • spoj z Plzně nově zastavuje také v Příčovech
 • 200 024 (E24) Vlašim - Kácov

 • 1 školní spoj v PD ráno z Trh. Štěpánova jede nově také přes Kladruby, Rehab. ústav
 • 200 027 (E27) Vlašim - Rataje

 • změna pořadí zastávek ranního spoje přes ZŠ U Vorliny
 • 200 030 (E30) Vlašim - Čechtice

 • časový posun posledního spoje v PD z Vlašimi
 • 200 032 (E32) Vlašim - Ledeč nad Sázavou

 • spoj z Vlašimi jede ve dnech školy nově přes Čechtice, MŠ
 • 200 033 (E33) Vlašim - Snět

 • 1 pár spojů v PD ráno jede ve dnech školy nově přes Čechtice, MŠ
 • 200 034 (E34) Vlašim - Snět

 • časové posuny části spojů
 • 200 036 (E36) Vlašim - Votice

 • časové posuny části spojů
 • 200 067 (E67) Benešov - Ostředek

 • sjednocení trasy 1 páru spojů v PD ráno ve dnech školy a o prázdninách
 • časové posuny části spojů
 • zrušena zastávka Benešov, Pomněnice, rozc.
 • 200 068 (E68) Benešov - Sázava

 • 1 spoj v PD ráno do Sázavy nově nejede přes Xaverov, Choratice a Dojetřice
 • časový posun 1 spoje v NE odpoledne z Čakova
 • 200 073 (E73) Jankov - Votice

 • časové posuny části spojů
 • 200 074 (E74) Jankov - Odlochovice

 • časový posun jediného spoje
 • 200 078 (E78) Benešov - Křečovice

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 084 (E84) Votice - Mezno

 • nový školní spoj v PO, ST z Votic v 10:00 a zpět z Mezna v 10:45
 • 200 085 (E85) Neustupov - Vojkov

 • časov posuny části spojů
 • 200 086 (E86) Benešov - Pyšely

 • zrušena zastávka Benešov, Pomněnice, rozc.
 • 200 087 (E87) Benešov - Pyšely

 • zrušena zastávka Benešov, Pomněnice, rozc.
 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Benešova
 • 200 091 (E91) Český Šternberk - Praha

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 092 (E92) Miličín - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Benešova do Votic
 • 31.10.2016

  200 036 (E36) Vlašim - Votice

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Votic
 • 200 050 (E50) Benešov - Sedlec-Prčice

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Votic
 • 200 085 (E85) Neustupov - Vojkov

 • časové posuny odpoledních spojů z Olbramovic, žel.st.
 • 1 spoj v PD odpoledne z Vojkova jede nově také přes Olbramovice, žel.st.
 • 3.10.2016

  200 023 (E23) Vlašim - Zbizuby, Vranice

 • pro vybrané spoje v PD zřízena zastávka Psáře
 • 1.10.2016

  200 054 (E54) Benešov - Jílové u Prahy

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Týnce
 • 28.8.2016

  200 009 (E09) Vlašim - Benešov

 • nový školní spoj v PD z Vlašimi, žel.st. ve 14:50 do Chotýšan a zpět v 15:07
 • 200 018 (E18) Benešov - Humpolec

 • spoj z Humpolce jede nově přes Jiřice a Senožaty (16 nových zastávek) a nejede přes Želiv
 • 200 024 (E24) Vlašim - Kácov

 • časové posuny vybraných spojů v PD ráno
 • 200 026 (E26) Vlašim - Trhový Štěpánov

 • pro vybrané spoje zřízena zastávka Trhový Štěpánov, nám.
 • 1 pár školních spojů v PD ráno prodloužen o úsek Zdislavice - Trh. Štěpánov, nám.
 • nový školní spoj v PÁ Javorník (12:38) > Trh. Štěpánov, nám. a zpět ve 13:05
 • nový školní spoj v PO-ČT Javorník (15:15) > Trh. Štěpánov, nám. a zpět v 15:25
 • 200 032 (E32) Vlašim - Ledeč nad Sázavou

 • 1 spoj v PD odpoledne z Vlašimi jede nově ve dnech školy také přes zast. Čechtice, MŠ
 • 200 033 (E33) Vlašim - Snět

 • 1 spoj v PD odpoledne z Vlašimi jede nově ve dnech školy také přes zast. Čechtice, MŠ a nejede přes zast. Čechtice, prodejna
 • 1 spoj v PD ráno do Vlašimi jede nově ve dnech školy také přes zast. Čechtice, MŠ
 • 200 034 (E34) Vlašim - Snět

 • nový školní spoj v PD Trh. Štěpánov, nám. (7:30) > Sedmpány (7:37) > Trh. Štěpánov, ObÚ
 • časový posun 1 spoje v PD poledne ze Snětu
 • 200 036 (E36) Vlašim - Votice

 • nový spoj ve ST z Vlašimi v 9:00 a zpět z Louňovic pod Blaníkem v 9:25
 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 042 (E42) Čechtice - Ledeč nad Sázavou

 • 1 pár spojů v PD ráno prodloužen o úsek Bernartice, rozc. - Všebořice, obec
 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 050 (E50) Benešov - Sedlec-Prčice

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Votic
 • nový spoj v PD Heřmaničky, žel.st. (16:00) > Votice, aut.st.
 • 200 068 (E68) Benešov - Sázava

 • 1 spoj v PD ráno z Benešova jede nově přes Choratice a Dojetřice (7 nových zastávek) a nejede přes Xaverov a Trucovnu
 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 084 (E84) Votice - Mezno

 • nový spoj v PD z Votic ve 4:55 do Mezna a zpět v 5:15
 • 200 085 (E85) Neustupov - Vojkov

 • nové spoje v PD Votice, aut.st. (16:12, 17:15) > Olbramovice, žel.st. a zpět v 16:30, 17:30
 • 12.6.2016

  200 015 (E15) Snět - Praha

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 021 (E21) Vlašim - Český Šternberk

 • 1 pár spojů v PD ráno nově nejede o letních prázdninách
 • 1 pár spojů v NE večer jede nově pouze do srpna
 • 200 032 (E32) Vlašim - Ledeč nad Sázavou

 • časové posuny 2 spojů v PD odpoledne z D. Kralovic
 • 200 033 (E33) Vlašim - Snět

 • 1 spoj v PD ráno z Vlašimi nově nejede přes Tomice a Střítež
 • časový posun posledního spoje v PD z D. Kralovic
 • 200 034 (E34) Vlašim - Snět

 • časový posun 1 páru spojů v PD ráno
 • 200 036 (E36) Vlašim - Votice

 • časový posun 1. spoje v PD z Louňovic
 • zrušen spoj v PD z Votic, aut.st. v 4:46 k žel.st. a zpět v 5:10
 • 200 042 (E42) Čechtice - Ledeč nad Sázavou

 • časový posun 1 páru spojů v PD ráno
 • 200 044 (E44) Dolní Kralovice - Zruč nad Sázavou

 • časové posuny všech spojů
 • 200 067 (E67) Benešov - Ostředek

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 085 (E85) Neustupov - Vojkov

 • časové posuny části spojů
 • 28.2.2016

  200 012 (E12) Louňovice pod Blaníkem - Kolín

 • 1 pár spojů v PD jede nově také přes Chotouchov, rozc. a Kořenice
 • 200 032 (E32) Vlašim - Ledeč nad Sázavou

 • časový posun 1 spoje v PD dopoledne z Ledče
 • 200 034 (E34) Vlašim - Snět

 • propojení spojů v PD dopoledne Vlašim > Bernartice a Dolní Kralovice > Snět do 1 spoje
 • 1 spoj v PD dopoledne z Trh. Štěpánova zkrácen a jede až z Keblova
 • zrušen spoj v PD z Bernartic v 10:02 do Trh. Štěpánova
 • nový spoj v PD z Dolních Kralovic v 11:20 do Keblova
 • 200 042 (E42) Čechtice - Ledeč nad Sázavou

 • časové posuny dopoledních spojů v PD
 • 205 002 MHD Benešov linka 2: Aut.st. - Černý les

 • časové posuny vybraných spojů
 • 350 920 (E17) Pacov - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Prahy do Vlašimi
 • 13.12.2015

  200 011 (E11) Benešov - Vlašim

 • 1 spoj v PD odpoledne z Benešova jede přes zastávky Vlašim, závod a Vlašim, žel.st. v opačném pořadí
 • 200 012 (E12) Louňovice pod Blaníkem - Kolín

 • 1 pár spojů v PD projíždí část zastávek v Kořenicích
 • 200 015 (E15) Snět - Praha

 • časový posun 1 spoje v PÁ z Tehova
 • 200 018 (E18) Benešov - Humpolec

 • časový posun obou spojů, úprava jízdní doby linky
 • 200 020 (E20) Vlašim - Praha

 • časový posun 1 spoje v NE večer z Prahy
 • 200 024 (E24) Vlašim - Kácov

 • zrušen spoj v PD z Trhového Štěpánova v 17:20 do Střechova a zpět v 17:30
 • 200 025 (E25) Vlašim - Zruč nad Sázavou

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 032 (E32) Vlašim - Ledeč nad Sázavou

 • časový posun 1 spoje v PD dopoledne z Ledče
 • 200 034 (E34) Vlašim - Snět

 • 1 spoj v PD dopoledne z Keblova prodloužen a jede již z Trhového Štěpánova
 • 1 spoj v PD dopoledne v trase Vlašim - Snět rozdělen na samostatné trasy Vlašim - Bernartice, rozc. a Dolní Kralovice - Snět
 • 1 spoj v PD dopoledne ze Snětu zkrácen o úsek Dolní Kralovice > Keblov
 • nový spoj v PD Bernartice, rozc. (10:02) > Trhový Štěpánov
 • poslední pár spojů v NE z Vlašimi prodloužen o úsek Dolní Kralovice - Snět
 • časové posuny části spojů
 • 200 035 (E35) Čechtice - Čechtce, Staré Práchňany

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Čechtic
 • 200 036 (E36) Vlašim - Votice

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 040 (E40) Vlašim - Načeradec, Damněnice

 • časové posuny vybraných spojů v PD odpoledne
 • 200 042 (E42) Čechtice - Ledeč nad Sázavou

 • časové posuny 1 páru spojů v PD dopoledne
 • 200 051 (E51) Benešov - Rabyně

 • časový posun 1 spoje v PD poledne z Neveklova
 • 200 054 (E54) Benešov - Jílové u Prahy

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 076 (E76) Benešov - Křečovice

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 078 (E78) Benešov - Křečovice

 • časový posun 1 spoje v SO podvečer z Benešova
 • 200 087 (E87) Benešov - Pyšely

 • časový posun posledního páru spojů v PD
 • 205 001 MHD Benešov linka 1: Kaufland - Pomněnice

 • 1 pár spojů v PD dopoledne prodloužen o úsek U nem. > Aut.st.
 • nový spoj v PD z Aut.st. ve 12:50 do Pomněnic
 • 1 spoj v PD odpoledne z Kauflandu jede nově již z Pomněnic
 • časové posuny části spojů
 • 350 920 (E17) Pacov - Praha

 • časové posuny vybraných spojů
 • 21.9.2015

  205 002 MHD Benešov linka 2: Žel.st. - Černý les

 • nový spoj v PD U jatek (16:35) > Černý les a zpět v 16:45 na Aut.st.
 • 1 pár spojů v PD ráno jede nově přes Integrovanou školu a Černý les
 • 30.8.2015

  200 011 (E11) Benešov - Vlašim

 • pro 1 pár školních spojů v PD zřízena zastávka Chotýšany
 • nový školní spoj v PD z Vlašimi v 7:30
 • 1 spoj v PD poledne z Benešova jede nově až do zastávky Vlašim, závod
 • 200 013 (E13) Vlašim - Benešov

 • časový posun 1 spoje v PD dopoledne z Benešova
 • 200 014 (E14) Benešov - Plzeň

 • obousměrně zřízena zastávka Obory, hor.
 • ve směru Benešov zřízena zastávka Dubno, rest. (pro tento směr zrušena zastávka Dubno, ObÚ)
 • 200 018 (E18) Benešov - Humpolec

 • nová školní linka v trase Benešov, aut.st. - Vlašim, žel.st. - Čechtice - Křelovice - Humpolec, aut.nádr.
 • rozsah provozu: 1 pár spojů v PD
 • 200 027 (E27) Vlašim - Rataje

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Ratají
 • 200 029 (E29) Vlašim - Načeradec, Horní Lhota

 • časový posun 1 spoje v PD dopoledne z Vlašimi
 • 200 030 (E30) Vlašim - Čechtice

 • nový školní spoj z Vlašimi v 6:52 do Keblova a zpět v 7:12
 • 200 033 (E33) Vlašim - Snět

 • časový posun 1 spoje v PD dopoledne z Vlašimi
 • 200 050 (E50) Benešov - Sedlec-Prčice

 • nový zrychlený školní spoj v PD z Votic ve 14:13 do Benešova
 • 200 053 (E53) Benešov - Štěchovice

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Benešova
 • 200 072 (E72) Benešov - Jankov, Odlochovice

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Odlochovic
 • 200 076 (E76) Benešov - Křečovice

 • časový posun 1 spoje v PD poledne z Benešova
 • 1.8.2015

  200 050 (E50) Benešov - Sedlec-Prčice

 • časový posun 1 pru spojů v PD dopoledne
 • 14.6.2015

  200 023 (E23) Vlašim - Zbizuby, Vranice

 • 1 spoj v PD odpoledne jede nově také přes Nemíž
 • 200 027 (E27) Vlašim - Rataje

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 072 (E72) Benešov - Jankov, Odlochovice

 • časový posun posledního spoje v PD, SO z Benešova
 • 200 076 (E76) Benešov - Křečovice

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 078 (E78) Benešov - Křečovice

 • časový posun 1 spoje v PD podvečer z Benešova
 • 200 092 (E92) Miličín - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Petrovic
 • 1.3.2015

  200 013 (E13) Vlašim - Benešov

 • časový posun 1 spoje v PD večer z Vlašimi
 • 200 014 (E14) Benešov - Plzeň

 • ve směru Plzeň zřízena zastávka Příčovy, rozc. 1,0
 • 200 051 (E51) Benešov - Rabyně

 • nový spoj v PD z Měřína ve 12:55 do Jablonné
 • 200 054 (E54) Benešov - Jílové u Prahy

 • časový posun 1 páru spojů v PD odpoledne
 • 200 066 (E66) Benešov - Čerčany

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 067 (E67) Benešov - Ostředek

 • časový posun 1 spoje v PD večer z Čerčan
 • 200 071 (E71) Benešov - Rabyně

 • obousměrně zřízena zastávka Netvořice, škola
 • 200 075 (E75) Křečovice - Týnec nad Sázavou

 • změna zajíždění do zastávky Netvořice, rozc. Břežany u části spojů
 • 200 076 (E76) Benešov - Křečovice

 • časový posun posledního spoje v PD z Benešova
 • 200 088 (E88) Benešov - Netvořice

 • obousměrně zřízena zastávka Netvořice, škola
 • 200 090 (E90) Neveklov - Praha

 • 1 pár spojů v PD nově jede přes zastávku Psáry, Domov Laguna
 • obousměrně zřízena zastávka Netvořice, škola
 • 200 091 (E91) Český Šternberk - Praha

 • změna pořadí zastávek v Českém Šternberku, do Zotavovny Červánky nově zajíždí pouze část spojů
 • časové posuny části spojů
 • 14.12.2014

  200 011 (E11) Benešov - Vlašim

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 013 (E13) Vlašim - Benešov

 • poslední spoj v PD z Vlašimi jede nově již z Vlašimi, záv.
 • 200 014 (E14) Benešov - Příbram - Plzeň

 • linka je přečíslována z 200 080
 • 200 015 (E15) Snět - Praha

 • obousměrně zřízena zastávka Vlašim, rest. U kozla
 • 200 020 (E20) Vlašim - Praha

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 022 (E22) Vlašim - Ostředek

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 023 (E23) Vlašim - Zbizuby, Vranice

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 026 (E26) Vlašim - Javorník

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 031 (E31) Křivsoudov - Vlašim

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 032 (E32) Vlašim - Ledeč nad Sázavou

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 036 (E36) Vlašim - Votice

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 040 (E40) Vlašim - Načeradec, Damněnice

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 049 (E49) Heřmaničky - Sedlčany

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 050 (E50 Benešov - Sedlec-Prčice

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 051 (E51) Benešov - Rabyně

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 054 (E54) Benešov - Jílové u Prahy

 • zrušena nepoužívaná zastávka Benešov, U koberců
 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 066 (E66) Benešov - Čerčany

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 067 (E67) Benešov - Ostředek

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 070 (E70) Benešov - Jankov

 • 1 spoj v PD dopoeldne jede přes Mokrou Lhotu, rozc. také v ÚT, ST, PÁ
 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 072 (E72) Benešov - Jankov, Odlochovice

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 075 (E75) Křečovice - Týnec nad Sázavou

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 080 (E80) Benešov - Příbram - Plzeň

 • linka je přečíslována na 200 014
 • 200 084 (E84) Votice - Mezno

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 086 (E86) Benešov - Pyšely

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 088 (E88) Benešov - Netvořice

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 092 (E92) Miličín - Praha

 • časové posuny vybraných spojů
 • 205 001 MHD Benešov linka 1: Kaufland - Pomněnice

 • zrušeny nepoužívané zastávky U mlékárny - Konopiště
 • 206 001 MHD Vlašim: Hrazená Lhota - Bolina

 • nový spoj v PD MěÚ (7:27) > ZŠ u Vorliny
 • 350 920 (E17) Pacov - Praha

 • časové posuny vybraných spojů
 • 1.11.2014

  200 051 (E51) Benešov - Rabyně

 • časový posun 1 spoje v PD poledne z Neveklova
 • 4.9.2014

  200 092 (E92) Miličín - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Votic
 • 31.8.2014

  200 011 (E11) Benešov - Vlašim

 • časový posun 1 páru spojů v PD
 • 200 020 (E20) Vlašim - Praha

 • pro 1 spoj v PD odpoledne z Prahy zřízena zastávka Struhařov, Myslíč, rozc.
 • 200 027 (E27) Vlašim - Rataje

 • zrušena nepoužívaná zastávka Chmelná
 • zastávka Vlašim, Blanická nahrazena zastávkou Vlašim, ZŠ u Vorliny
 • 200 033 (E33) Vlašim - Snět

 • pro 1 spoj v PD odpoledne do Vlašimi zřízena zastávka Čechtice, MŠ
 • 200 040 (E40) Vlašim - Načeradec, Damněnice

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 051 (E51) Neveklov - Rabyně

 • časový posun 1. spoje v PD z Neveklova
 • 200 070 (E70) Benešov - Jankov

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 075 (E75) Křečovice - Týnec nad Sázavou

 • 1 spoj v PD odpoledne jede nově také přes zastávku Nahrouby, rozc. 1,0
 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 086 (E85) Neustupov - Vojkov

 • časový posun posledního páru spojů v PD
 • 15.6.2014

  200 009 (E09) Vlašim - Benešov

 • časový posun ranního páru spojů v PD
 • 200 013 (E13) Vlašim - Benešov

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 041 (E41) Načeradec - Načeradec, Zdiměřice

 • 1 spoj v PD ráno z Načeradce nově nejede přes Řísnici
 • 200 051 (E51) Benešov - Rabyně

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 052 (E52) Benešov - Křečovice

 • obousměrně zřízena zastávka Křečovice, Nahoruby, Mlačina
 • 1 spoj v PD odpoledne z Nahorubů jede nově také přes Lhotku
 • 200 054 (E54) Benešov - Jílové u Prahy

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 059 (E59) Benešov - Neveklov

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 060 (E60) Benešov - Křečovice

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 078 (E78) Benešov - Křečovice

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 088 (E88) Benešov - Netvořice

 • časové posuny vybraných spojů
 • 1.5.2014

  200 038 (E38) Vlašim - Popovice

 • pro 1 spoj v PD ráno do Vlašimi zřízena zastávka Vlašim, ZŠ u Vorliny
 • 200 042 (E42) Čechtice - Ledeč nad Sázavou

 • obousměrně zřízena zastávka Hněvkovice, Chotěměřice
 • pro 1 spoj v PD odpoledne do Čechtic zřízena zastávka Dunice
 • 1.4.2014

  206 001 MHD Vlašim: Hrazená Lhota - Bolina

 • časové posuny vybraných spojů
 • 2.3.2014

  200 011 (E11) Benešov - Vlašim

 • časový posun 1 páru spojů v PD ráno
 • 200 033 (E33) Vlašim - Snět

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z D. Kralovic
 • 200 036 (E36) Vlašim - Votice

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Votic do Votic, žel.st.
 • 200 049 (E49) Heřmaničky - Sedlčany

 • 1 spoj v PD odpoledne z Votic jede nově přes Beztahov, časový posun navazujícího spoje
 • 200 050 (E50) Benešov - Sedlec-Prčice

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Votic
 • 200 054 (E54) Benešov - Jílové u Prahy

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Týnce n.S.
 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Prosečnice
 • 200 070 (E70) Benešov - Jankov

 • časové posuny části spojů v PD dopoledne z Benešova
 • 200 084 (E84) Votice - Mezno

 • časový posun 1 páru spojů v PD ráno
 • 200 088 (E88) Benešov - Netvořice

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne přes Krňany
 • 200 090 (E90) Neveklov - Praha

 • časový posun 1 spoje v SO dopoledne z Prahy
 • 200 092 (E92) Miličín - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD ráno do Prahy
 • 15.12.2013

  200 009 (E09) Vlašim - Benešov

 • časový posun ranního spoje v PD z Benešova
 • 200010 (E10) Vlašim - Vlašim, Nesperská Lhota

 • nový školní spoj v PD z Vlašimi ve 13:05 a z Nesperské Lhoty ve 13:16
 • 200 011 (E11) Benešov - Vlašim

 • zrušen posilový spoj v PD z Vlašimi ve 4:50
 • nový spoj v PD z Vlašimi v 6:50
 • zrušen spoj v PD z Vlašimi ve 13:45 a zpět z Benešova v 15:35
 • část spojů je nově garantovaně nízkopodlažní
 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 016 (E16) Čechtice - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD poledne z Načeradce
 • 200 020 (E20) Vlašim - Praha

 • nový spoj v PD z Vlašimi ve 13:45 a zpět z Prahy, Roztyl v 15:00 (částečně převeden z linky E91)
 • 200 021 (E21) Vlašim - Český Šternberk

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Vlašimi
 • 200 023 (E23) Vlašim - Zbizuby, Vranice

 • 1 spoj v PD ráno v době jarních prázdnin nejede přes Nemíž
 • 200 024 (E24) Vlašim - Kácov

 • časové posuny ranních spojů z Tehova
 • 200 028 (E28) Vlašim - Lukavec

 • nový spoj v SO Načeradec (6:40) > Pravonín
 • 200 029 (E29) Vlašim - Načeradec, Horní Lhota

 • sobotní ranní spoj z Bukové zkrácen a jede až z Pravonína
 • 200 030 (E30) Vlašim - Čechtice

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 031 (E31) Křivsoudov - Vlašim

 • obousměrně zrušena zastávka Zdislavice, rozc. 2,5
 • 200 032 (E32) Vlašim - Ledeč nad Sázavou

 • obousměrně zrušena zastávka Zdislavice, rozc. 2,5
 • 200 033 (E33) Vlašim - Snět

 • obousměrně zrušena zastávka Zdislavice, rozc. 2,5
 • 200 034 (E34) Vlašim - Snět

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 035 (E35) Čechtice - Čechtice, Staré Práchňany

 • časový posun 1 spoje v PD ráno ze Starých Práchňan
 • 200 036 (E36) Vlašim - Votice

 • časové posuny části spojů
 • 200 040 (E40) Vlašim - Načeradec, Damněnice

 • nový spoj v ÚT, ČT Načeradec (9:30) > Louňovice pod Bl. (9:40) > Načeradec
 • časové posuny vybraných spojů
 • 1 spoj v SO ráno z Damněnic je v úseku Načeradec > Louňovice p.Bl. přerušen a jede po jiné lince
 • 200 043 (E43) Vlašim - Jihlava

 • obousměrně zrušena zastávka Zdislavice, rozc. 2,5
 • 200 051 (E51) Benešov - Rabyně

 • časový posun 1 páru spojů v PD ráno
 • 200 054 (E54) Benešov - Jílové u Prahy

 • 1 pár spojů v PD ráno prodloužen o úsek Prosečnice - Jílové u Prahy, nám.
 • 200 055 (E55) Benešov - Chlístov, Racek

 • zrušeny nepoužívané zastávky Benešov, u mlékárny - Benešov, Mydlářka
 • 200 066 (E66) Benešov - Čerčany

 • časové posuny vybraných spojů v PD ráno z Votic
 • 200 070 (E70) Benešov - Jankov

 • časové posuny vybraných spojů v PD ráno z Votic
 • 200 071 (E71) Benešov - Rabyně

 • zrušena nepoužívaná zastávka Chářovice, rozc. 0,8
 • 200 072 (E72) Benešov - Jankov, Odlochovice

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 077 (E77) Votice - Neveklov

 • časový posun ranního spoje z Votic
 • 200 085 (E85) Neustupov - Vojkov

 • časové posuny vybraných spojů v PD ráno
 • 200 091 Český Šternberk - Praha

 • zrušen spoj v PD z Benešova ve 14:20 do Prahy a zpět z Roztyl v 15:00 (převeden na linku E20)
 • 205 002 MHD Benešov linka 2: Aut.st. - Plavecký stadion

 • časový posun posledního spoje v PD z Plaveckého stadionu
 • 350 920 (E17) Pacov - Praha

 • časový posun posledního spoje v NE z Prahy
 • 1.9.2013

  200 028 (E28) Vlašim - Lukavec

 • časový posun spoje v SO z Bukové
 • zrušena zastávka Zdislavice, rozc. 2,5
 • 200 029 (E29) Vlašim - Načeradec, Horní Lhota

 • zrušena zastávka Zdislavice, rozc. 2,5
 • 200 030 (E30) Vlašim - Čechtice

 • zrušena zastávka Zdislavice, rozc. 2,5
 • 200 031 (E31) Křivsoudov - Vlašim

 • zrušena zastávka Zdislavice, rozc. 2,5
 • 200 032 (E32) Vlašim - Ledeč nad Sázavou

 • zrušena zastávka Zdislavice, rozc. 2,5
 • 200 033 (E33) Vlašim - Snět

 • zrušena zastávka Zdislavice, rozc. 2,5
 • 200 043 (E43) Vlašim - Jihlava

 • zrušena zastávka Zdislavice, rozc. 2,5
 • 200 049 (E49) Heřmaničky - Sedlčany

 • pro 1 spoj v PD poledne z Votic zřízena zastávka Heřmaničky, Arnoštovice
 • 200 054 (E54) Benešov - Jílové u Prahy

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Benešova
 • 200 068 (E68) Benešov - Sázava

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Čakova
 • 200 071 (E71) Benešov - Rabyně

 • časový posun 1 škoního páru spojů v PD ráno do/z Podělus
 • 200 088 (E88) Benešov - Netvořice

 • časový posun 1 spoje v PD ráno ze Zbořeného Kostelce
 • 205 001 MHD Benešov linka 1: Kaufland - Pomněnice

 • nový spoj v PD U nemocnice (9:55) > Aut.st.
 • nový spoj v PD Aut.st. (15:40) > Kaufland
 • většina spojů je nově garantovaně nízkopodlažní
 • časové posuny většiny spojů
 • 205 002 MHD Benešov linka 2: Aut.st. - Plavecký stadion

 • nový spoj v PD Aut.st. (12:30) > Spořilov II MČ (12:40) > Černý les
 • nový spoj v PD Černý les (13:01) > Spořilov II MŠ
 • nový spoj v PD Aut.st. (15:40) > Kaufland
 • všechny spoje jsou nově garantovaně nízkopodlažní
 • časové posuny vybraných spojů
 • 240 064 (F64) Zruč nad Sázavou - Vlastějovice - Zruč nad Sázavou

 • žádný spoj nově nejede přes zastávku Pertoltice, Chlístovice
 • 9.6.2013

  200 023 (E23) Vlašim - Zbizuby, Vranice

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Kácova
 • 200 031 (E31) Křivsoudov - Vlašim

 • časové posuny části spojů
 • 200 032 (E32) Vlašim - Ledeč nad Sázavou

 • obousměrně zřízena zastávka Bernartice, rozc.
 • 200 033 (E33) Vlašim - Snět

 • časový posun 1 spoje v PD večer z Křivsoudova
 • 200 036 (E36) Vlašim - Votice

 • časový posun 1. spoje v PD z Louňovic p.B.
 • 200 038 (E38) Vlašim - Popovice

 • časový posun 1. spoje v PD z Postupic
 • 200 054 (E54) Benešov - Jílové u Prahy

 • pro 1 spoj v PD ráno do Benešova zřízena zastávka Kamenný Přívoz, pošta
 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Týnce n.S.
 • 200 070 (E70) Benešov - Jankov

 • časové posuny části spojů v PD odpoledne z Votic
 • 200 083 (E83) Votice - Miličín

 • obousměrně zřízena zastávka Mezno, Lažany, rozc. 1,0
 • 200 084 (E84) Votice - Mezno

 • časový posun 1 školního spoje v PD ráno z Miličína
 • 200 088 (E88) Benešov - Netvořice

 • časový posun 1 spoje v SO odpoledne z Netvořic
 • 3.3.2013

  200 049 (E49) Heřmaničky - Sedlčany

 • obousměrně zřízena zastávka Votice, Střelítov, háj.
 • 200 054 (E54) Benešov - Jílové u Prahy

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Jílového
 • 200 060 (E60) Benešov - Křečovice

 • časový posun 1 páru spojů v NE
 • 200 063 (E63) Benešov - Sázava

 • 1 školní spoj v PD z Vodsliv zkrácen a jede až z Ostředku
 • 200 067 (E67) Benešov - Ostředek

 • úprava jízdní doby vybraných spojů
 • 200 085 (E85) Neustupov - Vojkov

 • časový posun 1 páru spojů v PD dopoledne
 • 350 920 (E17) Pacov - Praha

 • časové posuny většiny nedělních spojů
 • 9.12.2012

  200 016 (E16) Čechtice - Praha

 • časový posun 1 spoje v NE poledne z Načeradce
 • 200 021 (E21) Vlašim - Český Šternberk

 • 1. spoj v PD z Č. Šternberku nově nejede v zimním období ze zast. Zot. Červánky
 • 200 036 (E36) Vlašim - Votice

 • pro 2 páry spojů v PD odpoledne zřízena zastávka Votice, Beztahov
 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 041 (E41) Načeradec - Načeradec, Zdiměřice

 • všechny spoje nově nejedou přes z. Načeradec, Zdiměřice, háj.
 • časový posun ranního spoje z Načeradce
 • 200 049 (E49) Heřmaničky - Sedlčany

 • pro 1 spoj v PD ráno z Vojkova zřízena zastávka Votice, Beztahov
 • 200 054 (E54) Benešov - Jílové u Prahy

 • časové posuny vybraných spojů v PD ráno
 • 200 057 (E57) Krhanice - Jílové u Prahy

 • nový spoj v PD Kamenný Přívoz (7:10) > Hostěradice
 • 200 063 (E63) Benešov - Sázava

 • zrušen spoj v PD Vodslivy (4:30) > Soběhrdy, Phov, rozc. 1,0 (5:05) > Vodslivy
 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Vodsliv
 • 200 067 (E67) Benešov - Ostředek

 • 1 pár spojů v PD odpoledne prodloužen do nové zastávky Ostředek
 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 072 (E72) Benešov - Jankov, Odlochovice

 • časové posuny části odpoledních spojů z Benešova
 • 200 073 (E73) Jankov - Votice

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Jankova
 • 200 085 (E85) Neustupov - Vojkov

 • nový spoj v PD Votice, aut.st. (5:40) > Olbramovice, žel.st. a zpět v 6:20
 • 200 088 (E88) Benešov - Netvořice

 • časový posun nedělního spoje odpoledne z Lešan
 • 200 091 (E91) Český Šternberk - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD dopoledne z Benešova
 • 206 001 MHD Vlašim: Hrazená Lhota - Bolina

 • pro spoje jedoucí přes Spořilov zrušeno druhé zastavování v zast. Rest. U Kozla
 • 2.9.2012

  200 038 (E38) Vlašim - Popovice

 • časový posun 1 spoje v PD ráno do Vlašimi
 • 200 054 (E54) Benešov - Jílové u Prahy

 • 1 pár spojů v PD podvečer prodloužen o úsek Krhanice - Prosečnice
 • 200 058 (E58) Benešov - Postupice

 • nový spoj v PD Benešov, aut.st. (7:15) > Pecínov, rozc. (7:33) > Benešov, aut.st.
 • 200 092 (E92) Miličín - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Petrovic
 • 10.6.2012

  200 013 (E13) Vlašim - Benešov

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Benešova
 • 200 030 (E30) Vlašim - Čechtice

 • časové posuny části spojů
 • 200 032 (E32) Vlašim - Ledeč nad Sázavou

 • obousměrně zřízena zastávka Křivsoudov, u kostela
 • 200 042 (E42) Čechtice - Ledeč nad Sázavou

 • obousměrně zřízena zastávka Křivsoudov, u kostela
 • 4.3.2012

  200 013 (E13) Vlašim - Benešov

 • časový posun 1 spoje v PD dopoledne z Divišova
 • 200 022 (E22) Vlašim - Ostředek

 • časový posun 1 spoje v PD dopoledne z Vlašimi
 • 200 049 (E49) Heřmaničky - Sedlčany

 • pro 1 pár spojů v PD dopoledne zřízena zastávka Kosová Hora, Vyšatoly
 • 205 001 MHD Benešov linka 1: Kaufland - Pomněnice

 • časový posun 1 páru spojů v PD odpoledne
 • 240 064 (F64) Zruč nad Sázavou - Pertoltice, Chlístovice - Zruč nad Sázavou

 • 1 spoj ve ST dopoledne jede nově i o letních prázdninách
 • 11.12.2011

  200 011 (E11) Benešov - Vlašim

 • časový posun 1 spoje v PD večer z Benešova
 • 200 025 (E25) Vlašim - Zruč nad Sázavou

 • časový posun 1 spoje v PD ráno ze Sázavanu
 • 200 028 (E28) Vlašim - Lukavec

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Lukavce
 • 200 029 (E29) Vlašim - Načeradec, Dolní Lhota

 • časový posun 1 spoje v NE z Bukové
 • 200 040 (E40) Vlašim - Načeradec, Damněnice

 • pro vybrané spoje zřízena obousměrně zastávka Louňovice pod Blaníkem, Světlá, rozc.
 • 200 051 (E51) Benešov - Rabyně

 • 1 spoj v PD dopoledne z Rabyně, rozc. Blaženice prodloužen a jede již z Jablonné
 • 200 054 (E54) Benešov - Jílové u Prahy

 • časové posuny vybraných spojů
 • 1 spoj v PD večer z Benešova jede nově také přes Krhanice
 • 200 059 (E59) Benešov - Neveklov

 • 1 spoj v PD dopoledne z Benešova časově posunut a prodloužen o úsek Rabyně, rozc. Blaženice > Jablonná
 • 200 080 (E80) Benešov - Plzeň

 • obousměrně zřízena zastávka Příbram, Březové Hory, Rožmitálská
 • 205 001 MHD Benešov linka 1: Kaufland - Pomněnice

 • 2 páry spojů v PD prodlouženy do nových zastávek Kaufland - Lidl - Pennymarket
 • časové posuny vybraných spojů
 • 205 002 MHD Benešov linka 2: Aut.st. - Plavecký stadion

 • 2 páry spojů v PD odpoledne prodlouženy do nových zastávek Plavecký stadion - Integrovaná škola
 • 1 spoj v PD ráno ze Spořilova prodloužen o zastávku Plavecký stadion + nový spoj v PD z Plaveckého stadionu v 7:55 na Aut.st.
 • 240 064 (F64) Zruč nad Sázavou - Zruč nad Sázavou

 • 1 spoj v PD ráno nově nejede přes zastávky Zruč nad Sázavou, Na Pohoří - Petroltice, Chlístovice
 • 350 920 (E17) Pacov - Praha

 • pro 1 pár spojů v NE zřízena zastávka Louňovice pod Blaníkem, Světlá, rozc.
 • 1.10.2011

  200 049 (E49) Heřmaničky - Sedlčany

 • zrušena zastávka Sedlčany, ZZN
 • zřízeny zastávky Sedlčany, Xaverov - Sedlčany, Červený Hrádek - Kosova Hora
 • časové posuny vybraných spojů
 • 1.9.2011

  200 020 (E20) Vlašim - Praha

 • časový posun 1 spoje v NE odpoledne z Vlašimi
 • 200 028 (E28) Vlašim - Lukavec

 • časový posun 1 spoje v NE odpoledne z Vlašimi
 • 200 029 (E29) Vlašim - Načeradec, Horní Lhota

 • časový posun 1 spoje v NE odpoledne z Bukové
 • 200 049 (E49) Heřmaničky - Sedlčany

 • ukončena dlouhodobá výluka na lince:
 • linka jede nově přes zastávky Votice, kino - Votice, žel.st - Votice, žel.st. rozc. - Votice, Střelítov
 • zrušeny zastávky Heřmaničky, Jestřebice - Heřmaničky, Arnoštovice - Heřmaničky, rozc. Arnoštovice
 • časové posuny části spojů
 • 240 064 (F64) Zruč nad Sázavou - Pertoltice, Chlístovice - Zruč nad Sázavou

 • linka je prodloužena o úsek Pertoltice, Chlístovice - Zruč nad Sázavou, Sázavan
 • v novém úseku jede linka přes obce Pavlovice, Volavá Lhota, Vlastějovice, Skala, Kounice a Buda
 • 1 ranní pár spojů je převeden na 1 polookružní spoj v nové trase
 • nový spoj v PD ze Zruče ve 14:50 do Zruče
 • nové spoje ve ST ze Zruče v 6:45 do Zruče a zpět v 11:30
 • 12.6.2011

  200 011 (E11) Benešov - Vlašim

 • časový posun 1 páru spojů v PD ráno
 • 200 016 (E16) Čechtice - Praha

 • pro spoje do/z Prahy zřízena obousměrně zastávka Benešov, Lidl
 • 200 028 (E28) Vlašim - Lukavec

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Lukavce
 • pro tento spoj zřízena zastávka Lukavec, Velká Ves
 • 200 049 (E49) Heřmaničky - Vrchotovy Janovice

 • zrušen rychlíkový spoj v PD z Vojkova v 10:25 do Votic
 • nový spoj v PD Sedlčany, aut.st. (12:05) > Votice, aut.st.
 • 200 075 (E75) Křečovice - Týnec nad Sázavou

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Neveklova do Týnce
 • 206 001 MHD Vlašim: Hrazená Lhota - Bolina

 • část spojů v PD nově nejede v druhé polovině července
 • 1.4.2011

  200 083 (E83) Votice - Miličín

 • nová linka SID v následující trase:
 • Votice, aut.st. - Smilkov, Oldřichovec - Miličín - Mezno, Mitrovice - Miličín, Petrovice - Miličín, Malovice - Miličín, Záhoří - Miličín
 • rozsah provozu: 1 pár školních spojů v PD (ráno z Votic a odpoledne zpět)
 • tarifní zóny SID: 180 (Votice), 182 (Miličín)
 • jízdní doba linky: 32 minut z Votic a 40 minut zpět
 • 200 084 (E84) Votice - Mezno

 • časové posuny části spojů
 • nový školní spoj v PD z Votic ve 13:15 do Miličína
 • změna trasy 1 spoje v PD ráno z Votic do Miličína (spoj jede pouze v trase Miličín - Miličín a nejede přes Reksyni a Záhoří (částečně nahrazen novou linkou E83)
 • 200 092 (E92) Miličín - Praha

 • zrušen školní spoj v PD z Petrovic v 6:15 a zpět z Miličína v 6:35
 • zrušen školní spoj v PD z Votic ve 13:30 do Petrovic a zpět ve 14:00 do Votic
 • 14.3.2011

  200 084 (E84) Votice - Mezno

 • nový školní spoj v PD z Votic v 7:13 do Miličína přes Mezno a zpět z Miličína v 7:35 do Votic
 • 200 092 (E92) Miličín - Praha

 • nový školní spoj v PD z Votic ve 13:30 do Petrovic a zpět z Petrovic ve 14:00 do Votic
 • 8.3.2011

  200 027 (E27) Vlašim - Rataje

 • pro 1 spoj v PD odpoledne z Ratají zřízena druhá zastávka Miřetice
 • 200 028 (E28) Vlašim - Lukavec

 • časový posun 1 spoje v NE večer z Vlašimi
 • 6.3.2011

  200 011 (E11) Benešov - Vlašim

 • zrušeny spoje v SO z Benešova v 7:45, 9:40 a zpět z Vlašimi v 8:20, 10:20
 • zrušeny spoje v NE z Benešova v 9:40, 11:30 a zpět z Vlašimi v 8:20, 10:20
 • 200 015 (E15) Snět - Praha

 • 1 pár spojů v PD poledne zkrácen o úsek Trhový Štěpánov, ObÚ - Sedmpány
 • 200 016 (E16) Čechtice - Praha

 • zrušen spoj v SO z Louňovic p.B. ve 13:00 do Načeradce
 • zrušen poslední spoj v PD z Louňovic p.B. ve 20:40 do Načeradce
 • 200 020 (E20) Vlašim - Praha

 • zrušen spoj v SO z Vlašimi ve 4:30 do Prahy a zpět z Roztyl v 6:05
 • zrušen spoj v NE z Vlašimi v 17:15 do Prahy
 • časový posun 1 spoje v PD podvečer z Prahy
 • 200 023 (E23) Vlašim - Zbizuby, Vranice

 • zrušen spoj v NE z Kácova v 16:25 do Vlašimi
 • 200 024 (E24) Vlašim - Kácov

 • 1 spoj v PD dopoledne zkrácen o úsek Kladruby, rehab. ústav - Vlašim, žel.st.
 • zrušen spoj v NE z Vlašimi v 15:20 do Kácova
 • 200 025 (E25) Vlaěšim - Zruč nad Sázavou

 • zrušen spoj v SO z Vlašimi ve 13:00 do Kladrub a zpět v 13:20
 • 200 027 (E27) Vlašim - Rataje

 • 1 spoj v PD dopoledne z Ratají nově nejede přes Bolinku a Chmelnou
 • 200 028 (E28) Vlašim - Lukavec

 • 1 spoj v PD večer z Vlašimi zkrácen o úsek Pravonín > Horní Lhota
 • 200 031 (E31) Křivsoudov - Vlašim

 • zrušen spoj v PD z Vlašimi v 14:45 a zpět z Čechtic v 15:45
 • 200 034 (E34) Vlašim - Snět

 • 1 spoj v SO ráno z Trh. Štěpánova zkrácen o úsek Dolní Kralovice > Snět
 • časové posuny 1 páru spojů v SONE z Trh. Štěpánova
 • 1 spoj v SO odpoledne z Trh. Štěpánova nově nejede přes Martinice, Šetějovice, Dolní Rápotice
 • 200 036 (E36) Vlašim - Votice

 • zrušen spoj v NE z Louňovic p.B. ve 12:35 do Vlašimi a zpět z Vlašimi v 15:30 do Louňovic p.B.
 • zrušen spoj v SO z Louňovic p.B. v 7:00 do Vlašimi
 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 039 (E39) Louňovice pod Blaníkem - Kamberk

 • zrušen spoj v PD z Kamberku v 17:30 do Louňovic p.B.
 • 200 040 (E40) Vlašim - Načeradec, Daměnice

 • zrušen spoj v NE z Vlašimi v 9:00 do Daměnic
 • 1 pár spojů v SONE z Daměnic nově nejede přes některé zastávky na trase
 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 049 (E49) Heřmaničky - Vrchotovy Janovice

 • zrušen spoj v PD z Votic v 9:50 a zpět z Vojkova v 10:25
 • 200 051 (E51) Benešov - Rabyně

 • zrušen spoj v NE Neveklov, Nebřich, rozc. 0,3 (17:30) > Benešov, aut.st.
 • zrušen spoj v PD z Neveklova v 9:45 do hotelu Nová Rabyně
 • v úseku Rabyně, rozc. Blaženice - hotel Nová Rabyně již není provozován žádný spoj
 • 200 053 (E53) Benešov - Štěchovice

 • 1 pár spojů v PD dopoeldne zkrácen o úsek Třebsín - Štěchovice
 • 200 054 (E54) Benešov - Jílové u Prahy

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 055 (E55) Benešov - Chlístov, Racek

 • zrušen 1. pár spojů v PD z Benešova v 5:35 a zpět z osady Racek v 5:55
 • 200 058 (E58) Benešov - Postupice

 • zrušení víkendového provozu:
 • zrušen spoj v SO z Mladovic v 6:15 a zpět z Benešova ve 12:05
 • zrušen spoj v NE z Mladovic v 16:35 a zpět z Benešova v 18:00
 • 200 059 (E59) Benešov - Neveklov

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z hotelu Nová Rabyně
 • 200 060 (E60) Benešov - Křečovice

 • zrušen prázdninový spoj v PD z Benešova ve 14:20 do Maršovic
 • časový posun 1 páru spojů v PD ráno
 • 200 071 (E71) Benešov - Rabyně

 • zrušen spoj v PD z hotelu Nová Rabyně ve 13:20 do Týnce nad Sázavou
 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Týnce n.S.
 • 200 073 (E73) Jankov - Votice

 • zrušen poslední spoj v PD z Odlochovic v 9:45 do Votic
 • 200 076 (E76) Benešov - Křečovice

 • zrušen spoj v PD z Benešova v 9:05 do Neveklova
 • 200 078 (E78) Benešov - Křečovice

 • časový posun posledního spoje v PD z Benešova
 • 200 082 (E82) Benešov - Bystřice

 • zastavení provozu linky (2 páry spojů v PD jedou nově pouze 12.6.2011)
 • 200 084 (E84) Votice - Mezno

 • časový posun 1. spoje v PD z Votic
 • 200 085 (E85) Neustupov - Vojkov

 • zrušen spoj v PD z Votic v 10:15 a zpět z Olbramovic, žel.st v 10:25
 • 200 090 (E90) Neveklov - Praha

 • zrušen poslední spoj v PD z Benešova v 18:55 a zpět z Jílového u Prahy ve 20:10
 • 200 091 (E91) Český Šternberk - Praha

 • časový posun 1 spoje v PÁ odpoledne z Prahy
 • 200 092 (E92) Miličín - Praha

 • nový spoj v PD z Petrovic v 6:15 a zpět z Miličína v 6:35
 • zrušen spoj v NE z Petrovic v 16:40 a zpět z Prahy, Roztyl v 19:40
 • 3.2.2011

  200 054 (E54) Benešov - Jílové u Prahy

 • 1 spoj v PD poledne z Benešova prodloužen o úsek Prosečnice > Jílové u Prahy, nám.
 • 1.2.2011

  200 013 (E13) Vlašim - Benešov

 • zrušen spoj v PD Vlašim, žel.st. (7:22) > Radošovice (7:35) > Vlašim, záv.
 • zrušen spoj v PD Vlašim, záv. (14:10) > Radošovice (14:25) > Vlašim, žel.st.
 • 1 spoj v PD ráno z Benešova prodloužen o úsek Vlašim, žel.st. > Vlašim, záv.
 • časové posuny části spojů
 • 200 020 (E20) Vlašim - Praha

 • zrušen spoj v PO z Vlašimi v 5:40
 • 200 024 (E24) Vlašim - Kácov

 • nový školní spoj v ÚT, ČT z Tehova v 8:15 do Vlašimi
 • 200 025 (E25) Vlašim - Zruč nad Sázavou

 • 1 spoj v PD ráno z vlašimi je v ÚT, ČT zkrácen o úsek Tehov > Trhový Štěpánov
 • 1 pár spojů v PD dopoledne jede nově pouze v PO, ST, PÁ
 • 200 036 (E36) Vlašim - Votice

 • zrušen školní spoj v PD z Kondrace ve 14:30 do Vlašimi
 • 200 038 (E38) Vlašim - Popovice

 • 1. spoj v PD ráno z Popovic zkrácen a nově jede až z Postupic, rest.
 • zrušen spoj v PD Mladovice (4:30) > Popovice
 • 200 040 (E40) Vlašim - Načeradec, Damněnice

 • zrušen spoj v PÁ z Vlašimi ve 12:35 do Kondrace a zpět z Kondrace ve 12:51
 • zrušen spoj v PD z Vlašimi, záv. ve 14:15 do Kondrace
 • 200 054 (E54) Benešov - Jílové u Prahy

 • zrušen 1. spoj v PD z Benešova ve 4:48 do Jílového a zpět v 8:51 do Benešova
 • zrušen spoj v NE z Benešova v 7:00 do Týnce a zpět v 7:30
 • zrušen spoj v PD z Benešova v 7:50 do Krhanic
 • zrušen spoj v PD z Týnce v 17:05 do Benešova
 • většina spojů vedených v trase Benešov - Jílové u Prahy zkrácena o úsek Prosečnice - Jílové u Prahy, nám.
 • v tomto úseku jsou vedeny pouze 2 páry spojů v PD odpoledne, 1 spoj v PD ráno z Jílového do Krhanic a 1 pár spojů v PD pouze do/z Kamenného Přívozu
 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 057 (E57) Krhanice - Jílové u Prahy

 • zrušen spoj v PD z Krhanic v 8:21 do Jílového
 • 200 059 (E59) Benešov - Neveklov

 • 2 spoje v PD ráno Netvořice > Benešov sloučeny do jednoho
 • zrušen spoj v PD Benešov, aut.st. (6:10) > Netvořice
 • zrušen spoj v PO, ST Hotel Nová Rabyně (10:40) > Netvořice a zpět v 11:10
 • 200 088 (E88) Benešov - Netvořice

 • zrušen posilový spoj v PD z Týnce ve 14:35 do Benešova
 • 200 091 (E91) Český Šternberk - Praha

 • zrušen spoj v PD z Roztyl v 7:10 do Benešova (po dálnici)
 • zrušen spoj v PD z Benešova v 15:30 na Roztyly (po dálnici)
 • 200 092 (E92) Miličín - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Votic do Prahy
 • 200 097 (E97) Týnec nad Sázavou - Praha

 • linka je zrušena v plném rozsahu (2 páry spojů v PD)
 • 12.12.2010

  200 011 (E11) Benešov - Vlašim

 • časové posuny vybraných spojů v PD z Benešova
 • 200 012 (E12) Louňovice pod Blaníkem - Kolín

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Vlašimi
 • 200 015 (E15) Snět - Praha

 • zastávka Benešov, ČSAD přejmenována na Benešov, Lidl
 • 200 020 (E20) Vlašim - Praha

 • zastávka Benešov, ČSAD přejmenována na Benešov, Lidl
 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Vlašimi
 • 200 021 (E21) Vlašim - Český Šternberk

 • 1 spoj v PD odpoledne z Vlašimi jede nově přes Divišov, ÚNZ
 • 200 022 (E22) Vlašim - Ostředek

 • časové posuny části spojů
 • 200 023 (E23) Vlašim - Zbizuby, Vranice

 • časový posun 1 páru spojů v NE odpoledne
 • 200 024 (E24) Vlašim - Kácov

 • nový prázdninový spoj v PD Tehov, osada (7:35) > Vlašim, žel.st.
 • 200 025 (E25) Vlašim - Zruč nad Sázavou

 • zrušen prázninový spoj v PD z Kladrub v 7:30 do Vlašimi
 • 200 027 (E27) Vlašim - Rataje

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 033 (E33) Vlašim - Snět

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Vlašimi
 • 200 034 (E34) Vlašim - Snět

 • časový posun 1 spoje v NE odpoledne z Dolních Kralovic
 • 200 036 (E36) Vlašim - Votice

 • časový posun 1 spoje v NE odpoledne z Vlašimi
 • 200 055 (E55) Benešov - Chlístov, Racek

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Racka
 • 200 060 (E60) Benešov - Křečovice

 • časový posun 1 spoje v NE odpoledne z Maršovic
 • 200 070 (E70) Benešov - Jankov

 • časový posun 1 spoje v NE večer z Benešova
 • 200 075 (E75) Křečovice - Týnec nad Sázavou

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Týnce n.S.
 • 200 080 (E80) Benešov - Plzeň

 • zastávka Drásov, SÚS I. je ve směru do Plzně přejmenována na Dubenec, Skalka III. a ve směru Benešov na Dubenec, Skalka IV.
 • 200 086 (E86) Benešov - Pyšely

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Čerčan
 • zastávka Benešov, ČSAD přejmenována na Benešov, Lidl
 • 200 087 (E87) Benešov - Pyšely

 • zastávka Benešov, ČSAD přejmenována na Benešov, Lidl
 • 200 091 (E91) Český Šternberk - Praha

 • zastávka Benešov, ČSAD přejmenována na Benešov, Lidl
 • 200 092 (E92) Miličín - Praha

 • zastávka Benešov, ČSAD přejmenována na Benešov, Lidl
 • 205 001 MHD Benešov linka 1: Konečná stanice - Pomněnice

 • zastávka Benešov, ČSAD přejmenována na Benešov, Lidl
 • zřízena nová zastávka Benešov, Pomněnice, zahrádky
 • 205 002 MHD Benešov linka 2: Aut.st. - Černý les

 • 1 pár spojů v PD ráno prodloužen o úsek U topolu - Marianovice
 • časový posun 1 páru spojů v PD odpoledne
 • 206 001 MHD Vlašim: Hrazená Lhota - Bolina

 • pro část spojů zřízena zastávka Vlašim, Okružní-Tesco
 • časový posun 1 spoje v PD ráno ze Sídliště
 • časové posuny vybraných spojů ve směru Hrazená Lhota
 • zrušen poslední spoj v PD Vlašim, záv. (22:15) > Sídliště
 • 350 920 (E17) Pacov - Praha

 • zastávka Benešov, ČSAD přejmenována na Benešov, Lidl
 • 1.9.2010

  200 011 (E11) Benešov - Vlašim

 • obousměrně pro většinu spojů zřízena zastávka Vlašim, Okružní-Tesco
 • 200 024 (E24) Vlašim - Kácov

 • 1 spoj v PD odpoledne z Vlašimi prodloužen o úsek Soušice > Tichonice
 • nový spoj v PD Tichonice (16:00) > Střechov
 • nový spoj v PD Trh. Štěpánov, nám. (17:20) > Střechov a zpět ze Střechova v 17:30 do Trh. Štěpánova
 • 200 025 (E25) Vlašim - Zruč nad Sázavou

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Vlašimi, tento spoj jede nově přes Soutice a nejede přes Dálkovice a Střechov
 • 200 049 (E49) Heřmaničky - Vrchotovy Janovice

 • časové posuny části spojů
 • 200 051 (E51) Benešov - Rabyně

 • nový školní spoj v PD Neveklov (8:00) > Benešov, aut.st. (převeden z linky E76)
 • 200 054 (E54) Benešov - Jílové u Prahy

 • zrušen spoj v PD z Benešova v 11:15 do Týnce n.S. (převeden na linku E88)
 • 200 076 (E76) Benešov - Křečovice

 • zrušen spoj v PD z Neveklova v 8:00 do Benešova (převeden na linku E51)
 • 200 080 (E80) Benešov - Plzeň

 • časový posun spoje z Plzně
 • 200 088 (E88) Benešov - Netvořice

 • nový spoj v PD Benešov, aut.st. (11:15) > Týnec n. S., aut.st. (převeden z linky E54)
 • 200 092 (E92) Miličín - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Votic a 1 spoje v PD večer z Benešova
 • 13.6.2010

  200 012 (E12) Louňovice pod Blaníkem - Kolín

 • časový posun 1 spoje v PÁ odpoledne z Kolína
 • 200 016 (E16) Čechtice - Praha

 • časový posun 1 spoje v NE odpoledne z Prahy
 • 200 020 (E20) Vlašim - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Prahy
 • 200 025 (E25) Vlašim - Zruč nad Sázavou

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Vlašimi
 • 200 034 (E34) Vlašim - Snět

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Dolních Kralovic
 • 200 049 (E49) Heřmaničky - Vrchotovy Janovice

 • časové posuny části spojů
 • 1 spoj v PD odpoledne z Votic do Vojkova nově projíždí všechny nácestné zastávky
 • 200 070 (E70) Benešov - Jankov

 • časový posun 1 spoje v PD dopoledne z Benešova
 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Votic
 • 200 084 (E84) Votice - Mezno

 • časový posun 1 páru spojů v PD odpoledne
 • 200 092 (E92) Miličín - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD večer z Benešova do Heřmaniček
 • 7.3.2010

  200 036 (E36) Vlašim - Votice

 • časové posuny části spojů
 • 200 049 (E49) Heřmaničky - Vrchotovy Janovice

 • časový posun prvního spoje v PD z Heřmaniček
 • 200 053 (E53) Benešov - Štěchovice

 • časový posun 1 páru spojů v PD odpoledne do/z Chrášťan
 • 200 054 (E54) Benešov - Jílové Prahy

 • časový posun 1 páru spojů v PD odpoledne
 • 200 086 (E86) Benešov - Pyšely

 • ranní spoj z Čerčan prodloužen o úsek Pyšely, sokolovna > Pyšely, nám.
 • 200 087 (E87) Benešov - Pyšely

 • ranní spoj z Pyšel prodloužen o úsek Pyšely, sokolovna < Pyšely, nám.
 • 200 088 (E88) Benešov - Netvořice

 • 1 spoj v ÚT, ČT, PÁ z Benešova jede nově přes Lešany
 • 1.2.2010

  200 063 (E63) Benešov - Sázava

 • časový posun 1. spoje v PD ráno ze zast. Vodslivy
 • 13.12.2009

  200 010 (E10) Vlašim - Vlašim, Nesperská Lhota

 • časový posun 1 páru spojů v PD ráno
 • 200 020 (E20) Vlašim - Praha

 • časový posun 1 spoje v PÁ odpoledne z Vlašimi
 • 200 024 (E24) Vlašim - Kácov

 • 1 školní spoj v PD ráno z Trh. Štěpánova nově nejede přes Kladruby a Pavlovice
 • 200 025 (E25) Vlašim - Zruč nad Sázavou

 • zrušen školní spoj v PD Vlašim, žel.st. (7:15) > Tehov, osada a zpět v 7:30
 • nový školní spoj v PD Zruč n.S., Sázavan (6:55) > Vlašim, žel.st.
 • nový školní spoj v PD Vlašim, žel.st. (9:50) > Zruč n. S., Sázavan
 • časový posun 1 spoje v NE odpoledne ze Sázavanu
 • 200 029 (E29) Vlašim - Načeradec, Horní Lhota

 • časový posun 1 spoje v PD dopoledne z Vlašimi
 • 200 033 (E33) Vlašim - Snět

 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 034 (E34) Vlašim - Snět

 • časový posun 1 spoje v SO ráno z Trh. Štěpánova
 • 200 044 (E44) Dolní Kralovice - Zruč nad Sázavou

 • časový posun posledního spoje ze Sázavanu
 • 200 051 (E51) Benešov - Rabyně

 • časový posun 1 spoje v PD poledne z Neveklova
 • 200 054 (E54) Benešov - Jílové u Prahy

 • 1 spoj v PD odpoledne z Benešova jede nově přes Chlístov a Bukovany
 • zrušen školní spoj v PD z Týnce n.S. ve 14:30 do Benešova
 • časové posuny části spojů
 • 200 066 (E66) Benešov - Čerčany

 • časové posuny části spojů v PD ráno
 • 200 067 (E67) Benešov - Vodslivy

 • zrušeny nepoužívané zastávky Soběhrdy, Phov, rozc. 1,0 až Ostředek
 • 200 075 (E75) Křečovice - Týnec nad Sázavou

 • časový posun posledního spoje v PD z Neveklova do Týnce n.S., spoj jede přes jiné zastávky
 • 200 078 (E78) Benešov - Křečovice

 • časový posun posledního spoje v PD do Benešova
 • 200 080 (E80) Benešov - Plzeň

 • časový posun spoje z Plzně
 • 200 088 (E88) Benešov - Netvořice

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Lešan
 • 200 090 (E90) Neveklov - Praha

 • zrušen spoj v PD Netvořice (6:15) > Jílové u Prahy, nám.
 • 13.9.2009

  200 077 (E77) Votice - Neveklov

 • časový posun ranního spoje z Votic
 • 1.9.2009

  200 016 (E16) Čechtice - Praha

 • zrušen školní spoj v PO z Louňovic pod Blaníkem v 6:00 do Prahy
 • 200 034 (E34) Vlašim - Snět

 • časový posun 1 spoje v PD poledne z D. Kralovic
 • 200 051 (E51) Benešov - Rabyně

 • časový posun 1 spoje v PD poledne z Neveklova - spoj je prodloužen do Měřína
 • nové školní spoje v PD z Benešova v 13:50, 15:40 do Neveklova
 • 200 054 (E54) Benešov - Jílové u Prahy

 • nové spoje v NE z Benešova v 7:00, 7:15 18:35 do Týnce n.S. a zpět z Týnce v 7:30, 7:35, 19:00
 • nový spoj v PD z Benešova v 11:15 do Týnce n.S. a zpět z Týnce v 8:25
 • nový spoj v PD z Benešova v 13:05 do Prosečnice
 • 1 spoj z v PD odpoledne z Jílového zkrácen a jede až z Prosečnice
 • zrušeny spoje v NE z Benešova ve 14:50, 16:50 a zpět z Jílového v 15:45, 17:45
 • 3 páry spojů v PD zkráceny o úsek Krhanice - Jílové u Prahy, nám.
 • časové posuny vybraných spojů
 • 200 057 (E57) Krhanice - Jílové u Prahy

 • časové posuny vybraných spojů v PD do Jílového
 • 200 059 (E59) Benešov - Neveklov

 • 1 spoj v PD z rozc. Blaženice je prodloužen a jede již z Jablonné
 • 200 060 (E60) Benešov - Křečovice

 • nový prázdninový spoj v PD z Benešova ve 14:20 do Maršovic
 • 200 063 (E63) Benešov - Sázava

 • časové posuny vybraných spojů
 • 1 spoj v PD do Benešova nově nejede přes Bedrč
 • 200 075 (E75) Benešov - Týnec nad Sázavou

 • obousměrně zřízena zastávka Lešany
 • 200 076 (E76) Benešov - Křečovice

 • nový spoj v PD z Neveklova v 8:00
 • 200 077 (E77) Votice - Neveklov

 • nová linka SID v následující trase: Votice aut.st. - Olbramovice - Vrchotovy Janovice - Maršovice - Neveklov
 • rozsah provozu: 1 pár školních spojů v PD
 • jízdní doba linky: 35 - 45 minut
 • 200 078 (E78) Benešov - Křečovice

 • zrušen školní spoj v PD Tísem (15:10) > Benešov
 • nový spoj v PD z Neveklova v 8:30 do Benešova
 • 200 085 (E85) Neustupov - Vojkov

 • nový školní spoj v PD Vrchotovy Janovice (13:25) > Vojkov a zpět z Vojkova ve 13:50
 • 200 088 (E88) Benešov - Netvořice

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Benešova a 1 spoje v PD ráno z Týnce n.S.
 • 1.7.2009

  200 020 (E20) Vlašim - Praha

 • 1 spoj v PD dopoledne z Prahy nově jede jen v PO, ale také nově jede i o letních prázdninách
 • 350 920 (E17) Pacov - Praha

 • ranní spoj v PD z Lukavce jede nově po staré benešovské silnici
 • nový spoj v PD z Vlašimi v 6:00 do Prahy po dálnici
 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Roztyl
 • 14.6.2009

  rozšíření Středočeské integrované dopravy na celé Benešovsko, Vlašimsko a Voticko, rozšíření tarifu SID i na linky do Prahy, všechny integrované linky doznačeny číslováním dle zásad SID

  nové tarifní zóny SID:

 • 102 Praha-vnější (Krč)
 • 103 Praha Roztyly
 • 111 Jesenice
 • 112 Sulice
 • 170 Divišov
 • 172 Vranov, Soběhrdy
 • 173 Čerčany, Týnec nad Sázavou, Pyšely
 • 174 Kamenice
 • 175 Netvořice
 • 176 Chrášťany, Přibyšice
 • 177 Neveklov, Křečovice
 • 178 Bystřice
 • 179 Vrchotovy Janovice
 • 180 Votice
 • 181 Jankov
 • 182 Střezimíř
 • 184 Jílové u Prahy, Kamenný Přívoz
 • 190 Sedlec-Prčice
 • sloučení a zrušení části regionálních linek:

  převodní tabulka

  číslo zrušené linkynové číslopůvodní trasa
  120 577E94Praha - Votice - Neustupov
  200 056E54Benešov - Týnec nad Sázavou
  200 061E75Nahoruby - Benešov
  200 062E75Netvořice - Netvořice
  200 065E63Benešov - Ostředek
  200 069E70, E75, E76Benešov - Týnec nad Sázavou
  200 089E51, E71Benešov - Rabyně
  200 175E75, E88Neveklov - Týnec nad Sázavou
  290 033E54Jílové u Prahy - Benešov

  120 577 Praha - Neustupov

 • linka je zrušena a její spoje převedeny na linku 200 094 (E94)
 • 200 009 (E09) Vlašim - Benešov

 • zřízena zastávka Bílkovice (pro nové spoje)
 • nové spoje v PD Bílkovice (5:45, 15:10) > Benešov, aut.st. a zpět z Benešova ve 14:45 do Bílkovic
 • 200 011 (E11) Benešov - Vlašim

 • zrušen poslední spoj v PD Benešova ve 21:30
 • zrušen spoj v PD z Vlašimi v 19:30
 • časový posun 1 spoje v PD večer z Benešova
 • 1 spoj v PD ráno z Vlašimi je nově zrychlený
 • 200 020 (E20) Vlašim - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD večer z Prahy
 • 200 032 (E32) Vlašim - Ledeč nad Sázavou

 • 1 spoj v PD dopoledne z Čechtic jede nově přes Černičí
 • 200 050 (E50) Benešov - Sedlec-Prčice

 • 1 spoj v PD odpoledne z Votic prodloužen o úsek Bystřice, nám. > Benešov, aut.st.
 • 200 051 (E51) Benešov - Rabyně

 • nový spoj v PD Neveklov (9:40) > Rabyně, hotel Nová Rabyně (převod z linky 200 089)
 • nový spoj v PD Neveklov (12:40) > Rabyně, rozc. Blaženice a zpět v 6:25, 10:15 do Neveklova (převod z linek E59 a 200 089)
 • pro nové spoje zřízeny zastávky Neveklov, Dalešice, rozc. - Rabyně, Loutí - Rabyně, Stromeč - Rabyně, hotel Nová Rabyně
 • 200 053 (E53) Benešov - Štěchovice

 • zrušen spoj v PO, ST Netvořice (11:10) > Rabyně, hotel Nová Rabyně (převeden na linku E59)
 • s tímto spojem zrušeny zastávky Rabyně, Nedvězí až Rabyně, hotel Nová Rabyně
 • poslední spoj v PD z Třebsína prodloužen o úsek Vysoký Újezd > Benešov, aut.st.
 • časový posun posledního spoje v PD z Benešova
 • 200 054 (E54) Benešov - Jílové u Prahy

 • linka je prodloužena o úsek Krhanice, Prosečnice - Jílové u Prahy, nám. (12 spojů v PD do Jílového, 14 spojů v PD z Jílového, 6,5 párů spojů v SO, 5,5 párů spojů v NE)
 • linka je zkrácena o úsek Benešov, Nevačily, rest. - Benešov, U koberců (1 spoj v PD ráno)
 • pro 1 spoj v PD ráno z Benešova zřízeny zastávky v Krusičanech a Chářovicích
 • celkový počet spojů mezi Benešovem a Týncem n.S. zvýšen o 2 spoje v PD tam, 6 spojů v PD zpět, 4 spoje v SO tam, 5 spojů v SO zpět a 1 pár spojů v NE
 • na lince je nově zaveden pravidelný interval v PD 60 minut a v SONE 120 minut
 • 200 056 (E56) Benešov - Týnec nad Sázavou

 • linka je zrušena a její spoje převedeny na linku E54
 • 200 057 (E57) Krhanice - Jílové u Prahy

 • časové posuny vybraných spojů
 • nový spoj v PD Jílové u Prahy, nám. (6:50) > Hostěradice
 • nový spoj v PD Jílové u Prahy, nám. (7:20) > Krhanice
 • 200 059 (E59) Benešov - Neveklov

 • zrušen spoj v PD Benešov, aut.st. (5:30) > Netvořice
 • nový spoj v PO, ST Netvořice (11:10) > Rabyně, hotel Nová Rabyně (převeden z linky E53)
 • 1 pár spojů v PD dopoledne zkrácen o úsek Rabyně, rozc. Blaženice > Neveklov (v tomto úseku převeden na linku E51)
 • nové spoje v PD Rabyně, hotel Nová Rabyně (6:50, 15:35) > Benešov, aut.st. (převod z linky E71)
 • nový spoj v PO, ST Rabyně, hotel Nová Rabyně (10:40) > Netvořice (převod z linky E71)
 • zrušen spoj v PD Třebsín (7:32) > Netvořice
 • zrušeny zastávky Krňany, rozc. Třebsín - Krňany, Třebsín - Neveklov, Dalešice - ... - až Neveklov
 • nové zastávky Rabyně, Loutí - Rabyně, Stromeč - Rabyně, hotel Nová Rabyně
 • 200 060 (E60) Benešov - Křečovice

 • nový spoj v PD Neveklov (6:58) > Benešov, aut.st.
 • 200 061 Nahoruby - Benešov

 • linka je zrušena a její jediný spoj převeden na linku E75
 • 200 062 Netvořice - Netvořice

 • linka je zrušena a její jediný spoj převeden na linku E75
 • 200 063 (E63) Benešov - Sázava

 • nový spoj v PD Vodslivy (4:57) > Soběhrdy, Phov, rozc. 1,0 a zpět v 5:05 (převod z linky E67)
 • nový spoj v PD Benešov, aut.st (6:40) > Kozmice a zpět v 7:12 (převod z linky 200 065)
 • nový spoj v PD Benešov, aut.st. (13:15) > Ostředek a zpět ve 13:55 (převod z linky 200 065)
 • nový spoj v PD Benešov, aut.st. (15:40) > Teplýšovice a zpět ve 16:05 (převod z linky 200 065)
 • nový školní spoj v PD Vodslivy (13:03) > Mžížovice (převod z linky E67)
 • 200 065 Benešov - Ostředek

 • linka je zrušena a její spoje převedeny na linku E63
 • 200 067 (E67) Benešov - Vodslivy

 • zrušen spoj v PD Vodslivy (4:40) > Soběhrdy, Phov, rozc. 1,0 a zpět v 5:05 (převod na linku E63)
 • zrušen školní spoj v PD Vodslivy (13:03) > Mžížovice (převod na linku E63)
 • 200 069 Benešov - Týnec nad Sázavou

 • linka je zrušena a její spoje převedeny na linky E70, E75 a E76
 • 200 070 (E70) Benešov - Jankov

 • nový školní spoj v PD Votice, aut.st. (6:10) > Benešov, aut.st. (převod z linky E92)
 • nový spoj v PD Benešov, aut.st. (11:00) > Votice, aut.st. (převod z linky 200 069)
 • 1 spoj v PD z V. Janovic prodloužen a jede již z Votic
 • 200 071 (E71) Benešov - Rabyně

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Benešova
 • zrušeny spoje v PD z hotelu Nová Rabyně v 6:50, 15:35 do Benešova (převod na linku E59)
 • zrušen spoj v PD z hotelu Nová Rabyně v 10:40 do Netvořic (převod na linku E59)
 • 1 spoj v PD odpoledne z Jablonné / Měřína prodloužen a jede již z hotelu Nová Rabyně (převod z linky 200 089)
 • 200 072 (E72) Benešov - Jankov, Odlochovice

 • nový spoj v PD Benešov, aut. (16:55) > Jankov, nám. (převod z linky E92)
 • 200 075 (E75) Křečovice - Týnec nad Sázavou

 • nový spoj v PD Nahoruby (15:30) > Týnec n.S. (převod z linky 200 061) (nejede v letním odbobí)
 • nové spoje v PD Neveklov (4:45, 6:30, 14:00, 17:40) > Týnec n.S., aut.st. a zpět z Týnce v 5:50, 6:50, 13:00, 14:35 (náhrada za zrušené linky 200 062, 200 069, 200 175)
 • linka jede nově mezi Neveklovem a Týncem n. S. přes 16 nových zastávek (Ouštice, Soběšovice, Dunávice, Chleby, Lešany, Prosečnice, Krhanice, Dunávičky, Chářovice, Chrást)
 • 200 076 (E76) Benešov - Křečovice

 • nový spoj v PD Maršovice (4:30) > Neveklov (převod z linky 200 069)
 • 1 spoj v PD odpoledne prodloužen o úsek Neveklov > Maršovice (převod z linky 200 069)
 • 1 spoj v PD odpoledne prodloužen o úsek Neveklov > Benešov (převod z linky 200 069)
 • 200 078 (E78) Benešov - Křečovice

 • zrušen spoj v PD Benešov, aut.st. (14:50) > Tísem
 • 200 080 (E80) Benešov - Plzeň

 • spoj do Benešova nově zastavuje v zast. Dubno, ObÚ
 • 200 086 (E86) Benešov - Pyšely

 • časový posun ranního spoje v PD z Pyšel
 • 200 088 (E88) Benešov - Netvořice

 • 1 spoj v PD ráno z Pecerad do Týnce prodloužen a jede již z Benešova do Lešan
 • 1 spoj v PD ráno z Týnce prodloužen a jede již z Lešan
 • zrušen spoj v PD Týnec n.S. (5:20) > Pecerady, jednota
 • nový spoj v NE Benešov, aut.st. (15:30) > Lešany a zpět z Lešan v 16:25
 • nový spoj v PD Týnec n.S. (7:15) > Zbořený Kostelec (převod z linky 200 175)
 • nový spoj v PD Týnec n.S. (16:40) > Benešov, aut.st.
 • 200 089 Benešov - Rabyně

 • linka je zrušena a její spoje převedeny na linky E51, E71
 • 200 090 (E90) Neveklov - Praha

 • zrušen spoj v PD Netvořice (6:15) > Jílové u Prahy, nám.
 • 200 091 (E91) Český Šternberk - Praha

 • nový spoj v PD z Benešova v 15:30 do Roztyl (po dálnici)
 • nový spoj v PD z Roztyl v 7:10) do Benešova (po dálnici)
 • 200 092 (E92) Miličín - Praha

 • zrušen spoj v PD Votice, aut.st. (6:10) - Benešov, aut.st. (převod na linku E70)
 • zrušen spoj v PD Benešov, aut.st. (16:55) > Jankov, nám. (převod na linku E72)
 • 200 094 (E94) Neustupov - Praha

 • nová linka SID, která vznikla přečíslováním linky 120 577 téhož dopravce
 • nový spoj v PD Jiřetice (17:30) > Votice, aut.st.
 • 200 097 (E97) Týnec nad Sázavou - Praha

 • nová linka SID v následující trase:
 • Týnec n.S., aut.st. - Praha, Roztyly
 • rozsah provozu: 2 spoje v PD ráno z Týnce a 2 spoje v PD odpoledne z Roztyl
 • jízdní doba linky je 40 minut
 • 200 175 Neveklov - Týnec nad Sázavou

 • linka je zrušena a její spoje převedeny na linky E51, E71
 • 290 033 Benešov - Týnec nad Sázavou

 • linka je zrušena a její spoje převedeny na linku E54
 • 350 920 (E17) Pacov - Praha

 • zřízeno 9 zastávek (na území Radošovic, Bílkovic, Slověnic a Divišova), které jsou obsluhovány 1 párem spojů v PD
 • 1.4.2009

  přečíslování části regionálních linek:

  přečíslovací tabulka

  původní číslonové číslotrasa
  200 000200 091Český Šternberk-Benešov-Praha
  200 070200 059Benešov-Neveklov
  200 080200 063Benešov-Chocerady-Sázava
  200 090200 068Benešov-Čakov-Sázava
  200 100200 066Benešov-Přestavlky-Čerčany
  200 101200 065Benešov-Kozmice-Ostředek
  200 110200 088Benešov-Týnec nad Sázavou-Netvořice
  200 115200 090Neveklov-Jílové u Prahy-Praha
  200 120200 051Benešov-Chotilsko-Rabyně
  200 121200 052Benešov-Křečovice
  200 130200 067Benešov-Hvězdonice/Chocerady-Ostředek-Vodlisvy
  200 140200 080Benešov-Příbram-Plzeň
  200 141200 078Benešov-Křečovice
  200 150200 069Benešov-Maršovice-Týnec nad Sázavou
  200 160200 070Benešov-Jankov

  200 000 Český Šternberk - Praha

 • linka je zrušena a přečíslována na 200 091 téhož dopravce
 • na lince nebyly při přečíslování provedeny žádné změny
 • 200 051 Benešov - Chotilsko / Rabyně

 • nová linka, která vznikla přečíslováním linky 200 120 téhož dopravce
 • na lince nebyly při přečíslování provedeny žádné změny
 • 200 052 Benešov - Křečovice

 • nová linka, která vznikla přečíslováním linky 200 121 téhož dopravce
 • na lince nebyly při přečíslování provedeny žádné změny
 • 200 059 Benešov - Neveklov

 • nová linka, která vznikla přečíslováním linky 200 070 téhož dopravce
 • na lince nebyly při přečíslování provedeny žádné změny
 • 200 063 Benešov - Sázava

 • nová linka, která vznikla přečíslováním linky 200 080 téhož dopravce
 • zrušeny nepoužívané zastávky Xaverov - Xaverov, U hřbitova - Sázava, Bělokozly
 • 200 065 Benešov - Ostředek

 • nová linka, která vznikla přečíslováním linky 200 101 téhož dopravce
 • na lince nebyly při přečíslování provedeny žádné změny
 • 200 066 Benešov - Čerčany

 • nová linka, která vznikla přečíslováním linky 200 100 téhož dopravce
 • na lince nebyly při přečíslování provedeny žádné změny
 • 200 067 Benešov - Vodslivy

 • nová linka, která vznikla přečíslováním linky 200 130 téhož dopravce
 • na lince nebyly při přečíslování provedeny žádné změny
 • 200 068 Benešov - Sázava

 • nová linka, která vznikla přečíslováním linky 200 090 téhož dopravce
 • na lince nebyly při přečíslování provedeny žádné změny
 • 200 069 Benešov - Týnec nad Sázavou

 • nová linka, která vznikla přečíslováním linky 200 150 téhož dopravce
 • na lince nebyly při přečíslování provedeny žádné změny
 • 200 070 Benešov - Neveklov

 • linka je zrušena a přečíslována na 200 059 téhož dopravce
 • na lince nebyly při přečíslování provedeny žádné změny
 • 200 070 Benešov - Jankov

 • nová linka, která vznikla přečíslováním linky 200 160 téhož dopravce
 • zrušena nepoužívaná zastávka Olbramovice, žel.st.
 • 200 078 Benešov - Křečovice

 • nová linka, která vznikla přečíslováním linky 200 141 téhož dopravce
 • zrušena nepoužívaná zastávka Benešov, U hřiště
 • 200 080 Benešov - Sázava

 • linka je zrušena a přečíslována na 200 063 téhož dopravce
 • zrušeny nepoužívané zastávky Xaverov - Xaverov, U hřbitova - Sázava, Bělokozly
 • 200 080 Benešov - Plzeň

 • nová linka, která vznikla přečíslováním linky 200 140 téhož dopravce
 • zrušena nepoužívaná zastávka Rožmitál p. Tř., Starý Rožmitál
 • 200 088 Benešov - Netvořice

 • nová linka, která vznikla přečíslováním linky 200 110 téhož dopravce
 • zrušena nepoužívaná zastávka Chlístov, Racek, rozc.
 • 200 090 Benešov - Sázava

 • linka je zrušena a přečíslována na 200 068 téhož dopravce
 • na lince nebyly při přečíslování provedeny žádné změny
 • 200 090 Neveklov - Praha

 • nová linka, která vznikla přečíslováním linky 200 115 téhož dopravce
 • na lince nebyly při přečíslování provedeny žádné změny
 • 200 091 Český Šternberk - Praha

 • nová linka, která vznikla přečíslováním linky 200 000 téhož dopravce
 • na lince nebyly při přečíslování provedeny žádné změny
 • 200 100 Benešov - Čerčany

 • linka je zrušena a přečíslována na 200 066 téhož dopravce
 • na lince nebyly při přečíslování provedeny žádné změny
 • 200 101 Benešov - Ostředek

 • linka je zrušena a přečíslována na 200 065 téhož dopravce
 • na lince nebyly při přečíslování provedeny žádné změny
 • 200 110 Benešov - Netvořice

 • linka je zrušena a přečíslována na 200 088 téhož dopravce
 • zrušena nepoužívaná zastávka Chlístov, Racek, rozc.
 • 200 115 Neveklov - Praha

 • linka je zrušena a přečíslována na 200 090 téhož dopravce
 • na lince nebyly při přečíslování provedeny žádné změny
 • 200 120 Benešov - Chotilsko / Rabyně

 • linka je zrušena a přečíslována na 200 051 téhož dopravce
 • na lince nebyly při přečíslování provedeny žádné změny
 • 200 121 Benešov - Křečovice

 • linka je zrušena a přečíslována na 200 052 téhož dopravce
 • na lince nebyly při přečíslování provedeny žádné změny
 • 200 130 Benešov - Vodslivy

 • linka je zrušena a přečíslována na 200 067 téhož dopravce
 • na lince nebyly při přečíslování provedeny žádné změny
 • 200 140 Benešov - Plzeň

 • linka je zrušena a přečíslována na 200 080 téhož dopravce
 • zrušena nepoužívaná zastávka Rožmitál p. Tř., Starý Rožmitál
 • 200 141 Benešov - Křečovice

 • linka je zrušena a přečíslována na 200 078 téhož dopravce
 • zrušena nepoužívaná zastávka Benešov, U hřiště
 • 200 150 Benešov - Týnec nad Sázavou

 • linka je zrušena a přečíslována na 200 069 téhož dopravce
 • na lince nebyly při přečíslování provedeny žádné změny
 • 200 160 Benešov - Jankov

 • linka je zrušena a přečíslována na 200 070 téhož dopravce
 • zrušena nepoužívaná zastávka Olbramovice, žel.st.
 • 8.3.2009

  200 013 (E13) Vlašim - Benešov

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Benešova
 • 200 033 (E33) Vlašim - Snět

 • nový poslední spoj v PD Křivsoudov (20:15) > Dolní Kralovice a zpět v 22:15 do Čechtic
 • 200 054 Bystřice - Kamenný Přívoz

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Benešova
 • 18.1.2009

  200 032 (E32) Vlašim - Ledeč nad Sázavou

 • časové posuny části spojů a rozdělení vybraných spojů v Dolních Kralovicích
 • nový školní spoj v PD Čechtice (13:25) > Vlašim
 • pro 1 spoj v PD odpoledne z Ledče n.S. zřízena zastávka Kožlí
 • 200 037 (E37) Načeradec - Čechtice

 • nový školní spoj v PD Pravonín (13:10) > Čechtice
 • 200 044 (E44) Vlašim - Dolní Kralovice

 • nová linka SID v trase:
 • Dolní Kralovice - Tomice I. - Bernartice - Radíkovice - Zruč nad Sázavou, Sázavan
 • rozsah provozu: 3 páry spojů v PD
 • jízdní doba linky je cca 40 minut

 • starší změny tohoto dopravce
  seznam linek tohoto dopravce